Országos Elnökség tájékoztatása a koronavírus témájában XX.

Kedves Cserkésztestvérek!

A járványhelyzet csillapodásával, valamint az oltási program előrehaladtával napi rendszerességgel jelennek meg az újabb részletszabályokat, módosításokat tartalmazó kormányrendeletek. Ezek iránymutatást adnak a jogalkotó szándékáról a fiataloktól - azaz vezetettjeink zömének korosztályától - elvárt óvintézkedésekkel kapcsolatban is. 

Az országos elnökség áttekintette az elmúlt napok során megjelent rendeleteket, különös tekintettel a 233/2021. (V. 6.) kormányrendeletet és a 22/2021 (V. 07.) EMMI határozatot, valamint a történelmi egyházak által a fiatalok részvételével zajló programokra vonatkozó iránymutatást is (ld. pl. az MKPK 2021. május 7-én kiadott járványügyi rendelkezésének 3. pontját). Tekintettel arra, hogy cserkészcsapataink nagy része egyházközségekhez, templomi közösségekhez, valamint iskolákhoz kapcsolódik, így ezen szabályozások határozzák meg vezetettjeink cserkészeten kívüli találkozási lehetőségeit is. 

Ezek alapján úgy látjuk, hogy a jelen járványügyi helyzetben előírt biztonsági intézkedések betartásával (maszkviselés, távolságtartás, bútorok és helyiségek fertőtlenítése, szeparált étkezés, közös eszközhasználat mellőzése) az őrsgyűlések szabad térben, valamint az őrsi kirándulások a természetben megtarthatók. 

Kérünk benneteket, hogy járjatok el különleges óvatossággal és körültekintéssel, így vigyázva egymás egészségére! Minden esetben tájékoztassátok előre a szülőket a pontos keretekről és a biztonsági intézkedésekről, kérjétek ki beleegyezésüket és tartsátok tiszteletben döntéseiket! 

A legtöbb cserkészcsapat már megkezdte nyári táborának szervezését abban a reményben, hogy a vírushelyzet alakulása majd lehetővé teszi a táborok megtartását. Ahogy korábban is már említettük, az idei nyár jó lehetőség lehet például a raji táborok megvalósítására, amely nem csak járványügyi szempontból biztonságosabb, de igen kiváló lehetőség a közösségépítésre és a cserkésztudás sokrétű gyakorlására! 

Kérjük tehát mind a cserkészprogramok, mind a remélhetőleg megvalósuló táborok tekintetében a körültekintéssel és óvatossággal járjatok el! 

Végül pedig engedjétek meg, hogy tolmácsoljuk az EÜ-szakág üzenetét. Velük teljes egyetértésben arra kérünk benneteket, regisztráljatok a COVID-19 elleni védőoltásra és jelentkezzetek oltási időpontra is! Fontos, hogy mindenki, akinek lehetősége van rá, védett legyen a táborok időpontjában! Ne felejtsétek, hogy minden oltás biztonságosabb, mint a betegség maga, és nemcsak magatokért, hanem környezetetekért is felelősek vagytok!

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó döntésekről az Országos Elnökség továbbra is e-mailben, az Országos Hírlevélen keresztül, illetve az MCSSZ Országos Elnökség Facebook oldalán keresztül tájékoztat Benneteket. Kövessétek ezen fórumokat is figyelemmel!

Jó munkát!

Az országos elnökség nevében:

Hegyi Armand csst. (105.)
országos vezetőtiszt

 

Rendeletek

104/2021. (III. 5.) korm.rendelet

2. § (1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

3. § (1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

233/2021. (V. 6.) korm.rendelet

a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik 

– a közigazgatásban elrendelt lakó-, illetve tartózkodási helyen történő munkavégzés és a gazdaság szereplőinek felkérése, hogy törekedjenek az otthoni munkavégzés alkalmazására, megszüntetésre kerül, 

– az óvodások és iskolások esetében lehetővé válik a sportlétesítmények, az uszodák, az edzőtermek és a jégpályák szervezett keretek között (testnevelés óra, sportszakkör, iskolai sportkör vagy sportoktatás) történő látogatása.

3. § (1) [...] (A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények)

„c) testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás keretében a gyermekek, illetve a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás vezetője kíséretében” (látogathatóak.)

22/2021 (V. 07.) EMMI határozat

1. Az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási év ideje alatt megvalósításra kerülő tanulmányi kirándulás, továbbá minden más, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás egy-egy osztálynak vagy csoportnak külön-külön egy napos formában vagy többször egy napos formában ottalvás, szálláshely igénybevétele nélkül szervezhető meg.

MKPK 2021. május 7-én kiadott járványügyi rendelkezésének 3. pontja, mely szerint: 

“Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. Plébániai oktatások, közösségi összejövetelek is csak ezekre való tekintettel tarthatóak. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.” (https://www.magyarkurir.hu/hazai/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-jarvanyugyi-intezkedesei-113958

Kapcsolódó cikkeink