Különpróbázás szabályai

"1.§ (1) A különpróbák alatt értjük a cserkészethez kapcsolódó, vagy a cserkészethez közel álló különböző ismeretekből ­ a cserkészpróbák anyagán felül – a cserkész egyéni érdeklődésének, tehetségének, elképzelésének megfelelően 1­1 témában jobban elmélyedve egyéni és közös képzések, valamint önálló munka, vagy kutatás révén megismeri azokat a szakmá­kat, vagy területeket, amelyekben azután alapos elméleti és gyakorlat munkával az átlagon felüli jártasságra tesz szert, majd ezekről számot ad."