Mustármag

A Mustármag egy országos, keresztény cserkész lelki nevelési munkacsoport, amely az Országos Elnökség megbízására jött létre.

Célja a Magyar Cserkészszövetség nevelési munkáján belül a lelki terület elősegítése és támogatása, valamint a csapatok ezirányú működésének segítése, ennek érdekében szeretnének (korosztályspecifikus) módszert adni a vezetők kezébe, összegyűjteni és megosztani egymással jól működő gyakorlataikat, hasznos segédanyagokat. 

Táborkereszt

A Táborkereszt, Magyar Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügyelete alatt álló, az Országos Elnökség és az Országos Intéző Bizottság mellett működő, de tőlük függeten szervezeti egység. A Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeinek hit és jellemnevelésének segítségére alakult. A Táborkeresztet 1934-ben Sík Sándor alapította.

A Táborkereszt célja a katolikus magyar cserkészjelöltek, cserkészek, cserkészvezetők és a katolikus fenntartótestületek istenhitének és az arra alapozott jellemnevelésének elősegítése. Munkája során arra törekszik, hogy a katolikus cserkészek az Magyar Cserkészszövetség célját, alapelvét és nevelési módszerét vallásuknak tudatosan vállalt hite és erkölcsi rendje szerint elkötelezetten váltsák életre. Küldetése teljesítésében szorosan együttműködik minden valláserkölcsi alapon álló hazai és külhoni magyar cserkészszövetséggel, az utóbbiak esetében is az illetékes püspök egyetértésével.

 

Ichtüsz

Az Ichthüsz Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része.

Tábortűz

A Tábortűz Adventista Cserkészközösség a Magyar Cserkészszövetség hetednapi adventista tagjait tömöríti. Célja, hogy minél több adventista hátterű és világi fiatalt megtérésre vezessen.