1/2021. (IV. 14.) JB ÁLLÁSFOGLALÁS

Összefoglaló

A Jogi Bizottság állásfoglalása az Alapszabály 59. § (1) bekezdés g) és h) pontja vonatkozásában, a választott tisztségviselők beszámolási kötelezettségének elmulasztásáról, valamint a beszámolási kötelezettség gyakorlásának megtagadásáról.

2/2021. (X. 18.) JB ÁLLÁSFOGLALÁS

Összefoglaló

az Alapszabály 2. mellékletét képező Etikai és Fegyelmi szabályzat 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő határozott időre történő eltiltásról meghatározott tisztség betöltésétől, cserkészmunka végzésétől, illetve tagsági jogok gyakorlásától.

Alapszabály (ASZ) - 2022. december

Összefoglaló

Az Országos Küldöttgyűlés 2022. december 4. napján tartott ülésén hozott, valamint az ülés tartása nélkül elfogadott OKGY 2022.08.31./1.-U,N számú határozatok által módosı́tott, egységes szerkezetű létesı́tő okirat.

Jelentkezési lap

Összefoglaló

18 év alatti személy tagfelvételi / adatmódosítási kérelme

Erő. Forrás. Építés

Összefoglaló

“Nézz körbe, nézz a magasba, nézz a távolba, és meglátod az utad!” BiPi (“Egy hegyi álom”, The Scouter, 1939. március) Elnökségi program 2019-2022

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma Alapító Okirat

Összefoglaló

“Az alapító Felek felismerték, hogy a magyar cserkészet megerősödését az segíti elő, ha az országhatáron belül és azon túl működő magyar cserkészszövetségek eddigi informális együttműködésüket megerősítik és egyre több tevékenységüket azonos célrendszer mentén, az eddiginél mélyebb szakmai...