Országos Tanács

Morzsa

Országos Tanács

Az országos testületben a cserkészkerületek taglétszámuk alapján minden megkezdett 1000 fő után delegálnak egy tagot, az Országos Elnökség pedig 1 fővel képviselteti magát. Az OT legismertebb tevékenysége a szabályzatalkotás és az igazolási kérdések kezelése. Munkájának végzését a testület által felállított állandó, illetve ideiglenesen működő eseti (ad hoc) bizottságok segítik.

OT tagok

Az Országos Tanács tagjainak mindegyike egy-egy szavazati joggal rendelkezik. A  cserkészkerületeket minden megkezdett 1000 fő után egy megválasztott tag képviseli, akit szükség esetén a cserkészkerületek küldöttgyűlése által választott póttag helyettesíthet.

Az OT választott tagjainak és póttagjainak listája elérhető az ECSET-ben.

Tanácskozási jogú tagok

az országos elnökség tagjai
a kerületi elnökségek egy-egy tagja
az országos vezetőtiszti testület egy tagja
a országos vezetőképzési testület egy tagja
az országos külügyi bizottság egy tagja
a felügyelőbizottság egy tagja
a lelki közösségek egy-egy küldött tagja
az országos szakvezetők

Részvétel az ülésen

Az OT ülése nyilvános. Az ülés helyszínén a férőhelyek száma korlátozott, ezért kérem, hogy legalább két nappal az adott ülés előtt jelezze jöveteli szándékát az, aki a meghívottak között nem szerepel.