A Zöld Sziget

A Zöld Sziget 1992. ősze… egy ország Közép-kelet Európában...

Szürke városok, üres gyárcsarnokok, munkanélküliség, rozsdásodó Zsigulik, környezetszennyezés, lakótelepek, tomboló "vadkapitalizmus", "vállalkozók", kezdődő kiábrándulás a szocializmus évtizedei alatt áhított "Nyugatból"...

És ezek között a "díszletek" között valami elkezdődik. Az évtizedeken át betiltott cserkészmozgalom lassan kezd magához térni.

A Nagy Kérdés: mit "csináljunk" a gyerekekkel? Kicsit tágabban-tudományosabban: milyen legyen az újjáalakuló cserkészszövetség pedagógiai programja? Legyen minden úgy, mint a '30-as években? Esetleg cseréljük ki az akkori tevékenységeket modernebbre: "morze helyett e-mailt"? Vagy egészen másként kellene megközelíteni a kérdéskört?

És persze minden, ami ehhez kell: radikális és konzervatív vezetők,  internet kontra "szolgálati út", három-négy vagy öt korosztály, fiatalok és öregek, hatalmi harc a szövetségben, utcai rablás, betörés, a szövetség feljelentése...

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, nem jelent meg Magyarországon tudományos igényű, felnőtteknek szóló cserkészpedagógiai írás - könyvről nem is szólva -, az igen értékes "Sík-Surján" óta. Ennek pedig már vagy másfél évtizede, sőt ha a könyv magjának tekinthető Sík Sándor-féle Cserkészvezetők könyvét nézzük, akkor nagyjából hetven éve...

Ezek után nem titok: íme!
200 oldal "tömény cserkészet". Valódi kérdések és valódi gondolatok
a válaszok megformálásához, új fogalmak, amelyek magyarul eddig nem is léteztek, szempontok egy modern cserkészprogram kialakításához, a következetes korosztályi rendszer kialakításához, a vezetőképzés, a szakágak és a felnőttek szerepének újragondolásához és a cserkészet számtalan egyéb vonatkozásához.

A könyv két szinten is izgalmas. Az egyik a konkrét: "valahol Európában" lelkes vezetők összejönnek, találkoznak, telefonálnak, utaznak, szerveznek, különféle kellemes és kellemetlen kalandokba bonyolódnak. A második szint - a könyv tulajdonképpeni mondanivalója - a mindezek közben zajló beszélgetésekből bontakozik ki, és egyetlen mondatban így foglalható össze:

Hogyan csináljunk olyan cserkészetet, amely úgy felel meg a mai fiatalok igényeinek, hogy közben a cserkészet minden értékét magában hordozza?

A könyvet egy francia szerzőpáros írta öt éve, és a WOSM Európai Cserkészirodájának gondozásában jelent meg Genfben. A tőlünk földrajzilag távoli szerzők ellenére is örvendetesen (fájdalmasan?) aktuális ma, itt Magyarországon, a Magyar Cserkészszövetségben: tagságunk rohamosan csökken, és egyelőre alig történik lépés e tendencia megállítására. A mű talán alkalmat ad arra, hogy átgondoljuk cserkészetünket, és azt a jelen korhoz igazítsuk.

Legyünk optimisták és zárjuk ezt az étvágygerjesztőnek szánt néhány sort a Világszövetség angol jelmondatával:

Better scouting to more young people! – Jobb cserkészetet több fiatalnak!

vissza ]

Get Adobe Reader Az utolsó frissítés időpontja: 2018. 04. 21. 10:23.
A WOSM Európai Régió kiadványa, a szöveg eredetije elérhető a http://www.scout.org/en/information_events/resource_centre/library/the_scout_library/youth_programme/the_green_island címen.

A pdf forumátumú szövegek olvasásához az ingyenesen letölthető Adobe Reader használható.