Előkészítő anyagok

Meghívó
Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre


Az előterjesztett napirendi pontokhoz tartozó előkészítő anyagok:

 

Indítványok
 

Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

OT2018.04.23./5 - 10. és 12.