kiadvány https://www.cserkesz.hu/ hu Újabb értékes kiadványokkal bővül a Magyar Cserkészszövetség szertára https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2021/2021-07-05-ujabb-ertekes-kiadvanyokkal-bovul-magyar-cserkeszszovetseg <span>Újabb értékes kiadványokkal bővül a Magyar Cserkészszövetség szertára</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>horvath.andras</span></span> <span>2021. 07. 05., h – 12:31</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/829/edit" hreflang="hu">mustarmag-magveto-kartyacsomag-04.jpg</a></div> </div> <div><p><strong>A Szövetség számára mindig is fontos volt, hogy tartalmas és hiánypótló kiadványokkal segítse a cserkészcsapatok munkáját. Az utóbbi időben, köszönhetően a támogatásoknak és a lelkes alkotóknak, közreműködőknek, több új kiadvány látott napvilágot.</strong></p> <p>Öt évvel ezelőtt jelentek meg a <a href="https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/szersator/kiadvanyok">korosztályi kézikönyvek</a>, melyek azóta ismertté váltak az egész szövetségben. Egy ideje már hiánycikknek számítottak ezek a kiadványok, de most lehetőség nyílt ezek újranyomtatására. A külalak némileg módosult, praktikusabbá vált, ugynakkor a tartalom csak minimálisan változott. A kiadványsorozat felépítését tekintve négy segédtiszti kézikönyvre épül, amelyek elsősorban az általános nevelési és módszertani irányelveket tükrözik, illetve összefoglalják a vonatkozó fejlődés-lélektani ismereteket is. Az őrsvezetőknek szóló kézikönyvek esetében törekedtünk olyan jó gyakorlatok megjelenítésére is, amelyek ismert vagy kevésbé ismert tapasztalatokat jelentenek országszerte (portyázási célpontok és programok). A gyerekeknek szóló kézikönyvek a próbarendszerre épülnek, a próbapontokra fókuszálnak elsősorban.</p> <p>A <em>Csapatmentorok</em> 2018 és 2020 között a Kárpát-medence minden csapatát segítették a munkájukkal. Szerteágazó tapasztalataikat egy könyv sorozatban foglalják össze. Ezek közül elsőként a Csapatalapítási és a Felnőttképzési kézikönyv jelent meg.</p> <p>A <a href="https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/2021-01/Feln%C5%91ttk%C3%A9pz%C3%A9si_k%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf"><strong><em>Felnőttképzési kézikönyv</em></strong></a> mint ahogyan a címe is mutatja, a felnőttképzés gyakorlati megvalósításában nyújt segítséget, mert tartalmazza annak menetét, a hétvégék napirendjét és a programhálóban szereplő képzések leírását.</p> <p>A <a href="https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/2021-01/Feln%C5%91ttk%C3%A9pz%C3%A9si_k%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf"><strong><em>Csapatalapítási kézikönyv</em></strong></a> egy útmutató azoknak, akik cserkészcsapatot hoznának létre, de nem tudják, hogyan is kezdjenek ehhez. Gyakorlati és jogi tippeket ad egy új közösség indításához, ugyanakkor már egy meglévő, de friss csapat vezetéséhez is szolgál hasznos tudnivalókkal.</p> <p>Hamarosan megjelenik a sorozat részeként <strong><em>A cserkészcsapatok életciklusa</em></strong> című kötet, amely bemutatja, milyen méretű, típusú csapatok milyen sajátos kihívásokkal, kérdésekkel találkoznak. Emellett várható még a <strong><em>Csapatmentorok kézikönyve</em></strong>, amely a csapatmentori munka végzése során jelent hathatós segítséget. A sorozat utolsó része pedig a <strong><em>Forrásteremtési kézikönyv</em></strong>, amely a cserkészcsapatok anyagi önállósodását tudja előmozdítani.</p> <p>A <em>Mustármag </em>lelki neveléssel foglalkozó munkacsoport a tevékenysége kezdete óta törekszik az ötletes, kreatív módszertani eszközök kidolgozására és népszerűsítésére. Ennek újabb remek eredménye a <strong><em>Magvető kártyacsomag</em></strong>,  ami egy 99 darabos lelki nevelési módszergyűjtemény cserkészeknek. A gyűjtemény egy része már elérhető az új <a href="https://www.peldaul.hu/kozpontigyujtemenyek/1">például.hu</a> oldalon, a <a href="https://www.facebook.com/ennyihit">Facebook oldalukon</a> pedig hétről-hétre tesznek közzé újabb módszereket. Használjátok és bővítsétek nyugodtan!</p> <p>Ezekből a kiadványokból minden kerülethez és szövetséghez létszámarányos mennyiséget juttatunk el.</p> <p>A kiadványokat az Imre herceg terv - közelebb egymáshoz és a Lépj át a határaidon! projektek támogatják.</p> </div> <div class="row text-center paragraph paragraph--type--gallery paragraph--view-mode--default"> <div class="col-md-6 my-4"> <a class="gallery-item" href="/sites/default/files/2021-07/IMG_20210429_155417.jpg" data-fancybox="5c20dc77-2764-4e01-9ed0-f9a0776d86c7" data-options='{"caption": ""}' > <img srcset="/sites/default/files/styles/image_32_xl/public/2021-07/IMG_20210429_155417.jpg?itok=PVlrO1PF 1200w,/sites/default/files/styles/image_32_l/public/2021-07/IMG_20210429_155417.jpg?itok=RRYGpTLx 992w,/sites/default/files/styles/image_32_m/public/2021-07/IMG_20210429_155417.jpg?itok=yluWvN0H 768w,/sites/default/files/styles/image_32_s/public/2021-07/IMG_20210429_155417.jpg?itok=Qj_C9xw9 767w" sizes="(min-width: 1200px) 1200px,(min-width: 992px) 992px,(min-width: 768px) 768px,(max-width: 767px) 767px" src="/sites/default/files/2021-07/IMG_20210429_155417.jpg" alt="" class="rounded d-block mx-auto" /> </a> </div> <div class="col-md-6 my-4"> <a class="gallery-item" href="/sites/default/files/2021-07/IMG_20210429_155119.jpg" data-fancybox="5c20dc77-2764-4e01-9ed0-f9a0776d86c7" data-options='{"caption": ""}' > <img srcset="/sites/default/files/styles/image_32_xl/public/2021-07/IMG_20210429_155119.jpg?itok=-doY2-EY 1200w,/sites/default/files/styles/image_32_l/public/2021-07/IMG_20210429_155119.jpg?itok=HapklwVN 992w,/sites/default/files/styles/image_32_m/public/2021-07/IMG_20210429_155119.jpg?itok=FxJchSD1 768w,/sites/default/files/styles/image_32_s/public/2021-07/IMG_20210429_155119.jpg?itok=D6O7IGWR 767w" sizes="(min-width: 1200px) 1200px,(min-width: 992px) 992px,(min-width: 768px) 768px,(max-width: 767px) 767px" src="/sites/default/files/2021-07/IMG_20210429_155119.jpg" alt="" class="rounded d-block mx-auto" /> </a> </div> </div> Mon, 05 Jul 2021 10:31:30 +0000 horvath.andras 323 at https://www.cserkesz.hu Új tanulmánykötet a magyar cserkészet történetéről https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2020/2020-10-14-uj-tanulmanykotet-magyar-cserkeszet-torteneterol <span>Új tanulmánykötet a magyar cserkészet történetéről</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>nagy.emese</span></span> <span>2020. 10. 14., sze – 15:21</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/624/edit" hreflang="hu">tabajdi_foto_cshu.png</a></div> </div> <div><p>Megjelent a <strong>Magyar Cserkészélet (1910 – 1948)</strong> című kötet Tabajdi Gábor csst. (293.) és Szigeti László történészek szerkesztésében. A hazai cserkészetet a kialakulásától a II. világháborút követő betiltásáig huszonnégy tanulmányban elemzi az alapokat meghatározó korszakában.</p> <p>  </p> </div> <div class="text-justify paragraph paragraph--type--paragraph paragraph--view-mode--default"> <div class="text-justify"> <p>A cserkészkedés az egykori angol katonatiszt, Lord Baden-Powell (Bi-Pi) 1907-ben megtartott első tábora után világszerte milliók számára jelentett hasonló ifjúkori élményeket. Ugyanakkor a 20. században a cserkészmozgalom rendkívül eltérő kulturális, társadalmi és politikai közegekben formálódott. Különösen igaz ez Magyarországra, ahol a politikai fordulatok nyomán többszörös betiltás és újrakezdés jellemzi a cserkészközösségek történetét.</p> <p>A tudományos-ismeretterjesztő szövegek az első csapatok megszerveződésétől, a nevelési programok kidolgozásától a mozgalom „aranykoráig” mutatják be a kisebb-nagyobb közösségek történeteit. Az őrsök, csapatok, szakágak működésével kapcsolatos körképet a száz évvel ezelőtt határon túlra, kisebbségi sorba került cserkészek sorsának bemutatása teszi teljesebbé. A könyv szerkesztői merítettek a magánadományokból és hagyatékokból építkező Fortepan (<a href="https://fortepan.hu/">www.fortepan.hu</a>) különleges fotógyűjteményéből.</p> <p>A kötet elérhető a <a href="https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/szersator/kiadvanyok">cserkesz.hu kiadványok oldalán</a>, mely a Magyar Cserkészszövetség felkérésére az „Imre herceg terv – közelebb egymáshoz” elnevezésű projekt keretein belül valósult meg.</p> </div> </div> Wed, 14 Oct 2020 13:21:38 +0000 nagy.emese 234 at https://www.cserkesz.hu