IMRE HERCEG TERV – KÖZELEBB EGYMÁSHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEKÉRT

Az alapító Lord Baden-Powell of Gilwell az 1937-es cserkész világdzsemborin elmondott szavai szerint „a cserkészegyenruha elrejt minden, országon belüli társadalmi különbséget, és az egyenlőséget szolgálja; de még ennél is fontosabb, hogy elrejti a nemzeti, faji és vallási különbségeket is, és mindenkivel érezteti, hogy együtt egy nagy testvériség tagjai”. Ennek a szemléletnek a figyelembevétele mellett „a cserkészet az egyik legjobb kompetenciafejlesztő program - hangsúlyozza Pótor József a Magyar Cserkészszövetség országos ügyvezető elnöke -; a közösségünkben eltöltött idő alatt a gyermekek hatéves koruktól felnőtté válásukig élménypedagógiai foglalkozásokon, képzéseken vesznek részt. A cserkészmódszer által szisztematikusan, gyakorlatorientáltan fejlesztjük szociális képességeiket és kompetenciáikat, melyek összecsengenek az EU preferált vállalkozói és munkavállalói készségi és képességi elvárásokkal.”


Az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz elnevezésű, 2021. májusáig tartó program során a nevelési-módszertani anyagok kidolgozása mellett közel 10.000 gyermek vehet részt tanításon kívüli programokon, táborokban, műhelymunkákon, felkészítéseken, ahol megismerhetik az önkéntesség, elfogadás és befogadás fogalmát, emellett pedig jó lehetőség adódik készségeik fejlesztésére, ismereteik bővítésére az iskolán kívüli időszakokban. A rendezvények, események szervezése és lebonyolítása során a Magyar Cserkészszövetség kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülésére.

A Familiare Társadalomszervező Központ az Ifjúsági Vezetőfelkészítő Program keretében a 18 és 25 év közötti fiatalok részére biztosít felkészítési lehetőséget a felnőtté váláshoz vezetői képességek elsajátítására, a nagybetűs élet megkezdéséhez. A fiatalok a magas színvonalú munka, vezetői attitűdök, folyamatos fejlődni akarás képessége és gyakorlati tapasztalat megszerzése mellett olyan képességek birtokába kerülhetnek, amely által vezetői és közösségi aktivitásra ösztönző, közösséget, szervezetet létrehozó, vagy hatékonyan működtető helyi szerveződések jöhetnek létre, helyi és szakmai kezdeményezések valósulhatnak meg. Továbbá a fiatalok a részvétel eredményeképpen a XXI. századi elvárásoknak is megfelelő vezetőkké válnak, rendelkeznek egyfelől saját szakterületükön alapos szaktudással, valamint ezt kiegészítően vállalkozói, irányítói, vezetői készségekkel. Cél a társadalmi együttműködés megerősítése is, amely az ország egész területén élő fiatalok bevonásával teljesül. A vidékről származó fiatalok egyaránt olyan tudás birtokába kerülnek, amelyet képesek lesznek maguk és közösségeik javára fordítani. A Program által a társadalmi problémák iránt érzékeny, a szakmai, világnézeti, kulturális és műveltségi szempontokat egyaránt szem előtt tartó, széles látókörű értelmiségi, társadalmi vezetőkké válhatnak a képzésen részt vevő fiatalok.

Az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló program keretösszege 1.086.116.413 Ft.


További információk: itt olvasható a projektről, vagy  kommunikacio@mcssz.hu

Kapcsolódó cikkeink