Imre herceg terv

EFOP-1.3.6-17-2017-00001 Imre herceg terv – közelebb egymáshoz 

A cserkészet, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer része? Mi a Magyar Cserkészszövetség feladata a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében? Egy több mint száz éves ifjúsági szervezetnek van-e létjogosultsága a 21. századi Európában? Mindezekhez mégis mi köze BI PI-nek, a fesztiválcserkészetnek, az instának és a mobil appoknak? Kérdéseink már vannak, a válaszok megfogalmazásának az Imre herceg terv csak a keretét adhatja. A hangsúly továbbra is a tagságon van, hiszen Ők a kulcsai a projekt sikerének és annak, hogy méltón szembe tud-e nézni a Magyar Cserkészszövetség az új kihívásokkal, nem eltévelyedve határozott értékrendjétől, hagyományaitól. Ez egy hosszú tanulási folyamat, számos nehézséggel, ami csak a cserkészet előnyére válhat, hogy továbbra is büszkén vállalt hitvallását közvetíthesse a világ felé.

A Magyar Cserkészszövetség a Familiare Társadalomszervező Központtal konzorciumi együttműködésben 2017. október 1-től valósítja meg több, mint 2 éves projektjét. A cserkészet egyik alapja a segítőkészségre való törekvés, ami a cserkésztörvények és a cserkészfogadalom szövegében is megnyilvánul, ezért az uniós támogatású projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és fiatalok élményalapú programok során ismerjék meg a társadalmi szerepvállalás jelentőségét, és ez által életrevaló, magukért és másokért felelősséget vállalni tudó felnőttekké váljanak. A 2021. májusig tartó projekt a következő fő tevékenységek mentén valósul meg:

 • A programfejlesztés legfőbb célja toborzási, megtartási, értékteremtési fókusszal a célcsoport számára helyi, településközi, megyei, regionális események, táborok, egyéb ifjúsági közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő programok, kulturális programok) szervezése. 
 • Hálózatosodás és szervezetfejlesztés célja a fiatalokkal foglalkozó közösségek (cserkészcsapatok) alulról jövő kezdeményezéseinek támogatása, hálózatosodásuk elősegítése, társadalmi beágyazottságuk növelése. Cél a meglévő közösségek mentorálása, hogy ez által javulhasson a megtartó erő, és újabb cserkészcsapatok jönnek létre. 
 • Az IT fejlesztések során a projekt keretében az MCSSZ közösségi ifjúságnevelést segítő online felületek, alkalmazások, applikációk létrehozását, a meglévő keretek fenntartható továbbfejlesztését és tartalombővítését valósítja meg a következő fejlesztések mentén:
  • Online Tudástár kialakítása
  • peldaul.hu szakpedagógiai gyűjteményportál továbbfejlesztése
  • Tagnyilvántartó továbbfejlesztése
  • Cserkész Applikáció fejlesztése
  • EVOK továbbfejlesztése
 • Módszertani és felkészítés modul: A Módszertani fejlesztés keretében kiemelten az alábbi tematikák mentén valósít meg fejlesztési feladatokat a projekt.
  •  Hátrányos helyzetű tematika (Alapismeretek a cigány és roma közösségekről valamint további HH, HHH ismeretek), Gyermekvédelmi tematika;
  • Cserkésztörténeti tematika (Scouting for Boys és további kutatómunkán alapuló tanulmány, szakmai anyag elkészítése;
  • Vezetéstudományi tematika, Táborozási módszertanok, oktatóanyagok, egyéb szakágakhoz kapcsolódó módszertani, élménypedagógiai anyagok, segédletek;
  • Nevelési kézikönyvek és nevelési módszertanok átdolgozása.
A felkészítések az alábbi kompetenciák és ismeretek megszerzését teszik lehetővé a bevont részvevők számára: társadalmi ismeretek, menedzsment és irányítás, civil- és közszféra működése, vezetői kompetenciák, társadalmi problémák projekt-szemléletű megoldása. Az egyes felkészítések továbbá szoros tartalmi és fejlesztési kapcsolatban állnak a módszertani modulban kidolgozott szakmai-módszertani anyagokkal. Egyes felkészítések tematikáját, szakmai tartalmát a módszertani fejlesztésre építjük. A felkészítések elsősorban informális és nem formális keretek között zajlanak, azonban tematikájuk, szerkezetük lehetővé teszi a későbbi formalizálást is.

Az EFOP-1.3.6-2017-00001 azonosítószámú projekt Imre herceg terv az egyik leghatékonyabb kompetenciafejlesztő program, hiszen a cserkészmódszer által szisztematikusan, gyakorlatorientáltan fejlesztjük a gyermekek szociális képességeit és kompetenciáit, melyek összhangban vannak az EU preferált vállalkozói és munkavállalói készségi és képességi elvárásokkal.

A projekt célcsoportja a 8-25 év közötti gyermekek és fiatalok, beleértve a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen élőket.
 
 
A projekt indikátora, műszaki - szakmai eredményei 
Indikátor neve Mértékegység kimenet
25 év alatti résztvevők száma 9600
Kidolgozott új képzési módszertanok száma darab 3
Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma darab 10
Műszaki szakmai mutató Mértékegység Kimenet
A közvetlen célcsoport részére, továbbá az együttműködések keretében szervezett programok, rendezvények száma.  
 
darab
 
 
40
25 év alatti fiatalok bevonása a projekt keretében szervezett oktatásba, továbbképzésekbe  (felkészítés, tréning)  
 
1400
 

A Familiare Társadalomszervező Központ célkitűzése, hogy az érdeklődő fiatalok részére olyan komplex programot nyújtson, amely a felkészíti őket a társadalomszervezői vezető szerepre. A társadalomszervezők nem csak a Központ küldetésének még hatékonyabb disszeminációs feladatát segítik megvalósítani, de össztársadalmi szinten is olyan vezetővé válhatnak, akik Magyarország társadalmi, gazdasági erősödését is elősegíthetik. Figyelemmel arra, hogy a hasonló jellegű képzések elsősorban Fővárosi fókuszponttal valósulnak meg, valamint az európai uniós támogatás KMR régióban nem használható fel, ezért a társadalomszervező-képzés kiemelten összpontosít a vidékre, vidéki vezetőképzőre. A társadalomszervező-képzés vagy más néven a Morus vezetőképző akadémia kifejezett céljai közé tartozik:
 • a magyar gazdaság, és a civil közösségek jövőbeni szervezésére és vezetésére vállalkozó fiatalok felkészítése a társadalomszervezői feladatok magas szintű elvégzésére a sikeres társadalomszervezői léthez szükséges ethosz megismertetésével és közvetítésével;
 • társadalmi teljesítmény létrehozása (vidéki projektek generálása és társadalmi vállalkozások elindítása);
 • vidéki társadalomszervezői lét vonzóvá tenni és a vidéki társadalomszervezői hiányt pótolni;
 • megélt felelősségvállalás, megvalósítók, tapasztalattal rendelkező társadalomszervezők képzése.
 
2019. augusztusig elért eredmények
 
A következő felkészítések valósultak meg az ország több pontján, különös tekintettel a konvergencia régióban
 • Alap vezetői képzés (AVK)
 • Kerületi elnökséges találkozója (KET)
 • Cserkészkorosztályú Vezetői továbbképzés (CSVTK)
 • Kiscserkészkorosztályú Vezetői továbbképzés (KCSVTK)
 • Jamboree felkészítő hétvége (JAM)
 • Örsvezetőképzés – Kiképzői felkészítő hétvége (KKK)
 • Kiképzőképző Utánpótlás (KKKU)
 • Segédtiszti Nevelési Vezetői képzés (STNEV)
 • Kósza-Vándor Korosztályi Vezetői Továbbképzés (KVVTK)
 • Tematikus Vezetői Továbbképzés (TVTK)
 • Operatív Képzés (OPK)
 • Vezetői Fórum (VF)
A Hálózatosodás terén
 • Havi rendszeres csapatmentor látogatások, jó gyakorlatok átadása, kompetenciafejlesztés
 • 6 új regisztrált cserkészcsapat
Programfejlesztés terén
 • Szakmai műhelymunkák, konferenciák szervezése, támogatása.
 • Együttműködésre fókuszáló, tematikus egy vagy többnapos programok támogatása.
 • A cserkészetet népszerűsítő országos roadshow szervezése.
 • Kerületi cserkésznapok támogatása.
 • Szakági programok támogatása.
 • Esélyegyenlőségre, esélyteremtésre fókuszáló programok szervezése, megvalósítása.
 • 100 főnél nagyon létszámú szakmai rendezvények szervezése, megtartása.
Módszertan fejlesztés terén
 • Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek
 • Alapismeretek a cigány/roma közösségekről
 • A vezetés ösvényein -Vezetéstudományról cserkészeknek
 Projekt számokban


Projekvezetés

 

Pályázati felhívás
https://www.palyazat.gov.hu/efop-136-17-ifjsgi-kiskzssgi-egyttmkdsek-tmogatsa


Galéria
17191875_884006138369186_1847534640878182640_o.jpg
 
40441521_10156839637587558_3716502889913384960_o_0.jpg