2/2021. (X. 18.) JB ÁLLÁSFOGLALÁS

Összefoglaló

az Alapszabály 2. mellékletét képező Etikai és Fegyelmi szabályzat 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő határozott időre történő eltiltásról meghatározott tisztség betöltésétől, cserkészmunka végzésétől, illetve tagsági jogok gyakorlásától.

Alapszabály (ASZ) - 2023. november

Összefoglaló

Az Országos Küldöttgyűlés 2023. november 26. napján tartott ülésén hozott határozatok által módosított, egységes szerkezetű létesítő okirat.

Felnőttképzési adatkezelési tájékoztató

Összefoglaló

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása, a jogszabályban előírt adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Jelentkezési lap

Összefoglaló

18 év alatti személy tagfelvételi / adatmódosítási kérelme

Alapszabály (ASZ) - 2022. december

Összefoglaló

Az Országos Küldöttgyűlés 2022. december 4. napján tartott ülésén hozott, valamint az ülés tartása nélkül elfogadott OKGY 2022.08.31./1.-U,N számú határozatok által módosı́tott, egységes szerkezetű létesı́tő okirat.

Erő. Forrás. Építés

Összefoglaló

“Nézz körbe, nézz a magasba, nézz a távolba, és meglátod az utad!” BiPi (“Egy hegyi álom”, The Scouter, 1939. március) Elnökségi program 2019-2022

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma Alapító Okirat

Összefoglaló

“Az alapító Felek felismerték, hogy a magyar cserkészet megerősödését az segíti elő, ha az országhatáron belül és azon túl működő magyar cserkészszövetségek eddigi informális együttműködésüket megerősítik és egyre több tevékenységüket azonos célrendszer mentén, az eddiginél mélyebb szakmai...