A cserkész levelezési listák használati rendje

(Cserkészlisták NETIKETT-je)

Bevezetés

A levelezési lista használati rendjének alapja az RFC 1855 (Request For Comments) dokumentum, címe: Netikett Irányelvek. Az RFC dokumentumok az Internet hálózati kapcsolat szabályainak és hálózati viselkedési szabályok definíció gyűjteménye. A technikai definíciók egy része szabvánnyá vált, a politikákat pedig az egyes szervezetek saját politikájuk kialakításának alapjául vettek. Az 1855-ös számú dokumentumot az IETF (az Internet fejlesztéséért és hibamentes üzemeltetésért dolgozó hálózat tervezők, üzemeltetők és kutatók szervezete) Felelősséggel a Hálózat Használatáért Munkacsoportja készítette szabad felhasználásra, ezért a lehető legalkalmasabb arra, hogy az alap pontjai átvételre kerüljenek, a nem tisztázott kérdések megválaszolása pedig e dokumentum útmutatásai szerint cserkész szellemben történhessen. Az összeállításért köszönetet mondok Koenig Boldizsárnak (kobold@mail.inext.hu), aki az első használati útmutatót készítette, és amit ennek az útmutatónak összeállításakor felhasználtam, Szabó Zsoltnak (szazs@mm.bme.hu) és Csanády Miklósnak (csm@piar.hu) a lektorálásért, és mindekinek aki véleményével segítette a végleges változat kialakítását.

Alapelvek

Az internetes kommunikáció sajátossága a gyorsaság, a jól dokumentálhatóság és az ellenőrizhetetlenség együtt. A lehetőségek sokrétűek, elvileg nagyon sok minden megtehető. Cserkész értékrendünk azonban itt is kötelez minket. Ezért szükségesnek látszik megalkotni a NETIKETT cserkész-listákra alkalmazott változatát. A viselkedésünkért, akárcsak az élet más területén, ha valamit megteszünk, azért nekünk kell vállalnunk a felelősséget, nem hibáztathatjuk magát azt a hordozó közeget, amit felhasználtunk cselekedetünk végrehajtására. Eszerint nem nagyobb bűn e-vélben cserkészietlen hangnemet használni, mint a postai levélben, vagy újságcikkben. Miért lehet mégis több cserkészietlen hangot kihallani az e-velekből? Mert sokan úgy használják, mint a telefont, vagy az SMS-t, élő beszélgetésre, ami gondolatuk támad leírják. Elfelejtik, vagy nincsenek tisztában azzal, hogy amit leírnak, az megmarad, sőt terjed. Fontos ezért tudni: az e-vél ilyen szempontból a levélre hasonlít, az írás megmarad. A 8. cserkésztörvényt ezért a levelező programunkat elindítva még inkább tartsuk szem előtt.

Az e-velezés alapjai

A levelezési listákra vonatkozó szabályok

Büntetendő cselekedetek

Párkányi Balázs