Lelki közösségek

Morzsa

Táborkereszt

A Táborkereszt, Magyar Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felügyelete alatt álló, az Országos Elnökség és az Országos Intéző Bizottság mellett működő, de tőlük függeten szervezeti egység. A Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeinek hit és jellemnevelésének segítségére alakult. A Táborkeresztet 1934-ben Sík Sándor alapította.

A Táborkereszt célja a katolikus magyar cserkészjelöltek, cserkészek, cserkészvezetők és a katolikus fenntartótestületek istenhitének és az arra alapozott jellemnevelésének elősegítése. Munkája során arra törekszik, hogy a katolikus cserkészek az Magyar Cserkészszövetség célját, alapelvét és nevelési módszerét vallásuknak tudatosan vállalt hite és erkölcsi rendje szerint elkötelezetten váltsák életre. Küldetése teljesítésében szorosan együttműködik minden valláserkölcsi alapon álló hazai és külhoni magyar cserkészszövetséggel, az utóbbiak esetében is az illetékes püspök egyetértésével.

A Táborkereszt mint katolikus lelkiségi mozgalom közvetlenül tagja az ICCS-nek (International Catholic Conference of Scouting ~ Katolikus Cserkészek Nemzetközi Konferenciája).

 

Tábortűz

Tábortűz Adventista Cserkészközösség a Magyar Cserkészszövetség azon tagjait tömöríti, akiknek fontos hetednapi adventista identitásuk cserkészeten belüli megélése és továbbadása. Célunk, hogy a cserkészet kreatív módszereivel minél több fiatalt megtéréshez és Istennel való kapcsolatuk elmélyítéséhez segítsünk. Ennek érdekében különpróbákat dolgozunk ki adventista identitás, szentírásismeret, lelki élet és misszió témakörben, hogy azokat a csapatok beépíthessék nevelési programjukba, továbbá rendszeres alkalmakat szervezünk, amelyeken a résztvevők kedvet és segítséget kapnak azok teljesítéséhez.
Különpróbáink sora folyamatosan bővül. Jelentős részük nem vagy kevéssé felekezet-specifikus, így reményeink szerint a Szövetség egésze profitálhat belőlük. 

Hitgyakorlatunk érdekességei a szombatünneplés és a tisztátalan ételektől való tartózkodás. Az ezekről szóló tájékoztatónk itt olvasható:
Egyes hetednapi adventista hitelvek gyakorlati vonatkozásai

Ichthüsz

Az Ichthüsz Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része.