Sajtóközlemény https://www.cserkesz.hu/ hu Sajtóközlemény – Segítség az egész családnak: ukrajnai menekült gyerekeket fogad a Cserkész Kuckó https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2022/2022-09-13-sajtokozlemeny-segitseg-az-egesz-csaladnak-ukrajnai-menekult <span>Sajtóközlemény – Segítség az egész családnak: ukrajnai menekült gyerekeket fogad a Cserkész Kuckó </span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>reder.kristof</span></span> <span>2022. 09. 13., k – 12:58</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/1019/edit" hreflang="hu">UAct Cserkész Kuckó A_2 felirat.jpg</a></div> </div> <div><p><strong>A Magyar Cserkészszövetség az Egyszülős Központtal együttműködésben elindította a Cserkész Kuckót, ahol ukrajnai menekült gyerekeket várnak napközi foglalkozásra. Az UNICEF és a Cserkészmozgalom Világszervezete (WOSM) együttműködésében megvalósuló</strong><strong> CserKészen a segítségre – UAct Hungary projekt célja, hogy cserkészek és nem cserkészek egyaránt, minél szélesebb körben, minél hatékonyabban tudj</strong><strong>anak hosszú távú segítséget nyújtani a menekültként hazánkba érkező gyermekeknek és fiataloknak, valamint a szülőknek.</strong></p> <p> </p> <p>Az idén 110 éves Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) számára – az ország legnagyobb ifjúságnevelő mozgalmaként – kiemelten fontos a közösségben gondolkodó, szolgálatot vállaló állampolgárok nevelése. Ez okból a szövetség szeptember hónaptól  meghirdeti  a társadalmi felelelősségvállalás tematikus évét is, mely számos ponton kapcsolódik a CserKészen a segítségre – UAct Hungary projekt célkitűzéseihez. Ennek egy eleme az Egyszülős Központtal megvalósuló együttműködés is, melyhez animátorként és önkéntes segítőként számos cserkész is csatlakozott, ugyanakkor a program nyitott minden segíteni szándékozó ember számára, közösségi hovatartozástól függetlenül. </p> <p> </p> <p>A humanitárius krízis kezdetére visszatekintve, először a nagy pályaudvarokon és a határátkelő pontokon segítettek önkénteseink, majd a menekültszállókon is tartottak foglalkozásokat. Augusztusban elindult a Cserkész Kuckó, melyet a nyár utolsó hónapjában 5-11 fő, 4 és 18 év közötti  ukrán gyerek látogatott a hétköznapokon az iskola- és óvodakezdés előtt. A helyszínt és a háttértámogatást ingyenesen és rendkívül készségesen a budai Egyszülős Központ biztosította. Megemlítendő, hogy az ilyen jellegű tevékenység szervezeti szinten mindkét félnek szokatlan kihívást jelentett, azonban a kölcsönös tenni akarás és elkötelezettség eredményeként egy többnyelvű, biztonságos és barátságos hely született meg, ahol a szülők jó szívvel tudták ott hagyni gyermekeiket. </p> <p> </p> <p>A Cserkész Kuckó fő célja a kezdetektől fogva az, hogy a szülők tehermentesítésével együtt kis élményt és közösséget adjon az itt élő menekült gyerekek számára. A szakmai csaamentálhigiénés szakemberek, pedagógusok és egy képzőművész is csatlakozott, az ő szakmai tudásuk nagy segítséget jelentett a foglalkozások során. A nyelvi akadályok leküzdésében több tolmács is segítette a munkát. Az önkéntesek és animátorok különböző fejlesztő feladatokkal és kézműves foglalkozásokkal készültek a gyerekek számára. A helyszínhez tartozó kis játszóház a csúszdájával és játékaival ideális terep volt az óvodás és kisiskolás korú gyerekek önfeledt kikapcsolódására. A közelben lévő Vérmező, valamint a Millenáris és a környékbeli játszóterek remek kimozdulási lehetőséget biztosítottak. A Cserkész Kuckó és az ide tartozó szakmai csapat mindennapi tevékenysége az iskolakezdéssel új keretekben folytatódik, az Egyszülős Központ további támogatásával. A foglalkozások részben a korábbi helyszínen, részben további külsős helyszíneken, iskolák bevonásával valósulnak meg.</p> <p> </p> <p>A Cserkész Kuckó tevékenységének részleteiről a <a href="mailto:scoutkucko@mcssz.hu">scoutkucko@mcssz.hu</a> címen, illetve a <a href="www.facebook.com/profile.php?id=100085419640972">Cserkész Kuckó Facebook-oldalán</a> lehet tájékozódni.</p> <p>  </p> </div> Tue, 13 Sep 2022 10:58:02 +0000 reder.kristof 401 at https://www.cserkesz.hu Imádkozzunk a kárpátaljai magyar és ukrán cserkésztestvéreinkért! https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2022/2022-02-24-imadkozzunk-karpataljai-magyar-es-ukran-cserkesztestvereinkert <span>Imádkozzunk a kárpátaljai magyar és ukrán cserkésztestvéreinkért!</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>szaler.timea</span></span> <span>2022. 02. 24., cs – 14:35</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/965/edit" hreflang="hu">BP__5899.jpg</a></div> </div> <div><p>Megdöbbenéssel és mélységes szomorúsággal fogadtuk a reggeli híreket, melyek keleti szomszédunk felől érkeztek. Együttérzünk minden érintettel és imáinkban hordozzuk kárpátaljai magyar és ukrán cserkésztestvéreinket. Az MCSSZ országos elnöke, Bedekovics Péter a reggeli órákban támogatásáról biztosította a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnökét, Popovics Pált. A Magyar Cserkészszövetség készen áll arra, hogy cserkésztestvéreinket minden tőle telhető módon segítse az elkövetkezendő nehéz időszakban.</p> <p>Két napja emlékeztünk meg alapítónkról, akitől küldetésünket kaptuk: „Egy jobb világért dolgozunk!” A jobb világban nincs helye háborúnak.</p> <p>----</p> <p>It is with great shock and deep sadness what news we have received from our eastern neighbor. The Hungarian Scout Association (HSA) condemns all acts of violence and stands for the sovereignty of all nations. We sympathize with all who are concerned and carry our Hungarian and Ukrainian Scout brothers and sisters from Transcarpathia in our prayers. The President of HSA, Péter Bedekovics, assured the President of the Transcarpathian Hungarian Scout Association, Pál Popovics, of his support in the morning. The HSA is ready to help our scout brothers and sisters in the best possible way in the coming difficult period.</p> <p>Two days ago we remembered our Founder, from whom we received our mission: "Creating a better world". There is no place for war in a better world.</p> <p>----</p> <p>Ранкові новини від східного сусіда ми отримали з потрясінням і глибоким сумом. Ми співчуваємо всім небайдужим і несемо в молитвах наших українських та закарпатських угорських братів-скаутів. Національний президент Угорської Скаутської Асоціації Петер Бедекович вранці запевнив у своїй підтримці президента Закарпатської Угорської Асоціації Скаутів Пала Поповича. Угорська скаутська асоціація готова якнайкраще допомогти нашим братам-скаутам у майбутній важкий період.</p> <p>Два дні тому ми згадали нашого засновника, від якого отримали місію: «Ми працюємо для кращого світу!» У кращому світі немає місця для війни.</p> </div> Thu, 24 Feb 2022 13:35:03 +0000 szaler.timea 374 at https://www.cserkesz.hu Nagyösszegű sikkasztás áldozata lett a Magyar Cserkészszövetség https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2021/2021-10-12-nagyosszegu-sikkasztas-aldozata-lett-magyar-cserkeszszovetseg <span>Nagyösszegű sikkasztás áldozata lett a Magyar Cserkészszövetség</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>szaler.timea</span></span> <span>2021. 10. 12., k – 07:18</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/103/edit" hreflang="hu">mcssz logo 16cm.png</a></div> </div> <div><p>Feljelentést tett a Magyar Cserkészszövetség nagy összegű károkozás megalapozott gyanúja miatt korábbi alkalmazottja ellen. A feltételezett elkövető éveken át kifinomult módszerekkel hamisíthatta meg a könyvelést, manipulálhatta a költségvetési számokat, és nem zárható ki, hogy további bűncselekményeket is elkövetett. Saját bevallása alapján a sikkasztást szerencsejáték-függősége motiválta. </p> <p>Az egykori munkavállaló ellen a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége azonnal etikai vizsgálatot is indított. Az ügy teljeskörű kivizsgálása érdekében a Szövetség mindenben együttműködik az illetékes hatóságokkal, és mindent megtesz az okozott anyagi és erkölcsi károk helyrehozataláért. </p> </div> Tue, 12 Oct 2021 05:18:07 +0000 szaler.timea 346 at https://www.cserkesz.hu A magyar erdőkért és a jövő nemzedékeiért fog össze az Országos Erdészeti Egyesület és a Magyar Cserkészszövetség https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2021/2021-10-07-magyar-erdokert-es-jovo-nemzedekeiert-fog-ossze-az-orszagos <span>A magyar erdőkért és a jövő nemzedékeiért fog össze az Országos Erdészeti Egyesület és a Magyar Cserkészszövetség</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>szaler.timea</span></span> <span>2021. 10. 07., cs – 12:35</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/895/edit" hreflang="hu">_DSF5024.jpg</a></div> </div> <div><p class="text-align-justify">Közel hároméves előkészítő munka után 2021. október 5-én írta alá Bedekovics Péter, az <strong>MCSSZ</strong> elnöke, valamint Kiss László, az <strong>OEE</strong> elnöke azt az <strong>Együttműködési Megállapodást</strong>, amely szerint a két szervezet ezentúl kölcsönösen segíti egymás munkáját.  A <strong>XXV.</strong> <strong>Erdők Hete keretében </strong>a megállapodást egy különleges helyszínen, a Zebegényi Erdei Sátortáborban kötötték meg.</p> <p class="text-align-justify"><strong>A magyar erdők védelme, a természeti örökség megismerése és megőrzése mindkét fél számára közös alapot teremt az összehangolt munkához. </strong></p> <p class="text-align-justify">A közel 14 000 tagot számláló MCSSZ kisközösségeken, őrsökön keresztül végez nevelőmunkát, melyben kiemelt figyelmet fordít a természetvédelemre, a fiatalok környezettudatos nevelésére. <strong>“Az erdő a cserkészek otthona.”</strong> - emelte ki beszédében Bedekovics Péter, az MCSSZ országos elnöke, - ami azt jelenti, hogy a cserkészek nem egyfajta programhelyszínként tekintenek az erdőkre, hanem vigyáznak rájuk, őrzik természetességüket és erre tanítják a jövő generációját, a rájuk bízott cserkészeket. Az erdő gyakran színtere a cserkészmódszer elemeinek, a cselekedve tanulásnak, a hagyományőrzésnek és a kisközösségi lét megélésének is. </p> <p class="text-align-justify">A Kárpát-medence legnagyobb múltú erdészeti ágazati szakmai szervezeteként működő OEE számára fontos, hogy olyan együttműködő partnereket találjon, akik <strong>hasonló értékek és célok mentén: a jövő generációiért, a fiatalok környezeti neveléséért, a</strong> <strong>fenntartható jövőért </strong>végzik mindennapi tevékenységüket. Kiss László, az OEE elnöke szerint “Erdész és cserkész között nagy a hasonlóság, mivel a természeti kincsek mellett az emberi és kulturális értékek védelméért is dolgoznak, amelyet összehangoltabbá tesz a létrejött együttműködés.”</p> <p class="text-align-justify">Az eseményen Rétvári Bence államtitkár is részt vett, aki beszédében kiemelte, hogy a <strong>két szervezet által végzett munka túlmutat a környezetvédelmen,</strong> hiszen az emberek a szabadban, az erdőkben jobban megismerhetik saját és a közösség belső értékeit. </p> <p class="text-align-justify">Mindkét szervezet hisz abban, hogy egy hosszútávú, tartalmas együttműködés alapjait fektették le, amely hozzájárul a magyar erdők védelméhez és a jövő nemzedék természetszeretetéhez.</p> </div> Thu, 07 Oct 2021 10:35:57 +0000 szaler.timea 345 at https://www.cserkesz.hu Sajtóközlemény – Demokráciára nevelés: igen! Pártpolitika: nem! https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2021/2021-09-28-sajtokozlemeny-demokraciara-neveles-igen-partpolitika-nem <span>Sajtóközlemény – Demokráciára nevelés: igen! Pártpolitika: nem!</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>szaler.timea</span></span> <span>2021. 09. 28., k – 14:40</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/887/edit" hreflang="hu">_MG_8294.JPG</a></div> </div> <div><p class="text-align-justify">A cserkészet pártpolitikától mentes ifjúsági mozgalom.</p> <p class="text-align-justify">A Magyar Cserkészszövetség vallásos ifjúságnevelése során felelős állampolgárokat nevel. Tevékenységünk  fontos része a társadalmi felelősségvállalásra és a demokráciára nevelés. Cserkészeinket arra biztatjuk, hogy legyenek tájékozottak a közéletben, gyakorolják állampolgári kötelességeiket és jogaikat, így minden demokratikus választás alkalmával éljenek szavazati jogukkal. Minden állampolgár, így minden cserkész pártpreferenciája, bármely jelölt esetleges támogatása azonban saját magánügye. </p> <p class="text-align-justify">A hazánkban közelgő országgyűlési választásokat megelőző – már jelenleg is zajló – kampányidőszakban előfordulhat, hogy cserkészeink politikai szereplőkkel találkoznak. Minden politikai szereplőt arra kérünk, hogy tartsák tiszteletben a cserkészet pártpolitikai semlegességét, és előzetes engedély nélkül ne készítsenek, ne tegyenek közzé rólunk, tagjainkról készült felvételeket. Amennyiben a felvétel készítésére a résztvevő cserkészek engedélyt adtak, annak nyilvános felhasználásáról egyeztessenek a Magyar Cserkészszövetséggel (<a>kommunikacio@mcssz.hu</a>).</p> <p class="text-align-justify">Felhívjuk tagságunk figyelmét arra, hogy ahogyan Szövetségünk megalakulása óta mindig is: pártrendezvényeken, kampányeseményeken nem megengedett tagjaink számára a cserkészegyenruha viselése. Kérjük az ilyen jellegű események szervezőit, hogy tartsák ezt tiszteletben!</p> <p class="text-align-justify">Jelen állásfoglalásunkat nyilvánossá tettük a Magyar Cserkészszövetség tagsága számára, és elektronikus formában elküldtük a parlamenti pártoknak.</p> <p class="text-align-justify">A témában korábban már adtunk ki közleményt (<a href="https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2019/2019-08-26-sajtokozlemeny-onkormanyzati-valasztasok">2019</a>), melyet most megerősítünk.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify">Magyar Cserkészszövetség</p> <p class="text-align-justify">  </p> </div> Tue, 28 Sep 2021 12:40:59 +0000 szaler.timea 343 at https://www.cserkesz.hu Sajtóközlemény - Gyermekvédelem a Magyar Cserkészszövetségben https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2021/2021-08-17-sajtokozlemeny-gyermekvedelem-magyar-cserkeszszovetsegben <span>Sajtóközlemény - Gyermekvédelem a Magyar Cserkészszövetségben</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>szaler.timea</span></span> <span>2021. 08. 17., k – 12:19</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/639/edit" hreflang="hu">indaba_cs.png</a></div> </div> <div><p class="text-align-justify">A mai napon a sajtóban megjelent egy <a href="https://444.hu/tldr/2021/08/17/mi-a-baj-bocikam-miert-nem-megy-a-tanulas">cikk</a> egy korábbi cserkészvezetőről, aki ellen vizsgálat folyik gyermekvédelmi szempontból súlyosan kifogásolható cselekedetek gyanúja miatt. A Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) fontosnak tartja ezt az írást, mely jelentős mérföldkő erről a nehéz és fájdalmas témáról zajló párbeszédben és ismeretterjesztésben.<br /> Elengedhetetlen számunkra, hogy beszéljünk ezekről az esetekről, hogy soha többé senkivel ne fordulhasson elő hasonló.</p> <p class="text-align-justify">A Magyar Cserkészszövetség országos elnöksége 2020 év végén értesült a cikkben említett esetekről, és azonnal el is kezdett információkat gyűjteni a szövetségen belül, majd 2021 februárban hivatalos bejelentést tett a Piarista Rendnél. A tudomásunkra jutott esetek a 2000-es évek elejére datálódnak, így büntetőjogi szempontból már elévültnek minősülnek.</p> <p class="text-align-justify">A Magyar Cserkészszövetség a zéró tolerancia híve - csak olyan vezetők foglalkozhatnak fiatalokkal, akiknél biztonságban vannak. Minden gyermekvédelmileg aggályos esetben a Cserkészszövetség azonnal vizsgálatot kezd, és ha szükséges,  megteszi a megfelelő jogi intézkedéseket.</p> <p class="text-align-justify">A gyermekvédelem kérdése világszerte foglalkoztatja az ifjúságnevelésben részt vevő szervezeteket. Az MCSSZ reagálva a gyermekjogokat érintő kihívásokra, számos lépést tett annak érdekében, hogy megelőzze a gyermekekkel szembeni visszaéléseket, illetve megfelelő módon kezelje a megtörtént eseteket.</p> <p class="text-align-justify">Szakemberek bevonásával elkészítettük és 2018-ban kiadtuk <a href="https://gyermekvedelem.cserkesz.hu/Gyermekvedelem%20kiadvany.pdf">Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek</a> című kiadványt, ez évben az éves nevelési konferenciánk témájául is a gyermekvédelmet választottuk, különös tekintettel az online térben zajló bántalmazásokra. 2019-ben elindítottuk a Tematikus Továbbképzéseket, amelyek között gyermekvédelmi és esélyteremtési témájú képzési hétvégéket is tartunk. Létrehoztunk egy<a href="https://gyermekvedelem.cserkesz.hu/"> önálló honlapot,</a> amelyen keresztül bárki számára elérhető önkéntes segélyvonalunk. Itt közvetlen, akár anonim kapcsolatfelvételre nyílik lehetőség cserkész pszichológus és mentálhigiénés szakemberekkel, akik nevelési és gyermekvédelmi kérdésekben tudnak segítséget nyújtani. Ugyanitt online elérhető a<a href="https://gyermekvedelem.cserkesz.hu/Gyermekvedelem%20kiadvany.pdf"> már említett Gyermekvédelmi kiadvány</a> is. Néhány éve megalakult a Fészek Gyermekvédelmi Munkacsoport, amely szakemberek bevonásával dolgozik az MCSSZ gyermekvédelmi stratégiájának és áldozatvédelmi protokolljának kidolgozásán. Folyamatban van az MCSSZ gyermekvédelmi szabályzatának elkészítése is. A tapasztalatcsere, a fennálló rendszerek javítása, illetve a gyermekek, fiatalok megfelelő edukációja érdekében szakmai együttműködéseket keresünk mindenféle társszervezettel, kiemelten ifjúsági és egyházi szervezetekkel.</p> <p class="text-align-justify">A Magyar Cserkészszövetségnek a megelőzésen és képzéseken túl a legfontosabb az áldozatok védelme és támogatása, tagjaink számára biztosítunk lelki, mentálhigiénés és jogi segítséget. Fontos célunk a közösségi feldolgozás módszereinek fejlesztése és beágyazása, hiszen ezek az esetek nem csak egyéneket, hanem közösségeket is sebeznek, és az ilyen feldolgozás segíthet mind az áldozatoknak, mind a  közösségeknek a továbblépésben és gyógyulásban.</p> <p class="text-align-justify">Kérünk mindenkit, cserkészeten belül és kívül: amennyiben akár gyermekvédelmi, akár más szempontból kifogásolható esetről értesül tegyen haladéktalanul bejelentést, értesítsen bennünket, hogy segítséget adhassunk és megtehessük a szükséges lépéseket.</p> <p class="text-align-justify">A Magyar Cserkészszövetség elkötelezett a még biztonságosabb cserkészet megteremtése iránt.<br />  </p> </div> Tue, 17 Aug 2021 10:19:11 +0000 szaler.timea 329 at https://www.cserkesz.hu Országos Elnökség tájékoztatása a koronavírus témájában XX. https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2021/2021-05-13-orszagos-elnokseg-tajekoztatasa-koronavirus-temajaban-xx <span>Országos Elnökség tájékoztatása a koronavírus témájában XX.</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>szaler.timea</span></span> <span>2021. 05. 13., cs – 09:40</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/719/edit" hreflang="hu">covid 2.0 OE-2.png</a></div> </div> <div><p dir="ltr">Kedves Cserkésztestvérek!</p> <p dir="ltr">A járványhelyzet csillapodásával, valamint az oltási program előrehaladtával napi rendszerességgel jelennek meg az újabb részletszabályokat, módosításokat tartalmazó kormányrendeletek. Ezek iránymutatást adnak a jogalkotó szándékáról a fiataloktól - azaz vezetettjeink zömének korosztályától - elvárt óvintézkedésekkel kapcsolatban is. </p> <p dir="ltr">Az országos elnökség áttekintette az elmúlt napok során megjelent rendeleteket, különös tekintettel a 233/2021. (V. 6.) kormányrendeletet és a 22/2021 (V. 07.) EMMI határozatot, valamint a történelmi egyházak által a fiatalok részvételével zajló programokra vonatkozó iránymutatást is (ld. pl. az MKPK 2021. május 7-én kiadott járványügyi rendelkezésének 3. pontját). Tekintettel arra, hogy cserkészcsapataink nagy része egyházközségekhez, templomi közösségekhez, valamint iskolákhoz kapcsolódik, így ezen szabályozások határozzák meg vezetettjeink cserkészeten kívüli találkozási lehetőségeit is. </p> <p dir="ltr">Ezek alapján úgy látjuk, hogy a jelen járványügyi helyzetben előírt biztonsági intézkedések betartásával (maszkviselés, távolságtartás, bútorok és helyiségek fertőtlenítése, szeparált étkezés, közös eszközhasználat mellőzése) az őrsgyűlések szabad térben, valamint az őrsi kirándulások a természetben megtarthatók. </p> <p>Kérünk benneteket, hogy járjatok el különleges óvatossággal és körültekintéssel, így vigyázva egymás egészségére! Minden esetben tájékoztassátok előre a szülőket a pontos keretekről és a biztonsági intézkedésekről, kérjétek ki beleegyezésüket és tartsátok tiszteletben döntéseiket! </p> <p dir="ltr">A legtöbb cserkészcsapat már megkezdte nyári táborának szervezését abban a reményben, hogy a vírushelyzet alakulása majd lehetővé teszi a táborok megtartását. Ahogy korábban is már említettük, az idei nyár jó lehetőség lehet például a raji táborok megvalósítására, amely nem csak járványügyi szempontból biztonságosabb, de igen kiváló lehetőség a közösségépítésre és a cserkésztudás sokrétű gyakorlására! </p> <p dir="ltr">Kérjük tehát mind a cserkészprogramok, mind a remélhetőleg megvalósuló táborok tekintetében a körültekintéssel és óvatossággal járjatok el! </p> <p dir="ltr">Végül pedig engedjétek meg, hogy tolmácsoljuk az EÜ-szakág üzenetét. Velük teljes egyetértésben arra kérünk benneteket, regisztráljatok a COVID-19 elleni védőoltásra és jelentkezzetek oltási időpontra is! Fontos, hogy mindenki, akinek lehetősége van rá, védett legyen a táborok időpontjában! Ne felejtsétek, hogy minden oltás biztonságosabb, mint a betegség maga, és nemcsak magatokért, hanem környezetetekért is felelősek vagytok!</p> <p dir="ltr">A koronavírus-járványhoz kapcsolódó döntésekről az Országos Elnökség továbbra is e-mailben, az Országos Hírlevélen keresztül, illetve az MCSSZ <a href="https://www.facebook.com/MCSSZOE">Országos Elnökség Facebook oldalán</a> keresztül tájékoztat Benneteket. Kövessétek ezen fórumokat is figyelemmel!</p> <p>Jó munkát!</p> <p dir="ltr">Az országos elnökség nevében:</p> <p>Hegyi Armand csst. (105.)<br /> országos vezetőtiszt</p> <p> </p> <p><strong>Rendeletek</strong></p> <p dir="ltr">104/2021. (III. 5.) korm.rendelet</p> <p dir="ltr">2. § (1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.</p> <p dir="ltr">3. § (1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.</p> <p dir="ltr">(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.</p> <p dir="ltr">233/2021. (V. 6.) korm.rendelet</p> <p dir="ltr">a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik </p> <p dir="ltr">– a közigazgatásban elrendelt lakó-, illetve tartózkodási helyen történő munkavégzés és a gazdaság szereplőinek felkérése, hogy törekedjenek az otthoni munkavégzés alkalmazására, megszüntetésre kerül, </p> <p dir="ltr">– az óvodások és iskolások esetében lehetővé válik a sportlétesítmények, az uszodák, az edzőtermek és a jégpályák szervezett keretek között (testnevelés óra, sportszakkör, iskolai sportkör vagy sportoktatás) történő látogatása.</p> <p dir="ltr">3. § (1) [...] (A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények)</p> <p dir="ltr">„c) testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás keretében a gyermekek, illetve a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás vezetője kíséretében” (látogathatóak.)</p> <p dir="ltr">22/2021 (V. 07.) EMMI határozat</p> <p dir="ltr">1. Az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási év ideje alatt megvalósításra kerülő tanulmányi kirándulás, továbbá minden más, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás egy-egy osztálynak vagy csoportnak külön-külön egy napos formában vagy többször egy napos formában ottalvás, szálláshely igénybevétele nélkül szervezhető meg.</p> <p dir="ltr">MKPK 2021. május 7-én kiadott járványügyi rendelkezésének 3. pontja, mely szerint: </p> <p dir="ltr">“Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. Plébániai oktatások, közösségi összejövetelek is csak ezekre való tekintettel tarthatóak. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.” (<a href="https://www.magyarkurir.hu/hazai/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-jarvanyugyi-intezkedesei-113958">https://www.magyarkurir.hu/hazai/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-jarvanyugyi-intezkedesei-113958</a></p> </div> Thu, 13 May 2021 07:40:21 +0000 szaler.timea 308 at https://www.cserkesz.hu Itt a III. Gubacs fesztivál!  – a Magyar Cserkészszövetség családos hétvégi programja https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2020/2020-09-22-itt-iii-gubacs-fesztival-magyar-cserkeszszovetseg-csalados <span>Itt a III. Gubacs fesztivál!  – a Magyar Cserkészszövetség családos hétvégi programja</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>nagy.emese</span></span> <span>2020. 09. 22., k – 12:06</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/596/edit" hreflang="hu">Gubacs_2020.png</a></div> </div> <div><p><strong>Szeptember 25-27. között családos fesztivált szerveznek a cserkészek a szentendrei Pap-szigeten. Lesz esti tábortűz, koncertek, tánc, bábszínház, kenuzás a Dunán, csapatjátékok és kreatív újrahasznosítás, kézműves foglalkozások, gyerektáncház, öko-mesekuckó – ezeken kívül még sok minőségi programmal várják az érdeklődőket. Fellép a Blue sPot, a Parázs zenekar, a Jerry Lee Lewis Band és a Festeres zenekar.</strong></p> </div> <div class="text-justify paragraph paragraph--type--paragraph paragraph--view-mode--default"> <div class="text-justify"> <p>Szeptember utolsó hétvégéjén Szentendrére, a Pap-szigetre hívják a látogatókat a cserkészek, akik egyebek mellett interaktív foglalkozásokon, játékokon, kézműves foglalkozásokon, workshopokon és környezetvédelmi előadásokon keresztül szeretnék bemutatni a világ legnagyobb ifjúsági mozgalmának hazai képviselőit.</p> <p>A Gubacs Fesztivál elsősorban az aktív cserkészkorosztályból már kinőtt felnőtt cserkészekhez szól, hogy kötetlen formában találkozhassanak régi barátaikkal és igény szerint újra megtalálják helyüket a mozgalomban. Másrészt a program nyit a külvilág felé, hogy akik még nem találkoztak a cserkészettel, de magukénak vallják a mozgalom által képviselt értékeket, megismerkedhessenek velük.</p> <p>A fesztiválon való részvétel ingyenes.</p> <p>A Gubacs honlapján elérhető a részletes<a href="http://gubacsfesztival.hu/program"> program</a>, további információk a fesztivál facebook <a href="https://www.facebook.com/gubacsfesztival">&nbsp;oldalán</a> találhatók.</p> <p>A rendezvényt a járványügyi előírásoknak megfelelően tartják meg. Felhívják a figyelmet arra, hogy beltéri helyszíneken mindenki viseljen maszkot, mossanak gyakran kezet, és használják a kihelyezett fertőtlenítőszereket.</p> <p>A Fesztivál a <em>Lépj át a határaidon! </em>projekt keretében valósul meg.</p> </div> </div> Tue, 22 Sep 2020 10:06:08 +0000 nagy.emese 227 at https://www.cserkesz.hu Sajtóközlemény - Változatos programok voltak idén is a cserkészeknél https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2019/2019-09-04-sajtokozlemeny-valtozatos-programok-voltak-iden-cserkeszeknel <span>Sajtóközlemény - Változatos programok voltak idén is a cserkészeknél</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>nagy.emese</span></span> <span>2019. 09. 04., sze – 13:51</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/357/edit" hreflang="hu">szabihid_1.JPG</a></div> </div> <div><p class="Sajtkzlemny"><strong>Idén 8200 gyermek és fiatal vett részt országszerte cserkésztáborokban, a tanórán kívüli nevelés egyik legkülönlegesebb kompetenciafejlesztésében. Ezért fontos a Magyar Cserkészszövetség számára, hogy a nyári szünet idején minél több gyermek számára kínáljon élménypedagógiai programokat és megmutassa, miről szól a cserkészet.</strong></p> <p class="normal-header"> </p> </div> <div class="text-justify paragraph paragraph--type--paragraph paragraph--view-mode--default"> <div class="text-justify"> <p class="normal-header text-align-justify">A nyári táborok mindig jó lehetőséget kínálnak a cserkészeknek, hogy olyan kompetenciafejlesztő programokat valósítsanak meg, ahol a gyermekek játék közben fejleszthetik készségeiket. Idén mind hazai, mind nemzetközi színtéren is megmutathatták a cserkészet előnyeit. A nyári szünetben a magyarországi cserkészcsapatok tagjai közül összesen 8200 iskolás korú fiatal töltötte szabadidejét különböző cserkésztáborokban az ország több pontján.</p> <p class="normal-header text-align-justify">Emellett a nyári időszakban a Magyar Cserkészszövetség több fesztivál civil részlegén is megmutatta miről is szól a cserkészet, és két saját szervezésű többnapos programot is kínált más-más korosztályok számára, az egyik a <strong>Scoutland – Országos Cserkésztalálkozó</strong> és a <strong>Gubacs Fesztivál</strong>.</p> <p class="normal-header text-align-justify">A gimnázium és egyetem ideje alatti lemorzsolódás miatt szükség van olyan vonzó programokra, amely a cserkészközösségek megmaradását szolgálják. Ilyen a <strong>Roadshow</strong> projekt. Május végén a <strong>#fesztiválcserkészek</strong> közreműködésével a <strong>II. Mladifest</strong>en, egy keresztény fesztiválon, majd június négy hétvégéjén a <strong>Gyerek Sziget</strong>en számháborúval, akadálypályával, karkötőcsomózással találkozhattak az érdeklődők. A <strong>VOLT</strong> fesztiválon a nagyobbaknak kínáltak készségfejlesztő játékokat, többek között közkedvelt interaktív nyomozós feladványokat, a<strong> Szigeten</strong> pedig az <em>Art of Freedom </em>pályázat keretein belül megvalósult <strong>Cserkészvár</strong>ban zajlottak a programok. Zárásként a <strong>Strand </strong>fesztiválon a Balatonban vízi akadálypályán és számháborúban próbálhatták ki rátermettségüket a fesztiválozók. Az idei fesztiválszezonban több mint 6500 gyermeknek és fiatalnak meséltek a cserkészetről.</p> <p class="normal-header text-align-justify"><strong>Scoutland és Gubacs fesztivál</strong></p> <p class="normal-header text-align-justify">Augusztusban rendezték meg a <strong>Scoutland – Országos Cserkésztalálkozó</strong>t Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten augusztus 16-18 között. A figyelem középpontjába a környezettudatosság mellett az internetes zaklatás, és a szociális integráció került. Ott voltak a <em>ne pazarolj!</em> csomagolásmentes bolt alapítói és a <em>Humusz Szövetség</em> munkatársai. Mindennapi függőségeinkről <em>dr. Zacher Gábor</em> tartott előadást. Majd a társadalmi és szociális érzékenyítés témájában <em>Tonté Barbara</em> a roma konyhán keresztül hozta közelebb az érdeklődőkhöz a kultúrát, a hagyományokat egymás megismerése és elfogadása céljából. A fellépők között volt a <em>Platon Karataev, </em>az<em> Aurevoir, </em>a <em>Kelemen Kabátban,</em> a<em> Grabovski </em>és az<em> Ivan and the Parazol</em>. A többi programról <a href="scoutland.hu">itt </a>lehet részletes információhoz jutni.&nbsp;Az esemény célcsoportja a lazítani vágyó cserkészvezetők voltak. A fesztivál <em>az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz</em> projekt keretében valósult meg.</p> <p class="normal-header text-align-justify">Egy héttel később a családosokat hívták a szervezők az ingyenes, de regisztrációhoz kötött <strong>Gubacs fesztivál</strong>ra, amelyet augusztus 22-25 között a Mátrafüred – Sástó kempingben tartottak. A programok között szerepeltek előadások, gyermekprogramok, koncertek és táncházak. Fellépett a <em>PASO,</em> <em>Ferenczi György és az 1ső pesti rackák, </em>a<em> Besh o droM, </em>a<em> Hahó Együttes, </em>a<em> Szomszédnéni Produkciós Iroda</em> és még sokan mások. Ezzel a fesztivállal az MCSSZ szeretne nyitni a külvilág felé, hogy akik még nem találkoztak a cserkészettel, de magukénak vallják az általuk képviselt értékeket, megismerkedhessenek velük és tevékenységükkel. A többi programról itt lehet részletes információhoz jutni: <a href="http://www.gubacsfesztival.hu/">gubacsfesztival.hu</a>. A fesztivál <em>a Lépj át a határaidon!</em> projekt keretében valósult meg.</p> <p class="normal-header text-align-justify"><strong>Márkaerősítő kampány</strong></p> <p class="normal-header text-align-justify">Augusztus 1-én van a <strong>Word Scarf Day</strong>, amikor a cserkészek - szerte a világban - felveszik a nyakkendőjüket, így emlékezve az első, 1907-ben tartott angliai cserkésztábor nyitónapjára. Ezen a napon indult a Magyar Cserkészszövetség <strong>integrált kampány</strong>a, melyben a cserkészet értékeit kívánta megmutatni. A főváros mellett kiemelt szerepet kaptak vidéki nagyvárosaink – Pécs, Szombathely, Székesfehérvár, Kecskemét, Szeged, Miskolc és Debrecen. Ehhez kapcsolódva egy rövid reklámspot is készül. A kampány az <em>Imre herceg terv - közelebb egymáshoz</em> projekt keretében valósult meg.</p> <p class="normal-header text-align-justify">A kampány célja, a cserkészet értékeinek megmutatása, az esetleges tévhitek eloszlatása, illetve az üzenetek eljuttatása olyan helyekre, ahol kevésbé erős a mozgalom jelenléte. A kampány következő állomása egy kerekasztal-beszélgetés lesz szeptember 10-én a <strong>Grund</strong>on, 17 órai kezdettel <strong><em>„Miért jó cserkésznek lenni?”</em></strong> címmel. Vendégünk lesz Csóka Saci cserkészsegédtiszt, Hodász András atya, Mohay Bence sportriporter és Siklósi Örs énekes az AWS zenekarból. Az érdeklődőket szeretettel várják a cserkészek.</p> <p class="normal-header text-align-justify"><strong>A cserkészet nemzetközi</strong></p> <p class="normal-header text-align-justify">Kiemelkedő nyári eseményként pedig a Magyar Cserkészszövetség 280 fős küldöttsége vett részt az USA-ban <strong>a 24. Cserkész Világtalálkozó</strong>n. A Magyar Kontingens másfél éven készül készült, hogy a fiatalok a legtöbbet hozhassák ki a 40 000 fős táborból. Vállalt feladatuk volt, hogy hazánkat méltó módon képviseljék, kultúránkat, értékeinket közvetítsék.</p> <p class="normal-header text-align-justify">A nyár végi események is színesek voltak a cserkészek életében, hiszen a budapesti Szabadság hídon (forgalom elől elzárt <strong>Szabihíd</strong>) sportos életmódjukat is megmutatták: több mint százan vettek részt a Buda és Pest közötti kötélhúzásban. A <strong>Scout Bridge 2019</strong>-en az elmúlt évek tapasztalatai alapján több kisebb csoport mérettette meg magát, így kiesős rendszerben sikerült nyerteseket kihirdetni.</p> <p class="normal-header text-align-justify"><strong>Ősszel is lesznek cserkész programok</strong></p> <p class="normal-header text-align-justify">Október 12-én pedig első alkalommal rendezi meg az MCSSZ a Bakony Runnal közösen a Scout Trail Run-t. A versenyen a cserkészek mellett minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Regisztrálni ezen a linken lehet: <a href="http://bit.ly/scouttrailrun">http://bit.ly/scouttrailrun</a> A programot a <em>Lépj át a határaidon! </em>projekt támogatja.</p> </div> </div> Wed, 04 Sep 2019 11:51:01 +0000 nagy.emese 117 at https://www.cserkesz.hu Sajtóközlemény - Önkormányzati választások https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2019/2019-08-26-sajtokozlemeny-onkormanyzati-valasztasok <span>Sajtóközlemény - Önkormányzati választások</span> <div> <div>Szerző</div> <div>Kommunikáció</div> </div> <span><span>szaler.timea</span></span> <span>2019. 08. 26., h – 12:11</span> <div> <div>Borítókép</div> <div><a href="/media/886/edit" hreflang="hu">_MG_8290.JPG</a></div> </div> <div><p class="text-align-justify">2019. október 13-án önkormányzati választásokra kerül sor Magyarországon. Mindenkit bíztatunk, hogy felelős állampolgárként éljen választói jogával, megfelelő tájékozódás után szavazzon az értékeinek leginkább megfelelő jelöltre. </p> <p>A Magyar Cserkészszövetség politikamentes, vagyis nem vesz részt a pártpolitikában, nem támogat egyetlen pártot sem országos, sem helyi szinten, nem ad pártpolitikai iránymutatást tagjainak. A Magyar Cserkészszövetség egyik célkitűzése, hogy felelős, a közösségért tenni kívánó, a közügyek iránt elkötelezett állampolgárokat neveljünk. </p> <p>A választáson induló cserkészektől és minden jelölttől azt kérjük, hogy tartsák tiszteletben a Magyar Cserkészszövetség politikamentességét. A kampány alatti kommunikációjuk során tartózkodjanak az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a cserkészetet vagy Szövetségünket pártpolitikával hozza összefüggésbe. </p> <p>A Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége</p> <p>2019.08.26.</p> </div> Mon, 26 Aug 2019 10:11:47 +0000 szaler.timea 342 at https://www.cserkesz.hu