Meghívó

A napirendi pontok kiegészítése

MEGHÍVÓ

a Magyar Cserkészszövetség
2019. évi országos küldöttgyűlésére
 
Időpontja: 2019. május 18. szombat 10.00 óra
Helyszín: Teleki-Tisza-Kastély, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.                                                                        
Megjelenés: cserkészegyenruhában      
Tervezett időtartam: 6 óra
 
09.30 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat
2019. május 18. 10.30 óra: határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja, fent megjelölt helyen
 
Tárgysorozat és napirend
 1. Az Országos Elnök köszöntője, közös ima
 2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása
 3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2018. évi munkájáról
 4. Beszámoló az Etikai Bizottság 2018. évi munkájáról
 5. Beszámoló a Magyar Cserkészszövetség lelki közösségeinek 2018. évi munkájáról
 6. A 2018. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló) elfogadása
 7. Tájékoztató a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok eredmény-kimutatásairól
 8. A Magyar Cserkészszövetség 2019. évi költségvetésének elfogadása
 9. A tagdíj mértékének megállapítása
 10. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
 11. Az Országos Elnökség tagjainak megválasztása
 12. Javaslatok, indítványok
 13. Országos elnöki lezárás, közös ima
 
Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok
(Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2019. április 28-ig kerülnek a fenti címen hivatkozott oldalra.)
 
 
Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt küldöttgyűlés azonos napirenddel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.
 
 
Budapest, 2019. április 17.
 
       Jó munkát!
                                                                                                             
                                                                                                        Pótó Judit csst. (673.)
                                                                                                   az MCSSZ országos elnöke

Kéréseink:
Az előkészítő anyagok a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok oldalon elérhetőek. A helyszínen már nem kerülnek felolvasásra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy még a küldöttgyűlés előtt megfelelően tájékozódjanak, továbbá a küldöttgyűlés gördülékenysége érdekében, kérdéseiket küldjék meg levélben vagy elektronikusan.
 
Rövid tájékoztató az Országos Küldöttgyűlés működéséről
(a hatályos Alapszabály alapján)
 
Meghívók kiküldése és kézbesítése:
Az MCSSZ Titkársága, összhangban az Alapszabályban foglaltakkal, a kerületek által választott küldöttek részére a meghívót közvetlenül (az általa megadott elektronikus vagy postai levélcímen) küldi meg.
 
Küldöttgyűlésen tárgyalt anyagokhoz való hozzáférés:
A tagok számára a Küldöttgyűlésre szánt, legkésőbb két héttel az ülés előtt érkezett indítványokat, tájékoztató anyagokat az MCSSZ Titkársága köteles elérhetővé tenni a tagság számára. Az anyagok terjedelmük miatt és a tetemes postai költség miatt a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok honlapon lesznek elérhetőek. Akinek azonban a tagság közül gondot okoz az anyagok beszerzése, levélpostai úton jelezheti azok igénylését az MCSSZ Titkársága számára (címe: Budapest, 1025 Tömörkény u. 3/a).
 
Kik szavazhatnak az országos küldöttgyűlésen:
A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a kerületek küldöttei (vagy helyettesítésük esetén a pótküldöttek).
 
A küldöttgyűlés helyszíne:
Teleki-Tisza Kastély, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.
Igény esetén igyekszünk szállást biztosítani. Kérjük, ilyen irányú igényeteket az info@cserkeszingatlanok.hu címen jelezzétek!
 
Tömegközlekedéssel:
 • BKK 63-as busz Hűvösvölgyből Ady Endre u. megállóig (12 megálló), onnan 1 perc gyalog