Jogi Bizottság

Morzsa

A Jogi Bizottságot 2019. december 1-jén hozta létre az Országos Küldöttgyűlés az alábbi hét fővel. A Bizottság alakulóülését 2020. február 10-ére tűzte ki.

A 2020. február 10-i alakuló ülésen Springer Bencét választotta meg elnökéül a Bizottság.  

A Jogi Bizottság a Szövetség szakmai tanácsadó szerve.
A Bizottságnak legalább három tagja van. Tagjait az országos küldöttgyűlés nevezi ki. Elnökét a megválasztott tagok maguk közül választják ki.
A Jogi Bizottság tagjává megválasztható minden olyan aktív felnőtt tag, aki legalább 5 éve tett fogadalmat és jogi végzettséggel rendelkezik, vagy jogász szakon folytat egyetemi tanulmányokat, ahol legalább hat lezárt féléve van.

A Jogi Bizottság

  • az országos küldöttgyűlés, az országos tanács és az országos elnökség kérésére előzetes és utólagos vizsgálatot folytat az egyes szabályzatokat illetően,
  • segít biztosítani az Etikai Bizottságok eljárásainak és munkájának igazságos és szabályszerű működését az Alapszabály és az Etikai Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően,
  • indítványt tesz szabályalkotásra,
  • indítványt tesz az Alapszabályba vagy más szabályzatba ütköző, működő szabályzatok hatályon kívül helyezésére, megfelelő módosítására,
  • felkérésre előkészíti a Szövetség belső szabályzatainak szövegszerű tervezetét,
  • jogi tanáccsal látja el a Szövetség országos szintű testületeit,
  • megállapítja ügyrendjét és
  • működéséről évente beszámol az országos küldöttgyűlésnek.

A Jogi Bizottság tagjai:

Springer Bence (1048.) - elnök

dr. Ambrus Mariann (105.)
dr. Bibó Zoltán (121.)
dr. Bodnár László (1220.)
dr. Constantinovits-Csóka Sarolta Krisztina (832)
dr. D. Szűcs Gergely (304.)
Hencz Gyöngyi (1909.)