Meghívó

Kedves Cserkésztestvérem!
 
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése alapján meghívlak az Országos Tanács ülésére. Kérlek, cserkészegyenruhában jelenj meg!
 
Az ülés helyszíne: Teleki – Tisza-Kastély, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.
Az ülés kezdete: 2018. december 9. (vasárnap) 8 óra 30 perc                    
 
Tervezett napirend:
  1. „Jó munkáért” kitüntetés adományozása
  2. Alapszabályt módosító indítványok - előterjesztés 1.előterjesztés 2
  3. FB beszámoló - (VKSZ-re tett észrevételek; Huszár Andris módosító javaslatai; Szöllősy Vágó János módosító javaslata, Kollár Tamás módosító javaslata)
  4. „Tiszteletbeli elnök” részletei (az eredeti előterjesztés részletesebb kidolgozását kérte az OKGY - lásd még OT 2017.02.04./4. számú határozata)
  5. Csapatalapítás és csapat megszüntetés
  6. Az Országos Táborozási Vezető indítványai - előterjesztés
  7. Egyebek (Indítvány az SzMSz módosításáraindítvány a RUSZ módosítására)
 
(Tervezett időtartam: 1 óra)
Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/meghivo
 
Amennyiben bármely okból nem tudsz részt venni az ülésen, kérlek, feltétlenül értesítsd a póttagokat, hogy helyettesítésed megoldott legyen.
 
 
Kelt: Budapest, 2018. november 15-én.

Jó munkát!                                                                                                                                                                              
                                                              Székely Csaba csst. (304.) sk.
                                                                            OT elnök