Felelősen a szervezetünkért

Morzsa

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása a A Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelési munkájának fejlesztésére

  • Kedvezményezett: Magyar Cserkészszövetség
  • Cím:  A Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelési munkájának fejlesztésére
  • Projekt azonosítószám:  CNP-KP-1-2021/1-000043
  • Megvalósítás időtartama: 2021. június 1 - 2022. június 30.
  • Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft
  • Támogató:  Bethlen Gábor Alapkezelő

 

A Magyar Cserkészszövetség fő célja olyan edukációs tartalmak megalkotása és célcsoporthoz juttatása, amely alapul veszi az élménypedagógia módszertanát, iránymutatást és példát ad a családoknak és a benne élő egyéneknek (szülők, gyerekek) a biztonságos mindennapok megéléséhez.

Ezen kívül cél, hogy olyan tudásmegosztó platformok jöjjenek létre és üzemeljenek, melyek a cserkészmozgalom tudásbázisára épülnek, ám az ifjúságnevelésben dolgozók széles köre számára adnak eszközöket és módszereket.

A támogatás a cserkészet küldetésének és céljának megvalósulását segíti.
A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember, mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. A cserkészmozgalom önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott elveire és cserkészközössége életében tevékenyen részt vállal.
A cserkészet célja a fiatalok lelki, értelmi, érzelmi, testi és társas adottságainak, valamint szociális érzékének (ki)fejlesztése. Elősegíteni, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként értékes és hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek; emberebb emberré és magyarabb magyarrá váljanak.

A projekt tevékenységei három fő téma köré csoportosulnak:

1. Gyermekvédelem

- kríziskezelési eljárásrend kialakítása szakértők bevonásával

- szakmai partnerkapcsolatok fejlesztése a gyermekvédelmi hálózat tagjaival, akik a prevenció és a kríziskezelés területén egyaránt segítségünkre lehetnek

- edukációs tartalmak, segédanyagok készítése különböző célcsoportok számára (szülők, vezetőink) Ezek a módszertani tartalmak segítik őket az önvédelem, reziliencia kialakításában, irányt mutatnak a kétes helyzetekből való kilépéshez.

- a gyermekvédelmi online felület tartalmi fejlesztése: szakmai anyagok, módszertanok, megelőző és resztoratív javaslatok megfogalmazása és az online felület informatívvá tétele.

- a fentiekhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, képzések szervezése, kommunikációs kampányok.

2. Felnőttcserkész koncepció

- felnőttcserkész koncepció kialakítása: hol a helye a családoknak a cserkészetben? Hogyan intergrálhatjuk vissza a második, harmadik generációt a mozgalomba? Mit kínálhat nekik a mozgalom? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a koncepció kialakításakor. A felmérés eredményeit csapatoknak és felnőtteknek szóló szakmai anyagok összeállításával összegezzük.

- családos, felnőttcserkész programok, beszélgetések szervezése, melynek célja, hogy megerősítsük felnőtt tagjainkat és teret biztosítsunk számukra a visszatérésre és példát mutassunk fiatalabb tagjaink számára - a családi élet kezdete nem jelenti azt, hogy az erős közösségekhez való tartozás megszűnik.

3. Módszertani fejlesztések

Mozgalmunkat sem kímélték a 2020-as COVID-járvánnyal érkező kihívások, ám ebben is megláttuk a megoldandó feladatot és saját “túlélési technikákat” dolgoztunk ki. Az online térbe kényszerült nevelőmunka során kialakított módszertanaink és gyűjteményeink, tapasztalataink inspirálólag hathatnak más közösségek számára is. Szeretnénk ezért, ha az összegyűjtött tudást közkinccsé tehetnénk és ezáltal más társadalmi köröket is erősíthetnénk.

- Módszertani gyűjtemények létrehozása a lelki nevelés és a teremtésvédelem területén 

- A peldaul.hu-n a módszertanok prezentálása (kb. 200 módszertani anyag)

- Tudástár kialakítása és feltöltése a cserkesz.hu oldalon: kb. 60 kiadvány digitalizálása, kategorizálása, szakmai lektorálása, jóváhagyási folyamat kialakítása

- Nyílt EVOK kurzusok létrehozása a mozgalom tagjai számára

Kitűzött eredmények

Indikátorok

1 elkészül illetve fenntartunk 3 tudásmegosztó, módszertani online platformot

2 a platformokra felkerül min. 200 módszertani gyakorlat, különféle szakmai tématerületekről

3 elkészül 2 eljárásrend/koncepció

4 edukációs tartalmak és segédanyagok (min. 3) (videók, podcastok, FB kampány)

5 3-5 családosokat, felnőtteket érintő program

A projekt megvalósításától azt várjuk, hogy ismertségünk és elismertségünk nő az országon belül (létszámban is mérhetően); nevelési programunk a 21. századi elvárásoknak megfelelően szakmailag fejlődik és frissül, az általunk képviselt értékek és tudásanyag több civil szervezet számára is hasznosíthatóvá válik, ami által társadalmi hatásunk nő és közelebb kerülünk egy „jobb világhoz”.