A szervezet ifjúságnevelő munkájának támogatása

Morzsa

A Magyar Cserkészszövetség 2022. decemberében 50 000 000 Ft működési támogatást kapott a Magyar Államtól a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatán. Pályázati azonosító: CNP-KP-1-2022/1-000157

 

 • Kedvezményezett: Magyar Cserkészszövetség
 • Cím: A szervezet ifjúságnevelő munkájának támogatása
 • Projekt azonosítószám:  CNP-KP-1-2022/1-000157
 • Megvalósítás időtartama: 2022.december 1 - 2023. október 31.
 • Projekt összköltsége: 50 000 000 Ft
 • Támogató:  Bethlen Gábor Alapkezelő

 

Az MCSSZ Magyarország legnagyobb ifjúságnevelő szervezete, közel 14 ezer taggal. Ekkora méretű szervezetnél szükség van egy erős, megbízható adminisztratív, logisztikai, szervezői háttérre, amely az alábbi feladatokat tudja ellátni:

 • cserkészcsapatok tevékenységének támogatása, 
 • pénzügyi ügyintézés, 
 • teljeskörű, megfelelő adatnyilvántartás (GDPR), 
 • ifjúságnevelési munkához nyújtott támogatás szakmai és adminisztratív területen, 
 • közösségszervezés, szervezetfejlesztés, 
 • vezetőképzés támogatása, 
 • pedagógiai elemek kidolgozása, 
 • nevelési szakmai események lebonyolításának támogatása, 
 • központi logisztikai tevékenységek, 
 • mozgalmi szintű kommunikáció és tájékoztatás, 
 • kapcsolattartás partner szervezetekkel és együttműködő civil szervezetekkel,
 • digitális platformok, honlapok üzemeltetése, stb.

 

A cserkészmozgalom működése önkéntes vezetőink szolgálata által valósul meg helyi szinten. Az ő munkájuk összefogását azonban jelentősen megkönnyíti az országos iroda, amelyben szükségünk van főállású munkatársakra. A munkatárs munkájának egyik része az üzemeltetés, vagyis az iroda működtetése, valamint a rendelkezésre állás, melynek során a fő feladat az önkéntes vezetőinktől érkező kérdések, segítségkérések kezelése, másik része pedig a fejlesztés, a nevelő munka támogatása.

 

A támogatást az alábbi tevékenységek megvalósítására használjuk fel:

 1. Cserkészcsapatok tevékenységének támogatása – ez közvetett (a csapat saját tevékenységével kapcsolatos kérdések, problémák kezelése: eszközbeszerzés, jogi- és adminisztrációs kérdések, tanácsadás) és közvetlen (kerületi és szövetségi szintű testületek /Kerületi Elnökségek és azok rendszeres találkozója, Országos Küldöttgyűlés, Országos Nevelési Testület,Jogi Bizottság, különböző szakmai munkacsoportok, vezetőképzési szintek/ találkozóinak lebonyolítása) módon is megvalósul.
 2. Pénzügyi ügyintézés – az MCSSZ központi részének működése, tevékenységei során keletkezett pénzmozgásokat, és az egyéb, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti szintek financiális mozzanatait gondozza. A teljesség igénye nélkül ide tartozik a beérkező számlák, szerződések és kapcsolódó dokumentumok megfelelőségének, elszámolhatóságának ellenőrzése, szükséges pénzügyi dokumentációk elkészítése csakúgy, mint a könyvelő ill. könyvvizsgáló munkájának segítése, elkülönített könyveléshez szükséges nyilvántartások kialakítása, vezetése. Banki ügyintézésekkel, költségtervezéssel segíti a Szövetség likviditásának biztosítását.
 3. Teljeskörű, megfelelő adatnyilvántartás (GDPR) – a hatályos jogszabályok követése és ezeknek a szervezet minden szintjén való bevezetésének és működtetésének biztosítása.
 4. Közösségszervezés, szervezetfejlesztés – a szervezet különböző méretű közösségeinek, csoportjainak dinamikáját tanulmányozó; az azok megfelelő működtetésére vonatkozó irányelvek, jógyakorlatok összefoglalása, ismertté és alkalmazhatóvá tétele. E mellett az alapvetően hierarchikus szervezet működésének időnkénti felülvizsgálata, azok korszerűsítése, belső változásainak menedzselése.
 5. Vezetőképzés támogatása – önkéntes vezetőink feladatra való felkészítésére nagy hangsúlyt fektetünk a különböző színtű vezetőképző tanfolyamainkkal. Ez nagyságrendileg évente közel 2000 tagunkat érint.
 6. Pedagógiai elemek kidolgozása, nevelési szakmai események lebonyolításának támogatása – a cserkészet sokrétű és meghatározó nevelői munkát végző jellegéből kifolyólag fontosnak tartjuk a nevelési módszereink állandó frissítését, új módszerek beemelését, és azoknak a gyakorlati munkába való elültetését biztosítani.
 7. Központi logisztikai tevékenységek – csapatok számára nagyobb eszközbeszerzések (sátrak, táborozási felszerelések, éves működéshez szükséges felszerelések, stb.) megvalósítása gyakran egyszerűbben és gazdaságosabban kivitelezhető központilag, nagy mennyiségben; ez magával vonja az egyes tételek adott helyszínekre való eljuttatását, ami ebből kifolyólag szintén központi feladattá válik.
 8. Mozgalmi szintű kommunikáció és tájékoztatás – a szervezetben megvalósuló események, programok, képzési alkalmak hirdetése, az egész tagságot érintő információk közvetítése is központi feladat, melyek különböző felületeken (belső hírlevél, levelező listák, Facebook, Instagram) keresztül valósulnak meg.
 9. Kapcsolattartás partner szervezetekkel és együttműködő civil szervezetekkel – a „külvilággal” való kapcsolattartást is fontosnak tarjuk, és ennek szellemében bővítjük, gondozzuk és fejlesztjük ezeket a szálakat is.
 10. Digitális platformok, honlapok üzemeltetése – ide tartozik a mozgalmunk honlapjának (cserkesz.hu) és több aloldalának (gyermekvédelem, adományportál, szakági honlapok) karbantartása; az ECSET tagnyilvántartó és az EVOK vezetőképzési rendszerünk is fontos alapköve a szervezeti működésünknek; emellett módszertani és tudásmegosztó felületeket is biztosítunk tagságunk számára.