Etikai Bizottságok

Morzsa

Etikai Bizottságok

Az etikai eljárás

A jogszabályt, az Alapszabályt vagy a Szövetség határozatát súlyosan sértő vagy a Szövetség céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén vele szemben etikai eljárás kezdeményezhető, melynek eredményeképpen az érintett tag legúlyosabb esetben kizárható a Szövetségből. A taggal szembeni eljárás részletes szabályait az Alapszabály mellékletét képező Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.

Az első- és másodfokú etikai bizottság legalább négy-négy tagból áll, akiket az országos küldöttgyűlés választ meg. A bizottságok saját tagjaik közül választják meg elnöküket. Egy felnőtt tag csak egy etikai bizottságnak lehet tagja.

Az etikai bizottságok célja az etikai és fegyelmi ügyek pártatlan kivizsgálása és elbírálása. Az elsőfokú etikai bizottság először kísérletet tesz a felek közötti békéltetésre. Ha ez nem jár sikerrel, akkor lefolytatja a fegyelmi eljárást. Az elsőfokú etikai bizottság hatásköre a békéltetésre és a fegyelmi eljárás lefolytatására terjed ki.

Egy adott ügyet első- és másodfokon az etikai bizottságok egy-egy háromfős testülete vizsgál meg, és bírál el. A testület tagjait és elnökét mindkét szinten a bizottság elnöke jelöli ki. A jogi bizottság egy tagja az ügyben első- és másodfokon eljáró háromfős testületek mellett – az ülések alkalmával személyes közreműködésével, iránymutatásaival, esetleges eljárási hiba észlelésekor erre való figyelemfelhívás útján – segíti az eljárás szabályszerű lefolytatását, de érdemi döntéshozatalában nem vesz részt.

Az etikai eljárás eredményeképpen – amennyiben erre sor kerül – az alábbi büntetések alkalmazhatók: figyelmeztetés; megrovás; határozott időre való eltiltás meghatározott tisztség betöltésétől, cserkészmunka végzésétől, illetve jogok gyakorlásától; megbízatás, betöltött tisztség viselése alóli határozott időre szóló felfüggesztés; megbízatástól, tisztségtől való megfosztás; kizárás a Magyar Cserkészszövetségből. Az eljárás során az eljárás alá vont személy részére biztosítani kell mind szóban mind írásban a védekezés lehetőségét, továbbá a jogorvoslat lehetőségét.

Az Elsőfokú Etikai Bizottság tagjai

  • dr. Bibó Zoltán - elnök
  • dr. Almási-Kerényi Dóra Judit
  • dr. Constantinovits-Csóka Sarolta Krisztina
  • dr. Hencz Gyöngyi Anna

Kapcsolat: eeb-l@cserkesz.hu 

 

A Másodfokú Etikai Bizottság tagjai

  • Horváth-Moón István - elnök
  • dr. Bodnár László 
  • Soós Árpád 
  • dr. Takácsik Zsombor 
  • dr. Tóth Gergely 
  • dr. Zelliger Erzsébet 

Kapcsolat: meb-l@cserkesz.hu