Felügyelőbizottság

Morzsa

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság a Szövetség a rá vonatkozó jogszabályoknak, valamint a hatékony és eredményes gazdálkodás elvének megfelelő működését ellenőrzi. A felügyelőbizottság az országos küldöttgyűlés ülését megelőzően jóváhagyja a Szövetség közhasznúsági beszámolóját, vizsgálatot folytat, megállapítja ügyrendjét és működéséről beszámol az országos küldöttgyűlésnek.
Betekinthet a Szövetség bármely iratába, vezető tisztségviselőitől és a testületeitől felvilágosítást kérhet, mely adatszolgáltatás semmilyen okra hivatkozva nem tagadható meg.
A testületnek legalább négy, legfeljebb a kerületeknek megfelelő számú tagja van. A tagokat a kerületek jelöltjei közül az országos küldöttgyűlés választja meg. A jelölésnek nem feltétele, hogy a jelölt az adott kerületben végezzen cserkészmunkát.
A felügyelőbizottság tagjai a Szövetségben más választott tisztséget nem viselhetnek.

A Magyar Cserkészszövetség Felügyelőbizottságának tagjai:

Ecseri Miklós cst. (442.)
Győry János Imre csst. (196.)
dr. Rudi Alexandra csst. (46.) - elnök
Surján László cst. (442.)
Tárnok Nándor (400.)


A Felügyelőbizottság részére az alábbi címen lehet megkeresést írni: fb-l@cserkesz.hu