Szemelvények: Gyermekvédelmi kiadvány #3

Beküldte kommunikacio - 2018. július 11., 21:05

Rudanné Németh Csenge írása

A bántalmazás lehetséges formái

A téma során elsődlegesen tisztázandó fogalom maga a veszélyeztetettség kérdése. Mit is értünk veszélyeztetettség alatt? Veszélyeztetettség körébe tartozik minden olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek, fiatal testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.

Ahhoz, hogy a gyermekbántalmazásról beszéljünk, előtte tisztáznunk kell egy tágabb kategóriát, a rossz bánásmód fogalmát. A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód aktív vagy passzív formában nyilvánulhat meg.

A rossz bánásmód aktív formáját nevezzük bántalmazásnak. Bántalmazásról akkor beszélünk, ha a gyermek ellen olyan cselekményt követnek el, amely neki testi vagy lelki sérülést, fájdalmat okoz vagy okozhat. A szakirodalmakban a bántalmazás megfelelőjeként sokszor használják az abúzus fogalmát.

A rossz bánásmód passzív formáját elhanyagolásnak nevezzük. Elhanyagolásról akkor beszélünk, ha a gyermek egy vagy több alapszükséglete (pl.: élelem, ruházat, elfogadás) kielégítetlen marad. Így a kielégítetlen szükséglet révén nem biztosítható a gyermek egészséges testi, értelmi vagy érzelmi fejlődése, vagy ezek kombinációja.

A Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermek veszélyeztetése a gyermek alapvető fizikai illetve pszichológiai szükségleteinek tartós elhanyagolása és/vagy a gyermek bántalmazása.

Bántalmazás

A fizikai bántalmazás formáihoz tartozik minden olyan magatartás, mely során a szülő vagy más felnőtt a 18 év alatti gyermeknek szándékosan testi fájdalmat vagy sérülést okoz, vagy ha a szülő magatartása következtében a sérülés veszélye fennáll. A fizikai bántalmazás elkövetője más is lehet, így például testvér, rokon, osztálytárs, ritkább esetben edző, pedagógus.

...

A bántalmazás passzív formája

A bántalmazás passzív formája az elhanyagolás. Amikor elhanyagolásról beszélünk, akkor mind a fizikai, mind pedig az érzelmi elhanyagolást számba kell vennünk.

Elhanyagolásra nagyon jó példa:

 • Étel, ruha, lakhatás, egészségügyi ellátás vagy más élethez kapcsolódó szükséglet kielégítetlensége.

...

A bántalmazás aktív formája

Fizikai bántalmazás

 • A gyermekért/fiatalért felelős, vagy a vele egy társaságban lévő személy által rendszeresen vagy ismétlődően okozott szándékos sérülés. Legtöbbször együtt jár az érzelmi, lelki bántalmazással.
 • Lehetséges formái:
  • ütés, rúgás
  • rázás, rángatás ...

(Herczog, Kovács, 2004; Wolfe, McIsaac, 2010)

Szexuális zaklatás

Másik személy által testi erőfölény kihasználásával kierőszakolt szexuális cselekmény. A cselekmény a zaklató szexuális kielégülését célozza.

A szexuális zaklatás történhet gyerek és gyerek között, gyerek és felnőtt között, de ide tartozik a felnőtt és felnőtt között történő erőszakos szexuális cselekmény is.

Lehetséges formái:

 • pornográf tartalom kiskorúnak való rendelkezésre bocsátása, vagy pornográf tartalom készítésére való kényszerítés
 • szeméremsértő mutogatás ...

Szexuális cselekmény nem csak kifejezett aktus lehet, de bármilyen szexuális tartalommal bíró érintés, intim testrészekkel való érintkezés, azok látványa is. Párkapcsolaton belül is lehetséges a szexuális bántalmazás, kényszerítés, fenyegetőzés.

...

Érdemes tudni, hogy a szexuális erőszakot elkövető a legritkább esetben idegen. A szexuális bántalmazás elkövetője gyakran az áldozat rokona, szomszédja, nevelője, akivel a kötődés miatt még komplexebb bűntudat alakul ki, hiszen olyan bántalmazza, akiben egyébként bízott. A kortárs bántalmazása pedig gyakran a csoporthoz tartozással, kirekesztéstől való félelemmel kapcsolatos: az adott csoportban elvárt bizonyos szexuális viselkedés, tapasztalat, melyre a fiatalok egymást kényszerítik akár párkapcsolataikon belül, vagy a csoporton belül nyilvánosan.

Érzelmi, lelki bántalmazás

A bántalmazás és különösen a gyermekbántalmazás vonatkozásában legtöbbször a fizikai és a szexuális bántalmazás jut eszünkbe. Azonban az egészséges fejlődés szempontjából legalább ilyen fontos az érzelmi, lelki bántalmazás témakörét is közelebbről megvizsgálni.

Az érzelmi bántalmazás megjelenési formái:

 • verbális bántalmazás:
 • nem verbális bántalmazás:
 • elutasítás/figyelmen kívül hagyás;
 • szociális, kapcsolati zaklatás (gyerek): a társas kapcsolatok rongálása, leépítése, közösségből kizárása;
 • elektronikus zaklatás (cyber-bullying): fenyegető üzenetek e-mailben, sms-ben, chat-en, viber-en stb.;

...

(Wolfe, McIsaac, 2010)

Rovat: