Külhoni magyarok

Morzsa

Külhoni magyar cserkésztestvéreink

1912. december 28-án, a Magyar Cserkészszövetség megalakulásakor a Kárpát-medence minden magyar cserkésze egy egységes szövetség tagja lett, felekezettől, társadalmi helyzettől függetlenül. A XX. század viharos eseményei, így az 1920-ban nemzetünket szétszabdaló trianoni békediktátum, a második világháború, s az azt követő kommunista diktatúra nemcsak a Kárpát-medence, de az egész világ tájain árvalányhajként szórta szét nemzettársainkat, köztük a magyar cserkészeket is. A cserkészet Magyarországon és a környező államokban betiltásra került. A ”tüzet” a diaszpórába szorult cserkészvezetők áldozatos szolgálata tartotta életben, mígnem újra megindulhatott a cserkészet a Kárpát-medencében.

Kelt: Budapest, 2020. június 4.

Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége

A 90’-es évektől kezdve, az elmúlt évtizedekben a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma kereteiben a magyar cserkészszövetségek szorosabbra fűzték kapcsolataikat. Így vall erről az MCSSZF 2012. december 28-án elfogadott alapító okirata:

“Az alapító Felek felismerték, hogy a magyar cserkészet megerősödését az segíti elő, ha az országhatáron belül és azon túl működő magyar cserkészszövetségek eddigi informális együttműködésüket megerősítik és egyre több tevékenységüket azonos célrendszer mentén, az eddiginél mélyebb szakmai együttműködésben valósítják meg. Távolba mutató cél az egységes összmagyar cserkészszövetség létrehozása, melyen keresztül biztosítható annak lehetősége, a Fórum tagszövetségei csatlakozhatnak a Világcserkészszövetséghez (WOSM).”

KMCSSZ

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Tovább

KáMCSSZ

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Tovább

RMCSSZ

Romániai Magyar Cserkészszövetség

Tovább

SZMCS

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

Tovább

VMCSSZ

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Tovább

MCSSZF

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma

Tovább

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF)

A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának feladata – egyszerre küldetése és hivatása –, hogy megőrizze és megerősítse a magyar cserkészközösséget bárhol is éljen ezen a bolygón.

Az együttműködés célja, hogy segítse a változó időkben a magyar cserkészet szellemének életre váltását, a cserkésztestvériség megélését és a rendkívül különböző élethelyzetben dolgozó szervezeteink munkáját minden lehetséges területen. Ügyelünk arra, hogy közös örökségünk, a magyar cserkészet értékei megmaradjanak, fényesen ragyogjanak.

Mit is jelent nekünk ez az örökség? Erről szól az egyik szomszédos fül alatt megtalálható „A magyar cserkészet alapvetése” című dokumentum, amit nem csak nekünk cserkészeknek érdemes újra és újra elővenni, átgondolni – hanem mindenkinek, aki szeretné, ha nemzetünk sorsát a jövőben is kiteljesedett, egész életet élő személyek befolyásolnák.

A Fórum feladata, hogy a tagszervezetek vezetői számára alkalmat és lehetőséget adjon a párbeszédre, az együtt gondolkodásra, együttfejlődésre és közösen lépjen fel közös érdekeink képviseletében.

Ebben a munkában számíthat minden magyar cserkész és partnereink az Összmagyar Cserkész Iroda (ÖCSI) szolgálatára.

Forrás: MCSSZF honlapja

Trianon 100 programév

Tematikus programév