Stratégia - vízió

Morzsa

A Magyar Cserkészszövetség 2017-ben dolgozta ki a következő 10 éves időtávra szóló vízióját és az odavezető utat, a stratégiai tervet. A “Cserkészet 2027” víziója illeszkedik a World of Scout Organisation missziójához és víziójához, ill. a magyar cserkészet missziójához. 

Az MCSSZ missziója:

A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember, mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. A cserkészmozgalom önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott elveire és  cserkészközössége életében tevékenyen részt vállal.

(MCSSZ ASZ 4.§)

 

A “Cserkészet 2027” víziója:

2027-re a cserkészet Magyarország ismert és elismert, vallásos

Befolyás

Ifjúsági mozgalma,

Fiatalok megerősítése

amelynek minden járásban működik cserkészcsapata, és létszáma eléri a 27 000 főt.

Növekedés

Nevelési programja hatására a mozgalom tagjai fiatal koruktól aktívan alakítják társadalmi környezetüket.

Társadalmi hatás

A Magyar Cserkészszövetség szervezeti és döntéshozatali rendszere hatékonyan működik,

Hatékony és demokratikus szervezet

gazdaságilag önálló és stabil.

Gazdasági önállóság

A stratégiai terv részletesebben itt olvasható, innen pedig letölthető.  

 

A WOSM missziója:

A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember, mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. A cserkészmozgalom önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott elveire és cserkészközössége életében tevékenyen részt vállal.