Vezetőképzés

Morzsa

A vezetés elsősorban példa

A vezetőképzésben két szinten, eltérő feladatok végzésére készítjük fel a leendő vezetőket: a képzés egyik ága azokat képezi ki, akik a cserkészekkel foglalkoznak és a nevelési folyamatban vesznek részt (kisközösségi és felnőtt vezetők), valamint a nevelési munkához szükséges operatív jellegű feladatokat látják el (operatív vezetők). A másik ága pedig
azokkal foglalkozik, akik a szervezet működtetésében vállalnak részt (helyi vezetők, szövetségi vezetők). Vezetőképzésünk az alapító, Baden-Powell of Gilwell elképzelése szerinti, ún. Gilwell-rendszerű képzés.

A Gilwell-rendszer három lépcsőből áll:
• Előfeladatok, számonkérés, tudásmérés
• Képzési alkalom, amely legtöbbször tábor, ahol a képzés folyik
• Utófeladatok, ahol a táborban tanultakról adnak számot a valós életben megmutatva, hogy képesek ellátni feladataikat
 

Mozgalmi vezetői képesítések

Őrsvezetői képesítés

Ezen, a 14-18 éveseknek szóló képzésen az őrsök vezetésére képzik ki a résztvevőket, akik választhatnak, hogy kiscserkészeket (6–10 évesek), vagy cserkészeket (10–14 éveseket) akarnak majd vezetni. Ez alapján választjuk ki számukra a megfelelő őrsvezető képzést. Az egyik típusú őrsvezető képzés megszerzése után más korosztály vezetésére vonatkozó ismereteket továbbképzéseken sajátíthatják el a résztvevők.

18+ őrsvezetői képesítés

A 18. életévüket betöltött fiatalokat és felnőtteket a rájuk szabott módszerekkel készíti fel az őrsvezetésre. A képzés négy hétvégés.
 

Operatív vezetői képesítés

A képzésben résztvevő 16-19 év közötti cserkészeket operatív jellegű feladatokkal ellátott munkacsoportok vezetésére képezzük. A feladatköröket a képzés 6 modulban határozza meg, melyekből kettőnek a szakmai ismereteit is részletesen megismerik a jelöltek. A képzés két tavaszi hétvégéből, egy nyári táborból és egy őszi (záró) hétvégéből áll.

 

Segédtiszti képesítés

Felnőtteknek szóló képzés, melynek keretében a résztvevők hétvégi alkalmakon és a táborban sajátítanak el a különböző korosztályi egységben történő neveléssel kapcsolatos ismereteket. A képesítés megszerzése után egy cserkészcsapaton belüli korosztályi egység (raj) vezetésére lesznek jogosultak, illetve vállalhatnak kiképzői feladatokat is a Magyar Cserkészszövetség képzési rendszerében.

Szervezeti vezetői képesítések

Csapatparancsnoki képesítés

Ez a képesítés egy helyi közösség (cserkészcsapat) vezetésére felkészítő, tréning jellegű képzési alkalmak összességét takarja. Ezek során szervezeti és nevelési ismereteket sajátítanak el, illetve a képzés a helyi szereplőkkel való kapcsolattartásra, illetve a partnerségi viszonyok ápolására is figyelmet fordít.


Cserkésztiszti képesítés

A képzés a kerületi vagy szövetségi szintű önkéntes munkához szükséges ismereteket adja át.
A fentiek mellett az egyes szakágaknak is van saját vezetőképzésük
 

Az élet minden területén szükség van olyan fiatalemberekre, akiket felelősséggel járó vezetői feladattal lehet megbízni. Így annak az őrsvezetőnek, aki sikerrel vezeti őrsét, minden esélye megvan rá, hogy az életben is sikert érjen el, ha kikerül a világba.