Fejlesztjük a csapatokat

Beküldte kommunikacio - 2018. március 27., 16:35

MCSSZ: Milyen struktúrában jelenik meg a projekt(ek)ben a cserkészcsapatok fejlesztése?

Kádár Cecília:  A csapatmentori (regionális koordinátori) munkakör betöltői a hálózat- és szervezetfejlesztési vezető közvetlen beosztottjaként közreműködnek a fejlesztő tevékenységek megvalósításában. Munkarendjük havi ütemezését minden esetben a kerületi elnökséggel együtt alakítjuk ki.  A csapatmentorok elsősorban a cserkészcsapatok parancsnokaival és felnőtt vezetőivel lesznek kapcsolatban. Részt vesznek a regionális koordinátori hálózat által szervezett csapatmentori továbbképzéseken és beszámolókon.

MCSSZ: Miért van szükség a munkájukra?

KC:  Egyrészt minden csapatnak lehet olyan kérdése, amelynek megválaszolásához érdemes egy külső megfigyelőt, segítőt is bevonni. Másrészt az országos/kerületi vezetés kíváncsi a csapatok életére és működésére, de az elnökségi tagok idő és források hiányában nem tudják személyesen tartani a kapcsolatot a csapatokkal.

MCSSZ: Mire számíthatnak a csapatok a fejlesztési folyamat során?

KC:  A fejlesztés a cserkészcsapatok megismerésével, működési körülményeinek feltárásával, a partnerségi viszony kialakításával kezdődik. Az elemzést követően a megállapított tények mentén a csapatmentor kidolgoz egy szakmailag megalapozott szervezetfejlesztési ajánlatot, majd a csapat vezetésével közösen (a kerületi elnökséget is tájékoztatva) kialakítják a csapat fejlesztési tervét. A regionális koordinátor az ebben kitűzött célokat segít megvalósítani, a fejlesztő munkát nyomon követni és az eredményeket értékelni.

MCSSZ: Hogyan lehet kialakítani azt a rendszert, ami a projektidőszak utáni folyamatokat is képes fenntartani?

KC:  A projekt ideje alatt a csapatmentorok feladatai széles skálán mozognak: a cserkészcsapatok helyi identitásának és küldetésének megfogalmazásától kezdve, a Szövetség nevelési programjának teljes implementációjáig sokféle munkájuk van. Információt szállítanak a csapatparancsnokok felé, gazdagítják a vezetők módszertani eszköztárát jó gyakorlatok felkutatásával és megosztásával. Támogatják a megvalósuló cserkészkerületi programok igény szerinti szakmai felügyeletét. A fenntarthatóság jegyében a csapatmentorok részt vesznek a regionális koordinátori (csapatmentori) hálózat által elkészítendő segédanyagok megalkotásában és a projektet követő időszak önkéntes csapatmentorainak kiképzésében. Támogatják új, helyi közösségek kialakítását, a csapatalapítást, a csapatműködés optimalizálását és stratégia tervezését, toborzási tanácsokat adnak, összeállítják a csapat nevelési ívét.

Rovat: