OT ülés - 2017. május 6. (szombat) 10 óra

Kedves Cserkésztestvérem!
 
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése alapján meghívlak az Országos
Tanács ülésére.  Kérlek, cserkészegyenruhában jelenj meg.

Az ülés helyszíne: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a, II. emelet (MCSSZ Székház)
Az ülés kezdete: 2017. május 6. (szombat) 10 óra                                                                                             

Tervezett napirend:
 
 1. Az Országos Elnökség tagjainak 2016. évi beszámolója
 2. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről, különös tekintettel az ingatlanok helyzetére és az operatív pénzügyekre
 3. Beszámoló az MCSSZ projektjeinek helyzetéről (NKK, EFOP)
 4. A 2016. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló) elfogadása - közhasznúsági beszámoló munkaanyag
 5. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkájáról
 6. Beszámoló az Etikai Bizottság 2016. évi munkájáról
 7. Magyar Cserkészszövetség 2017. évi költségvetési tervének elfogadása
 8. A tagdíj mértékének megállapítása
 9. Az Alapszabály módosítása (lásd OKGY előkészítő anyagait)
 10. Az MCSSZ szabályzatainak felülvizsgálat végző munkacsoport beszámolója
 11. A Magyar Cserkészszövetség hosszú távú célkitűzései, valamint stratégiájának tervezése
 12. Csapatalapítás és csapat megszüntetés 
 13. Egyebek - Tábortűz beszámoló

(Tervezett időtartam: 7 óra)
Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/meghivo
 
 Kelt: Budapesten, 2017. április 21-én.
 
Jó munkát!
                                                                                                                                                                                      
   Ugron Ákos Gábor cst. (800.) sk.
                 az OT elnöke