Íjász szakág

Morzsa

A MAGYAROK NYILA!
Az íjászcserkészet története

 
Egy messzi, messzi ázsiai pusztán kezdődik a fejlettebb íjászat története, amikor a pusztán vándorló nomád állattenyésztők rájöttek a botíjtól rövidebb, de erősebb íj készítésének titkára. Több nép is átvette és használni kezdte a visszacsapó íjat, ezek közül az egyik a magyar törzsszövetség volt. A letelepedés után az őseink és más pusztai népek fegyvere a tűzfegyverek megjelenésével lassan elvesztette jelentőségét, és szinte a feledés homályába veszett. Aztán jöttek a cserkészek!
 
Szerencsére a XX. század elején világhódító útjára induló ifjúsági cserkészmozgalom hazánkba is eljutott, ifjak és felnőttek képzeletét megragadó szervezetté vált. Nevelési elveink sajátosságaiként a század húszas éveiben újdonságként jelentkezett, hogy a táborokat különböző történetek köré szervezzék az akkori vezetők. Ilyen kerettörténetek közé kerültek be a honfoglaló őseink történetei az indiánok romantikus történetei mellett. A kerettörténetekhez készített jelmezek és felszerelések között újra felbukkant az íj. Több tábor is szerveződött ilyen történetek köré, és nagy sikere volt annak, hogy ki lehetett próbálni az íjakat. A cserkészíjászat mindennek ellenére nem vált országos méretűvé.
A Második Világháború évei, majd a beolvasztást követő időkben, a Nyugatra, főleg az Egyesült Államokba kivándorolt cserkészvezetőink, a magyarság tudat megőrzésének egyik lehetőségeként egyre több táborban íjászkodtak, íjásztattak. Itthon a rendszerváltást követően többen is kísérletezésbe fogtak, hogy a hagyományokhoz hű, mégis a mai kor elvárásainak megfelelő, kiváló minőségű, a hétköznapi emberek számára is kifizethető íjfelszerelést állítsanak elő. Így az évek során egyre több cserkész kezdett íjászkodni. Ezt látva néhány lelkes cserkészvezető - köztük Kispál György atya, akkori országos vezetőtiszt - íjászversenyt szervezett cserkészek számára. A következő évben már a kisvárdai cserkészcsapat parancsnoka rendezte meg a versenyt a Sztrilich Pál Cserkészparkban, majd 2005-ben a XI/11 fesztiválon versenghettek cserkészeink. Ezen a rendezvényen Kispál György OVT felkérte Benő Zoltán cst. (1998.) országos szakágvezetőt, hogy szervezzen meg egy új szakágat, az íjászcserkészetet. Ezt követően még két országos cserkész íjászverseny volt 2005-ben és 2006-ban. Kispál Györgynek volt egy nagy álma: szerette volna, ha 2007-ben a XXI. Cserkész Világtalálkozóra kiutazó Magyar Dzsembori Csapat egy teljes raját íjászcserkészek alkossák. Az angol szervezők ezt sajnos túl veszélyesnek tartották, ezért nem engedélyezték. Pedig tudhatták volna, hogy eme a nyugati hódításunk teljesen békés szándékú, cserkészeink nem területfoglalás céljából kötnének ki a brit partoknál. De nem. Ezután sajnálatos módon az Országos Íjászversenyek szervezése is abba maradt, persze ezért nem az angolok okolhatók.
Nagyobb lélegzetvételű íjászcserkész program legközelebb a Közép-Európai Cserkész Találkozón, a ConCordia 2010-en volt. A Hősök Sátra programblokkon belül volt lehetőség kipróbálni az íjakat, és a szervező Benő Zoltán és Dr. Bodnár László jóvoltából egy hangulatos bemutatón felvillantani mit is tudnak íjászaink. A programblokk sikerén felbuzdulva újra több kerületi szintű rendezvényen és nagytáborban rendeztek íjászversenyeket, és újabb bemutatókat. 2013-ban a Hunyadi Járat egy állomásán találkoztak a résztvevők íjászcserkészekkel, majd az NNT2013 alkalmával a Hősök Hegyein élvezhettek előadásokat, bemutatókat és próbálhatták ki az íjakat az érdeklődő cserkészek.  A szervező páros kiegészült egy ifjú cserkész-segédtiszt, Kabai Sára személyével. Ezen a rendezvényen merült fel újból az íjászcserkész szakág beindításának a gondolata Kabai Sára vezetésével, aki jelentős részt vállalt a program szervezésében és lebonyolításában. A szakág szervezéséhez újabb lökéseket adott a bemutatkozási és szereplési lehetőség az Országos Cserkésznapon, és az M1-en sugárzott Család-Barát magazinműsorban. Jó reménységgel vagyunk, hogy a 2015-ös Cserkész Világtalálkozón nem rémisztjük meg a házigazda japánokat, és - ha nem is egy egész rajjal - de a már jól bevált programunkkal, a Hősök Sátrával képviselhetjük a magyar íjászcserkészetet.

Mi a szakág célja?

A cserkészek körében a magyar hagyományok továbbvitele és megőrzése. Minden tudnivaló, ami a fegyverekkel és a honfoglaló magyarokkal kapcsolatos: az íjak fejlődésének bemutatása, milyen vesszőket mire használtak, hogyan tudták ezeket elkészíteni, javítani. Milyen körülmények között éltek (jurta felállítás és berendezés), milyen egyéb fegyvereik voltak az íjon kívül (karikás ostor, csatacsillag, kelevéz).
A másik a Minden íjász szakága projekt, melynek az a célja, hogy olyan programokat és versenyeket tudjunk biztosítani a cserkészek számára, ahova bárki eljöhet bármilyen íjjal, legyen az hagyományőrző, csigás, vagy profi sportíj. Szeretnénk, ha a nagyobb íjászversenyeken cserkészek is meg tudnának és meg mernének jelenni, mint szakági cserkészek, vagy bizonyos versenyekre akár külön csapatokat indítanának.

A szervezők

Benő Zoltán csst. (1998.) A kisvárdai református iskolában tanít, és a helyi cserkészcsapat parancsnoka. Ő a szakág megalapítója, 2005 óta napjainkig ő vezette a közösséget. Íjász, van saját íja, amihez nagyon jól ért, illetve ahhoz a történelmi korhoz és magyar hagyományokhoz, amivel a Hősök Sátra foglalkozik: a magyarság kezdeti korszaka, a honfoglalás, vándorlások kora. Egyébként kiváló bőrműves is.
 
Dr. Bodnár László csst. (1220.) Jogász végzettségű, jelenleg Bekecs polgármestere. Ő a szervező a gárdában, nagyon jól átlátja a dolgokat. Ő nem kifejezetten íjász, inkább  háttérember, aki segít abban, hogy klappoljanak a dolgok. A hagyományok ismeretében és ápolásában azért ő is a topon van. Zotya bával már régebb óta nagyon jó a kapcsolatuk, számos közös cserkészprogramot tartottak, így ők egy összeszokott szervezőpárost alkotnak. A 2010-es ConCordiában volt nagy szerepe, hogy a Hősök Sátra ki tudott oda jutni.
 
Kabai Sára csst. (293.) 2010-ben találkozott a szakággal a ConCordián, majd 2014-ben vette át a vezetést az újjáalakulás, illetve az újra aktivizálódása kapcsán. Egyetemi hallgató, teológiát tanul jelenleg a Pázmányon, Pesten. 2 éve segédtiszt, 2010 óta számos ősmagyar fegyvernemet elsajátított, köztük az íjat. Zotya bától tanult nagyon sokat, hogy rendesen át tudja venni a szakág vezetését ne csak papíron, de szellemiségben és tudásban is. 2010 óta aktívan részt vesz a szakág életében.