Országos Tanács ülés - 2016. május 7.

Kedves Cserkésztestvérem!
 
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése alapján meghívlak az Országos
Tanács ülésére.  Kérlek, cserkészegyenruhában jelenj meg!
 
Az ülés helyszíne: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/A
Az ülés kezdete: 2016. május 7. (szombat) 10 óra 00 perc

Tervezett napirend:
 1. Az Országos Elnökség tagjainak beszámolója
 2. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkájáról
 3. Beszámoló az Etikai Bizottság 2015. évi munkájáról
 4. Az Országos Külügyi Bizottság tájékoztatója
 5. 2015. évi közhasznúsági jelentés és melléklet elfogadása  -  Javított változat (2016. 05. 05.)
 6. Tájékoztató Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok eredmény-kimutatásairól, továbbá a Szövetség munkáját közvetlenül segítő szervezetekkel való együttműködésről
 7. A Magyar Cserkészszövetség 2016. évi költségvetési tervének elfogadása
 8. Az Alapszabály módosítása - 1. melléklet (Tábortűz Adventista Cserkészközösség)
 9. Az MCSSZ EFOP pályázaton való részvétele
 10. Csapatalapítás és megszüntetés
 11. Egyebek
 
(Tervezett időtartam: 6 óra)
Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/meghivo
(Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb április 29-én kerülnek feltöltésre.)
 
Kelt: Budapesten, 2016. április 22-én.
 
Jó munkát!
 
   Ugron Ákos Gábor cst. (800.) sk.
                 az OT elnöke