Cserkész fogadalomtétel

Beküldte Csepregi Márton - 2016. június 24., 9:19
Dunaharasztin 2016. június 4-én, az Összetartozás napján cserkész fogadalomtétel volt a Hősök terén, a turul-szobornál. Az ünnepségen beszédet mondott Pánczél Károly, körzetünk országgyűlési képviselője. A 647. számú Tomori Pál cserkészcsapat ifjú tagjai és vezetői tettek fogadalmat e napon impozáns ünnepség keretében. Jelen voltak a helyi egyházak lelkészei. Láng András plébános szentelte fel a csapatzászlót, amelyre az önkormányzat, egyházak és civil szervezetek képviselői, támogatásuk jeleként, felkötötték szalagjaikat.  
ab95d2fe-88a4-4443-bf02-5c8d972387f1.jpg

Részéletek a cserkészcsapat vezetőjével (Ignácz Jánossal) készült interjúból:
– Kedves János, miért érzed fontosnak ezt a mozgalmat?
– Nemzetünk számára fontos cél, hogy testileg, erkölcsileg és lelkileg erős ifjúságot neveljen. A cserkészet nemzeti, nemzetközi és egyetemleges mozgalom. Keresztény, Isten és az általa teremtett világ tiszteletén és szeretetén alapszik. Ökumenikus, ezért a mozgalom megtilt mindennemű felekezeti propagandát, és biztosítja, hogy a cserkész odaadóan és őszintén gyakorolja vallását. A mozgalom szeretettel vár mindenkit, felekezeti megkülönböztetés nélkül. Ezek számomra azok a fontos kritériumok, melynek alapján 2015 szeptemberétől a 647. számú Tomori Pál cserkészcsapat megkezdte működését.

– Miért érzed szükségesnek, hogy a fiatalokkal a cserkészet kereteiben foglalkozzál?
– Azt talán nem kell hosszasan taglalnom, hogy milyen erős negatív hatások érik az ifjúságot, ennek megtapasztalására nem kell messzire mennünk. Az életben a közösség tisztelete nagyon háttérbe szorult. A kötelező tornaórák és a különböző sporttanfolyamok ellenére a fiatalok fizikai állóképessége gyenge. A válások magas száma miatt sok a lelkileg sérült, szeretetre vágyó fiatal. Ha nincs segítség, a helyzet tovább romlik, oktatási rendszerünk sincs a helyzet magaslatán. A cserkészet eszköz, mellyel a legrakoncátlanabb fiatalt is elvezethetjük a magasabb rendű gondolkodáshoz, az Isten és az embertárs iránti kötelesség teljesítéséhez.

– Mi jellemzi a cserkészet nevelési felfogását?
– A legfontosabb a jellem formálása, mely az iskolázottságnál is fontosabb, mert ez dönti el boldogulásunkat az életben. A jellemet (intelligenciát) nem lehet beleverni senkibe, születésünktől fogva csírájában megvan bennünk. Az eredendően jót kell kibányászni, és azt kell fejleszteni. A jellem azonban nagy mértékben a környezet eredője. Megfelelő környezetet és társaságot kell tehát teremteni.

A második dolog, amit kiemelnék, az egészség és az erő. A jó cserkészvezetőnek tisztában kell lennie az anatómiával, a tiszta levegő fontosságával. A célok eléréséhez legkönnyebben a portyázás, túrák, táborozás útján juthatunk el.

Harmadik nevelési célként a kézügyesség és a szakismeret fejlesztését jelölném meg. A rendszerváltás után a társadalomért és az oktatásért felelős személyek e tulajdonságok fontosságáról erősen megfeledkeztek. Ezért a foglalkozások jelentős részében, eszközök biztosításával segítjük ezek kialakulását, sőt a memóriajátékok célja minél több eszköz, szerszám megismerése. Portyázás alkalmával gyakorolják a fiatalok, hogyan készítsenek menedéket, hordágyat a természetben található anyagokból.

– Jellemezd légy szíves a cserkészi lelkületet, mely magára a szeretet, szolgálat, tisztaság, magyarság, vidámság fogalmakat alkalmazza. Az első kettő utal a nevelés keresztény alapjaira.
– Örüljünk az életnek. A boldogság a belső öntudat és a külső érzék együttes műve. A boldogságot akkor érjük el, ha lelkiismeretünk és tetteink együtt járnak, s érvényesülhetnek; erre jó lehetőség a mindennapi jó cselekedet. A természet megismerése révén kitárulkoznak csodái, szépségei, s ez továbbfejleszti az ifjak megfigyelőképességét. Tisztelettudás Isten, tisztelettudás felebarátaink és tisztelettudás magunk iránt, ez a boldogulás alapja. Cserkésztestvéreink felekezeti hovatartozását tiszteletben tartjuk, és támogatjuk vallásuk gyakorlását. Óva intek azonban e tekintetben a túlbuzgóságtól, mert ezzel e nevelési célt elvéthetjük.  "

– Van-e tagfelvételi lehetőség?
– Jelentkezni a foglalkozások ideje alatt lehet.

– A Dunaharaszti 647. számú Tomori Pál cserkészcsapat hány főt avatott a június 4-i ünnepségen?
– 32 gyermek és 5 felnőtt tett cserkészfogadalmat.

– Kedves János, köszönöm szépen a beszélgetést. Kívánok neked sok sikert terveid megvalósításában, erőt a szervezéshez, a csapatfenntartáshoz pedig további elhivatott társakat és segítséget.                                                   
 Koczka Tamásné
 
Rovat: