Őrsvezetőképzés

Az őrsvezetőképzés legfontosabb célkitűzése az a szemléletváltás, amit az őrsvezetőjelölt személyiségének fejlesztése során el kívánunk érni: vezetettből vezetővé válni. Emellett célunk, hogy jelöltjeink a képzési alkalmak során nyújtott folyamatos lelki és szellemi fejlődés lehetőségeit megragadva formálódjanak, és egyre inkább elköteleződjenek a cserkészmozgalom és annak elvei, értékei iránt. Ezt kiegészítendő kapnak vezetési ismereteket és olyan cserkésztudásbeli képzést, melyek a cserkészvezetőnél hangsúlyosabban elvárhatók (például elsősegély-nyújtási ismeretek, tájékozódás és térképhasználat, alaki ismeretek). A vezetőképzés egyéb szintjeihez képest kiemelt fontosságú az őrsvezetőképzésben a cserkészet alapvető közösségi formációjának, az őrsnek, mint egységnek a megismerése és minden hozzá kötődő vezetői tudás megszerzése.

Kerületi képzések
Országos képzések
II. kerületi Őrsvezetőképzés 18+ Őrsvezetőképzés
III. kerületi Őrsvezetőképzés  
V. kerületi Őrsvezetőképzés  
VI. kerületi Őrsvezetőképzés  
VIII. kerületi Őrsvezetőképzés  
IX. kerületi Őrsvezetőképzés  

I-X. kerületi Őrsvezetőképzés

Eseménynaptár

Az alábbiakban összefoglaljuk a képzési alkalmak időpontjait. A hétvégéken a részvétel kötelező, hiányzás orvosi igazolással lehetséges, összesen egy alkalommal. A tábori részvétel kötelező, későbbi érkezés vagy korábbi távozás nem megoldható.
 

A 2014/15-ös képzés időpontjai:

Időpont Esemény
2014. október 31-ig Igényfelmérés időszaka
2014. november 21. Vezetőképző értekezlet
2015. január 18. Jelöltek adatainak regisztrálása
2015. február 20-22. Hivatásfelkészítő hétvége
2015. március 20-22. Képzési hétvége
2015. április 17-19. Csapatos hétvége
2015. május 8-10. Táborra felkészítő hétvége
2015. július 22-31. Őrsvezetőképző tábor
2015. október 9-11. Próbázás, képesítő hétvége


Jelentkezési feltételek

Az őrsvezető számunkra azt a fiatal cserkészt jelenti, aki képes a rábízott 6-8 fős cserkészőrsöt közösséggé formálni, tagjait jó példával és a cserkészmódszerrel a jellemes életre nevelni, mindezt összhangban végezve a feljebbvalói által meghatározott nevelési koncepcióval. Vezetettjeinél egy-két évvel idősebb, koránál fogva, nem feltétlenül kiforrott és jellemes egyén kell, hogy legyen, aki azonban a rátermett felnőtt ember jellemzőihez szükséges csírákat magában hordja azzal a vággyal együtt, hogy folyamatos önnevelés és önképzés által példaértékűen tudja teljesíteni kötelességeit Isten, Haza, Családja és Embertársai felé egyaránt. Cserkésztudása a képesítéssel együtt elvárható, hogy a II. próba szintjén legyen, de ennél fontosabb, hogy az alapvető vezetői fogásokkal és jártasságokkal (munkatervírás, őrsgyűlés vezetése, módszertani gondolkodás, próbáztatási ismeretek, alapvető lélektani ismeretek (fejlődés-, személyiség-, motiváció-lélektan), közösségformálás, vezetési stílusok, felelősségtudat, empátia, válságkezelés, kommunikációs készségek, következetesség, (ön)fegyelmezési technikák, pontosság stb.) tisztában legyen; azokat önállóan és jó szinten alkalmazni tudja csapatában. Ilyen őrsvezetői ideált igyekeznek a kiképzők az őrsvezetőjelöltek elé állítani és minden szavukkal, cselekedetükkel azon vannak, hogy az erre az eszményre nyitott cserkészeket segítsék a vezetővé válásban.

Válogatási szempontok, rövid indoklással az őrsvezetőképzéshez:
 • Az ŐVK legfontosabb célkitűzése a vezetettből cserkészvezetővé válás folyamatában elindítani a jelöltet. Azt kell a képzésre elküldeni, akivel ez a legfőbb célja a csapatnak.
 • A jelölt a képzés folyamán legalább 14. életévét töltse be, mert ennél fiatalabbakra nagyon ritkán bízhat a csapat őrsöt.
 • A jelölt a táborig ne töltse be a 18. életévét, mert ennek a jogi következményeken túl a jelenlegi VK-rendszer sem kedvez, nem neki szól az ŐVK.
 • A jelölt utolsó iskolai évének végén elérte a 3,51-es tanulmányi átlagot. Akinek tanulmányi gondjai vannak, az nehezen mutathat jó példát leendő őrse előtt, és saját magának is túlzott teher lehet az ŐVK számos plusz kötelezettsége.
 • A jelölt mentálisan és fizikailag bírja azt a megterhelését az ŐVK-nak, ami többek között a későbbi tényleges őrsvezetői munkát és felelősséget hivatott mintázni a táborban és egész évben.
 • A jelölt hordozza magában a jellemes ember csíráját, aki példává válhat az ŐVK végére saját őrse előtt hozzáállásában, rátermettségében és értékrendjének alakulásában. Hitélete legyen korosztályának megfelelő szintű.
 • A jelöltnek legyen ideje a képzésre, hiánytalanul tudjon részt venni minden képzési alkalmon, és a feladatokat időre, jó minőségben el tudja készíteni. A képzés időben és ráfordított energiában is azt hivatott többek között megmutatni, hogy mivel jár az őrsvezetői feladatok felelős elvégzése. Aki most nem képes áldozatot hozni, később sem biztos, hogy megállja ezen a téren a helyét.
 • Bár az ŐVK sajátos élményadásra is törekszik, fontos tisztázni, hogy ez nem egy kósza korosztálynak (15–17) szóló, megerősítő jellegű kalandtábor! A Kerületeknek és a Szövetségünknek is egyre több olyan korosztályi programja van, ami betölti ezt a funkciót. Akit azért küld a csapata ŐVK-ba, hogy kihívás érje, az nem jó helyre küldi a cserkészét, nekünk nem ez az elsődleges feladatunk. Sem a cserkésztudás pótlása, sem az élményadás, de még a cserkészet iránti elkötelezettség megerősítése sem képezheti az ŐVK célját, jóllehet ezek eszközként megjelennek a megfelelő vezetői utánpótlás kiképzésének velejárójaként.
 • Az ŐVK általános őrsvezetői ismereteket ad és alapvetően cserkészkorosztályú gyerekek vezetésére képez. Ugyanakkor más korosztályok vezetésére is biztosítunk megfelelő ráképzést, az őszi fakultatív Vezetői Továbbképzésen. Ezen a hétvégén, akik nem cserkészkorosztályú őrsöt kapnak, mélyebb betekintést nyerhetnek a vezetni kívánt korosztály módszertani, lélektani és pedagógiai sajátosságaiba. A hétvége pontos részleteit a Kerületek illetve a Szövetség hirdeti meg.
 • Nem várunk csodagyerekeket, tudjuk, hogy nem minden csapat válogathat a jobbnál jobb vezetőjelöltek között. De arra kérünk, hogy amennyiben módod van rá, vedd figyelembe ezeket a szempontokat, amikor valakit elindítasz a képzésünkön! A jelöltnek a legjobb, ha azért jön el hozzánk, mert tényleg őrsvezetőként kell majd helytállnia a cserkészetben.

Kapcsolat

Képzésvezető: Ruzsics Gergely csst.
Titkár: Tihanyi Dóra csst.

A képzés e-mailcíme: ixovk@cserkesz.hu

Kiképzőink

I. és X. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésének keretében működött altáborok:

2014/15 - Képzésvezető: Ruzsics Gergely
EGER EGOM PUF
Csáki Viktor apk. Kempler Miklós apk. Klemm Simon apk.
Kovács Boróka törzsőv. Bujk Zsuzsa törzsőv. Steiger Anita törzsőv.
Ilyés András Gerber Márton László Bence Zsolt
Káplár Gréta Gróf Boglárka Bujk András
Mohay András Lakatos Júlia Csanády Soma
Seress-Nagy Bea Pozsonyi Anna Gere Dávid Márk
Oswald Réka Rácz Borbála Rácz Piroska
Szovák Márton Schreiner Dénes Stark Eszter
Szűcs Júlia Sepp Ákos Szőke Piroska
Wirnhardt Ádám   Végh Júlia

Korábbi törzsek

Korábbi törzsek

2013/14 - Képzésvezető: Ábrányi-Balogh Péter
2012/13 - Képzésvezető: Ábrányi-Balogh Péter
2011/12Képzésvezető: Ábrányi-Balogh Péter
2010/11Képzésvezető: Hoványi Márton
2009/10Képzésvezető: Hoványi Márton

További kiképzőink

2009/10


EGER EGOM PUF
Hoványi Márton apk. Bence Domonkos apk. Némethy Kálmán apk.
Csáki Viktor törzsőv. Soós Árpád törzsőv. Gál Tibor törzsőv.
Gál Eszter Bobor Ágnes Ábrányi-Balogh Péter
Gáspár Tamás Imreh Márton Babos Fruzsina
Horváth Antal Merza Péter Gertheis Anna
Lőrincz Zsófia Mocskonyi Erzsébet Horváth Domonkos
Mezei Orsolya Rudan János Pálovics Ráhel
Molnár Margit Szabó Zsófia Surján Péter
Némethyné Hajós Anna   Szőke Boglárka
Paulik Áron    


Bence Domonkos (Doma)

2003-ban érettségizett a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban.
2006 óta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervező szakos hallgatója.

A 32. sz. Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat tagja, 2002 óta vezet őrsöt, jelenleg rajparancsnok.

Vezetőképzésben

 • 2001. Őrsvezetői képesítést szerez Pál utcza altáborban.
 • 2006. Segédtiszti képesítést szerez 13/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2006-2010. Kiképzőként szolgál Esztergom altáborban.

Szakterületei

 • Módszertan
 • Élelmezés, főzés
 • Logisztika
 • Játéktanítás
 • Játékvezetés
 • Kósza korosztályCsáki Viktor

2006-ban érettségizett a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnáziumban.
2010-ben mechatronikai mérnök BSc. diplomát szerez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
2010-től a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mechatronikai mérnök szakos hallgató.

A 811. sz. Szent József Cserkészcsapat tagja, 2005 óta vezet őrsöt, jelenleg csapatparancsnok.

A X. Cserkészkerület informatikai felelőse.

Vezetőképzésben

 • 2005. Őrsvezetői képesítést szerez Eger altáborban.
 • 2006. Mamelukként szolgál Eger altáborban.
 • 2009. Segédtiszti képesítést szerez 16/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2007, 2009-2013. Kiképzőként szolgál Eger altáborban.
 • 2013. Altáborparancsnokként szolgál Eger altáborban.

Szakterületei

 • Elsősegély/egészségügy,
 • Túlélés/bivaképítés
 • Logisztika
 • Táborépítés
 • Informatikai/Technikai háttér
 • Cserkészet alapjai
 • Munkatervek
 • Alpin technika
 • Főzési ismeretek

Szabadidejében

 • Elektronikus áramkörök
 • Autó/motor szerelés

Gertheis Anna (Panni)

2010-ben érettségizett a Szent Gellért Gimnáziumban.
2013-ban földtudományi kutató diplomát szerez az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
2013 óta a Eötvös Loránd Tudományegyetem térképész mester szakos hallgatója.

A 148. sz. Nagyboldogasszony Cserkészcsapat tagja, 2006 óta vezet őrsöt, jelenleg rajparancsnok.

2006. Résztvevő az Orbis-on.

Vezetőképzésben

 • 2006. Őrsvezetői képesítést szerez Pál utcza altáborban.
 • 2010., 2012- Kiképzőként szolgál Pál utcza altáborban.
 • 2012. Segédtiszti képesítést szerez 19/B Gilwell-kagylós STVK-ban.

Szakterületei

 • Cserkész korosztály
 • Problémák az őrsben
 • Térképészet. tájékozódás
 • Őrsvezetés a táborban

Szabadidejében

 • Geocaching
 • Kerékpározás
 • Tollaslabda

Gál Tibor (Tibi)

2007-ben érettségizett a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.
2010-ben fizikus BSc. diplomát szerez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
2012-ben fizikus MSc. diplomát szerez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
2012-től a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatója.

A 433. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat tagja, 2003 óta vezet őrsöt, jelenleg csapatparancsnok.

Vezetőképzésben

 • 2004. Őrsvezetői képesítést szerez Pál utcza altáborban
 • 2007. Mamelukként szolgál Pál utcza altáborban
 • 2009. Segédtiszti képesítést szerez 16/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2009-2013 Kiképzőként szolgál Pál utcza altáborban

Szakterületei

 • Portyaszervezés
 • Programszervezés
 • Vándor korosztály
 • Közösségépítés
 • Tábortüzek
 • Keretmese
 • Vezetési ismeretek
 • Csoportdinamika

Szabadidejében

 • Színjátszás
 • Horgászat

Merza Péter (Pí)

2006-ben érettségizett a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.
2011-ben természetvédelmi mérnök BSc. szakon végez a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

A 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat tagja, 2004 óta vezet őrsöt, jelenleg rajparancsnok és csapatparancsnok.

Erdei Iskola- és programszervezéssel foglalkozik a Csobánkai Közép-európai Cserkészparkban

Vezetőképzésben

 • 2004. Őrsvezetői képesítést szerez Esztergom altáborban
 • 2009-2010., 2012-2014 Kiképzőként szolgál Esztergom altáborban

Szakterületei

 • Környezet- és természetvédelem
 • Kósza korosztály
 • Túra- portya szervezés
 • játéktanítás

Némethy Kálmán

1996-ban érettségizett a budapesti Öveges József Gimnáziumban.
Végzettsége szerint történelem-biológia szakos tanár. Jelenleg a Budapesti Ward Mária Gimnáziumban tanít.

A 442. sz. Báthory László Cserkészcsapat tagja, jelenleg csapatparancsnok.

2000-től az Országos Regöstáborban altáborparancsnok, 2005-től táborparancsnok.

Vezetőképzésben
 • 1991. Őrsvezetői képesítést szerez Pál utcza altáborban.
 • 2000. Segédtiszti képesítést szerez 7/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 1997-1998., 2000-2001. Kiképzőként szolgál Pál utcza altáborban.
 • 2006-2007. Kiképzőként szolgál 14/A és 15/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2009-2010. Altáborparancsnokként szolgál Pál utcza altáborban.

Szakterületei

 • Térképészet, tájékozódás
 • Regöscserkészet
 • Kézművesség
 • Módszertan

Soós Árpád (Árpi)

2007-ben érettségizett a váci Piarista Gimnáziumban.
2008-tól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának hallgatója.

A váci Piarista Gimnáziumban kollégiumi nevelői feladatokat lát el.

A 192. sz. Erdős Imre Cserkészcsapat tagja, 2005 és 2008 között vezetett őrsöt, 2008-2013 között rajparancsnok és csapatparancsnok-helyettes, 2013. szeptembere óta csapatparancsnok.

Vezetőképzésben

 • 2005. Őrsvezetői képesítést szerez Esztergom altáborban.
 • 2006. Mamelukként szolgál Esztergom altáborban.
 • 2008. Segédtiszti képesítést szerez 15/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2008., 2010- Kiképzőként szolgál Esztergom altáborban.
 • 2011-2013. Altáborparancsnokként szolgál Esztergom altáborban.
 • 2013- parancsnokképzésért és nevelési kérdésekért felelős képzésvezető-helyettesként szolgál az I. és X. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésében.

Szakterületei

 • Cserkészet alapjai
 • Cserkészmódszer
 • Kósza korosztály
 • Csapat adminisztrációi
 • Logisztika
 • Kommunikáció

Kedvencek

 • Zene: Cseh Tamás, Kiscsillag, Beethoven
 • Film: A Keresztapa-trilógia

Szabó Zsófia (Zsofka)

2006-ban érettségizett a Baár-Madas Református Gimnáziumban.
2009-ben a tájrendező és kertépítő mérnök (kert- és szabadtérépítő szakirány) diplomát szerez a Budapesti Corvinus Egyetemen.
2006 óta a Budapesti Corvinus Egyetem kert és szabadtértervezés (tájépítész) szakos hallgatója.

A 426. sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapat tagja, 2001 és 2006 között vezetett őrsöt.

Vezetőképzésben

 • 2002. Őrsvezetői képesítést szerez Pál utcza altáborban.
 • 2008. Segédtiszti képesítést szerez 15/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2008-2010. Kiképzőként szolgál Esztergom altáborban.
 • 2011-2012. Kiképzőként szolgál 19/B és 20/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2013. Kiképzőként szolgál Eger altáborban.

Szakterületei

 • Cserkész korosztály
 • Lányok nevelése
 • Lelki programok
 • Programszervezés
 • Túra- és portyaszervezés

Ábrányi-Baloghné Mocskonyi Erzsébet (Bözsi)

2007-ben érettségizett a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.
2010-ben olasz-történelem tanári BSc. diplomát szerez a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
2010-től az Eötvös Loránd Tudományegyetemen olasz-történelem tanár MSc szakos hallgató.

A 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat tagja, 2005 óta vezet őrsöt.

Vezetőképzésben

 • 2005. Őrsvezetői képesítést szerez Esztergom altáborban.
 • 2006. Mamelukként szolgál Esztergom altáborban.
 • 2007, 2009-2010., 2012-2013. Kiképzőként szolgál Esztergom altáborban.

Szakterületei

 • Népdalok
 • Lélektan, pszichológia
 • Kósza korosztály
 • Lelki programok

2010/11


EGER EGOM PUF
Hoványi Márton apk. Soós Árpád apk. Ábrányi-Balogh Péter apk.
dr. Molnár Sarolta törzsőv. Bodor Mihály törzsőv. Gál Tibor törzsőv.
Csáki Viktor Maurer Mihály Tamás Babos Fruzsina
Gáspár Tamás Mihály Margit Hauser Veronika
Káplár Gréta Pej András Horváth Domonkos
Lőrincz Zsófia Rakovszky Hanna Koncz Benedek
Martinovich Kálmán Szabó Anna Surján Péter
Mezei Orsolya Szabó Zsuzsanna Tihanyi Dóra
Nagy Beatrix   Turóczi Krisztina


2011/12


EGER EGOM PUF
Tabajdi Márton apk. Soós Árpád apk. Ábrányi-Balogh Péter apk.
dr. Molnár Sarolta törzsőv. Merza Péter törzsőv. Gál Tibor törzsőv.
Csáki Viktor Constantinovits Miklós Gertheis Anna
Gál Balázs Csernenszky Júlia Koncz Benedek
Gál Eszter Maurer Mihály Tamás Ruzsics Gergely
Iváncsics Gergely Mocskonyi Erzsébet Steiger Anita
Lőrincz Zsófia Pej András Surján Péter
Martinovich Kálmán Szabó Anna Tihanyi Dóra
Mihály Margit Szabó Zsuzsanna Turóczi Krisztina
Óbis Kata Barbara    


2012/13


EGER EGOM PUF
Csáki Viktor apk. Soós Árpád apk. Ábrányi-Balogh Péter apk.
Iváncsics Gergely törzsőv. Constantinovits Miklós törzsőv. Steiger Anita törzsőv.
Czinege András Ábrányi-Baloghné Mocskonyi Erzsébet Gál Tibor
Gál Balázs Bede Áron Gere Dávid Márk
Jóvér Ákos Bujk Zsuzsa Gertheis Anna
Káplár Gréta Fülöp Levente Sándor Kempler Miklós
Kovács Boróka Merza Péter Nagy Emese
dr. Molnár Sarolta Pej András Ruzsics Gergely
Schunk Cecília Rácz Borbála Stark Eszter
Szabó Zsófia Török Márton Tihanyi Dóra
Vidaházy Viktória    


2013/14


EGER EGOM PUF
Iváncsics Gergely apk. Kempler Miklós apk. Ruzsics Gergely apk.
Kovács Boróka törzsőv. Bujk Zsuzsa törzsőv. Steiger Anita törzsőv.
Gál Balázs Bede Áron Bujk András
Pálovics Dalma Gróf Boglárka Gere Dávid Márk
Schunk Cecília Jakus Máté Gertheis Anna
Tabajdi Márton Jenes Ottó Klemm Simon
Tóth Krisztina Kolossváry Nóra Köllőd Csaba
Veréb Dániel Merza Péter Nagy Emese
Wirnhardt Ádám Pozsonyi Anna Stark Eszter
  Varga Péter Szőke Piroska


Hoványi Márton (Homár)

2005-ben érettségizett a Budapesti Piarista Gimnáziumban.
2010-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, magyar nyelv ás irodalom szakos tanárként.
2011-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakon.
2010-től a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológia szakos hallgató.
2011-től az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója.
2013-tól az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében tudományos segédmunkatársként dolgozik.

A 2. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat tagja, 2002 óta vezet őrsöt.

Vezetőképzésben

 • 2002. Őrsvezetői képesítést szerez Eger altáborban.
 • 2003. Mamelukként szolgál Eger altáborban.
 • 2004. Segédtiszti képesítést szerez Üveggyöngyös STVK-ban.
 • 2007. Segédtiszti képesítést szerez 14/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2005-2011. Kiképzőként szolgál Eger altáborban.
 • 2007-2011. Altáborparancsnokként szolgál Eger altáborban.
 • 2010-2011. Képzésvezetőként szolgál az I. és X. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésében.
 • 2011-2013. Projektvezető: HŐK akkreditáció kidolgozása az MCSSZ Őrsvezetőképzései számára

Szakterületei

 • Cserkészet alapjai
 • Vezetőképzés alapjai
 • EINK
 • Őrsgyűlés
 • Munkatervek
 • Alaki
 • Hitbéli ismeretek
 • Kommunikáció

Szabadidejében

 • Nyakkendőgyűjtés
 • Fallabda
 • Képzőművészetek
 • Komolyzene

Kedvencek

 • Zene: Chopin noktürnök, Wagner tetralógia, Zanzibár.
 • Tánc: Giselle
 • Film: Star Wars, Amelie csodálatos élete, Az élet szép, Üvegtigris.
 • Könyv: Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek, Longosz: Daphnisz és Chloé

Ábrányi-Balogh Péter (ÁBP)

2007-ben érettségizett a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.

2011-ben vegyészmérnöki BSc. diplomát szerez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
2011-től a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gyógyszervegyészmérnök MSc. szakos hallgató.
2013-tól  a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oláh György Doktori Iskolájában és az EGIS Gyógyszergyárban PhD. hallgató.

A 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat tagja, 2003 és 2011 között vezetett őrsöt.

2005. Résztvevő a EuroJam-en
2006. Résztvevő a Rowerway-en
2007. Őrsvezető a Jamboreen
2010. ConCordia2010 beszerzés és raktár munkacsoport vezető
2013. NNT2013 logisztika munakcsoport tagja sofőrként, raktárosként.

Vezetőképzésben
 • 2004. Őrsvezetői képesítést szerez Pál utcza altáborban.
 • 2006. Mamelukként szolgál Pál utcza altáborban.
 • 2009. Segédtiszti képesítést szerez 16/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
 • 2009- Kiképzőként szolgál Pál utcza altáborban.
 • 2011-2013. Altáborparancsnokként szolgál Pál utcza altáborban.
 • 2012- Képzésvezetőként szolgál az I. és X. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésében.

Szakterületei

 • Kósza korosztály
 • Módszertan
 • Túra- portyaszervezés
 • Túlélés
 • Őrsvezetés, cserkészet alapjai
 • Próbáztatás, akadályverseny
 • Egészségügy
 • Politikai ismeretek
 • Őrsvezető feladatai és kötelességei
 • Tűzhelyek, tűzrakás

Szabadidejében

 • Gyufásdobozgyűjtés
 • Úszás
 • Kerékpározás
 • Túrázás
 • LEGO építés

Ruzsics Gergely (Gergő)

2009-ben érettségizett a Ferences Gimnáziumban Szentendrén.
2009-től a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Villamosmérnök BSc. szakos hallgató.

2008 óta a 937. sz. Szent Tarzicius Cserkészcsapat tagja, 2009 óta vezet őrsöt.

2012. I. Cserkészkerületi Cserkésznap főszervezője.

Vezetőképzésben

 • 2009. Őrsvezetői képesítést szerez Pál utcza altáborban.
 • 2010. Mamelukként szolgál Pál utcza altáborban.
 • 2012. Segédtiszti képesítést szerez 19/B Gilwell- kagylós STVK-ban.
 • 2012- Kiképzőként szolgál Pál utcza altáborban.
 • 2014- Altáborparancsnokként szolgál Pál utcza altáborban.

Szakterületei

 • Túra- portyaszervezés
 • Túlélés, tűzrakás, tábori élet, építkezés
 • Problémamegoldás
 • KCS korosztály
 • Alapítvány és pénzügyek
 • Őrsi szellem kialakítás
 • Cserkészet alapjai

Szabadidejében

 • Zenélés (mindenféle gitár)
 • Kosárlabda
 • Túlélés
 • Íjászat

Regisztráció

Regisztrálni itt tudsz: EVOK (Egységes Vezetőképzési Online Központ)

II. kerületi ŐrsvezetőképzésA képzés a miskolci II. cserkészkerület csapatai számára indul.
 
Eseménynaptár Jelentkezési feltételek Regisztráció
Kiképzőink Végzetteknek Levelek
Történetünk Kapcsolat  

 

Eseménynaptár


Időpont Esemény
2014. november 30. Igényfelmérés
2014. december 15. Előjelentkezés
2015. február 16. Feladatleadási határidő
2015. március 20-22. Táborkapu próba
2015. április 17-19. Hivatástisztázó tábor
2015. július 19-28. Tábor
2015. október Képesítő hétvége


Jelentkezési feltételek

 • 14–18 éves kor (a jelölt 2015. március 1-ig töltse be a 14. életévét)
 • Legalább két éves cserkészmúlt (alakuló csapatnál ez alól felmentést lehet kérni)
 • Legalább egy csapattáboron való részvétel, melyet a csapatparancsnok a jellemzésben igazol
 • Vezetői adottságok, rátermettség, melyet a csapatparancsnok a jellemzésben részletez
 • Kimerítő csapatparancsnoki jellemzés (a jelölt cserkészmunkája, tanulmányi eredménye, családi háttere, főbb jellemvonásai stb.)
 • Hitoktatói vagy lelkészi ajánlás, jellemzés
 • Legalább közepes tanulmányi átlag
 • A határidők pontos betartása.

Kapcsolat

A képzéssel (felkészítővel) kapcsolatos további információ Dobos Tamástól, a d.tomi@cserkesz.hu e-mail címen kérhető.

III. kerületi Őrsvezetőképzés
Őrsvezetőképzés III. kerületi csapatok számára.
 
Eseménynaptár Jelentkezési feltételek Regisztráció
Kiképzőink Végzetteknek Levelek
Történetünk Kapcsolat  

 

Eseménynaptár


Időpont Esemény
2014. október 31. Igényfelmérés
2015. január 5. Jelentkezési határidő
2015. február 27.- március 1. I. hivatásfelkészítő hétvége
2015. április 10-12. II. hivatásfelkészítő hétvége
2015. június 24.- július 4.  Tábor


Jelentkezési feltételek

 • 2015. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség
 • 1997. augusztus 1. és 2001. július 4. közötti születési dátum
 • 3,5-ös átlagnál jobb tanulmányi eredmény
 • 2 év cserkészmúlt (ez alól az alakuló közösségek felmentést kérhetnek)
 • Legalább egy nyári táborban való eredményes részvétel
 • Az I. cserkészpróba anyagának ismerete
 • Előnyt jelent: az adott cserkészkerület csapatában végzett cserkészmunka

V. kerületi ŐrsvezetőképzésA Bogáncs Őrsvezetőképzés az V. cserkészkerület csapatai számára tartja a képzését.
 
Eseménynaptár Jelentkezési feltételek Regisztráció
Kiképzőink Végzetteknek Levelek
Történetünk Kapcsolat  

 

VI. kerületi Őrsvezetőképzés

 
Eseménynaptár Jelentkezési feltételek Regisztráció
Kiképzőink Végzetteknek Levelek
Történetünk Kapcsolat  

VIII. kerületi Őrsvezetőképzés


A Bugaci Őrsvezetőképzés őrsvezetői képesítést ad, tehát sikeres teljesítés esetén a résztvevő jelölt kellő ismeretek kap a kortárs közösségvezetés kérdéskörében ahhoz, hogy egy őrsöt, (kisközösséget) kellő szakmaisággal legyen képes irányítani.
 
Eseménynaptár Jelentkezési feltételek Regisztráció
Kiképzőink Végzetteknek Levelek
Történetünk Kapcsolat  

 

Eseménynaptár


Időpont Esemény
2014. november 15. Igényfelmérés
2015. január 4. Jelentkezési és feladatbeadási határidő
2015. február 11-15. Hivatásfelkészítő tábor
2015. március 10-12. Táborkapu próba
2015. április 17-19. Tanfolyami hétvége
2015. július 21-31. Tábor
2015. november 6-8. Zárópróba


Jelentkezési feltételek

 • 2015. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség;
 • 1997. augusztus 1. és 2001. július 14. közötti születési dátum;
 • 3,5-ös átlagnál jobb tanulmányi eredmény;
 • 2 év cserkészmúlt (ez alól az alakuló közösségek felmentést kérhetnek a képzésvezetőtől);
 • Legalább egy nyári táborban való eredményes részvétel;
 • Az I. cserkészpróba anyagának ismerete;
 • Előnyt jelent: az adott cserkészkerület csapatában végzett cserkészmunka

Kapcsolat

A képzéssel kapcsolatos információkért keresd bizalommal Hoffmann Ferencet, a hoffmann.ferenc@cserkesz.hu e-mail címen, vagy a +36-20/395-85-96-os telefonszámon.

IX. kerületi Őrsvezetőképzés

IX. Cserkészkerületi Grund Hársleveles Őrsvezetőképzés


Eseménynaptár


Időpont Esemény
2014. október 31. Igényfelmérés határideje
2014. december 8. Jelentkezési határidő
2015. január 12. 1. feladatbeadási határidő
2015. január 19. 2. feladatbeadási határidő
2015. február 2. 3. feladatbeadási határidő
2015. február 27. - március 1. Hivatástisztázó I. hétvége
2015. március 27-29. Hivatástisztázó II. hétvége
2015. május 8-10. Táborkapu próba
2015. július 7-16. Őrsvezetőképző tábor
2015. szeptember 18-20. Tanfolyami hétvége
2015. október 23-25. Zárópróba hétvége, képesítés kiadása


Jelentkezési feltételek

 • 2014. szeptemberben legalább megkezdett 8. osztály;
 • 1997. augusztus 1. és 2001. július 7. közötti születési dátum;
 • legalább 3,5-ös tanulmányi eredmény az előző tanév végén;
 • 2 év cserkészmúlt és legalább egy nyári cserkésztáborban való részvétel (ez alól a kerületi vezetőtiszttől felmentés kérhető);
 • I. cserkészpróba megszerzése;
 • más kerületből érkező jelölt esetén az illetékes kerületi vezetőtiszt írásos engedélye

Kapcsolat

Képzésvezető: Bedekovics Péter
peter.bedekovics@gmail.com

Kiképzőink

2014/15 - képzésvezető: Bedekovics Péter (43.)

Bedekovics Péter (43.) táborparancsnok
Hadházy Péter (992.) törzsőv.
Bolló Balázs (1903.)
Búzás Eszter (43.)
Farkas Dóra (412.)
Kocsis Zsófia (43.)
Rák János (768.)
Retkes Nándor (144.)
Siroki Anna (955.)
Szabó Bernadette (22., RMCSSZ)


Korábbi törzsek

Bedekovics Péter (bepe)

2007-ben érettségizett a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumban.
2007-2009 között, majd 2011-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakos hallgatója.
2010-2011-ben a Londoni Egyetemen tanul teológiát és vallástudományt.
2009-2011 között Angliában ifjúsági munkás.
2013-ban Melbourne-ben, Ausztráliában segédlelkész.
2014-2015-ben segédlelkész Bucsán.
2015-től segédlelkész a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezetben.
 
A debreceni 43. Főnix cserkészcsapat tagja, jelenleg csapatparancsnok.
2004 és 2009 között vezetett, illetve 2012 óta vezet újra őrsöt.
2007. Őrsvezető a 21. Cserkész Világtalálkozón (Anglia).
2015. IST vezető a 23. Cserkész Világtalálkozón (Japán).
2012-2014. Vezetőképző szakvezető a IX. Cserkészkerületben, feladata a kerületi őrsvezetőképzés újjászervezése.
2013-2014. Vezetőtiszt-helyettes a IX. Cserkészkerületben.
2014-től a IX. Cserkészkerület vezetőtisztje.


Vezetőképzésben
2005. Őrsvezetői képesítést szerez a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület)
2006. Mamelukként szolgál a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület)
2014. február 22. Segédtiszti képesítést szerez a 21/A Gilwell-kagylós STVK-ban
2014. Kiképzőként szolgál a 22/B Gilwell-kagylós STVK-ban
2014- Kiképzőként és képzésvezetőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben
2015- Táborparancsnokként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben
2015. május 16. cserkésztiszti képesítést szerez az MCSSZ 6. Wood Badge Cserkésztiszti Vezetőképzésben
 
Vezetői Továbbképzésben
2013- Kiképző a IX. Cserkészkerület Őrsvezetői Továbbképzésén (cserkész korosztály)
2014. Kiképző az MCSSZ Segédtiszti Vezetői Továbbképzésén (kósza korosztály)
2015. Kiképző az I-X. Cserkészkerület Őrsvezetői Továbbképzésén (kósza korosztály)
 
Szakterületei
Lelkiség
Módszertan
Őrsvezetés
Akadályverseny
Próbáztatás
Programszervezés
Kósza korosztály

Bolló Balázs (Bolló)

2014-ben érettségizett a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban.
2014-től a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója.

A nyíregyházi 1903. Dávid cserkészcsapat tagja, jelenleg rajparancsnok.
2011 óta vezet őrsöt.
2014-től a IX. Cserkészkerület kósza korosztályi szakvezetője.

Vezetőképzésben
2012. Őrsvezetői képesítést szerez a II. Cserkészkerület Őrsvezetőképzőjében (Miskolc)
2014. Mamelukként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben
2015. február 14. Segédtiszti képesítést szerez a 22/B Gilwell-kagylós STVK-ban
2015- Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben

Szakterületei
Regöscserkészet (Népi kézműveskedés)
Kósza korosztály

Búzás Eszter

2011-ben érettségizett a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának angol-magyar két tanítási nyelvű osztályában.
2011-től a Debreceni Egyetem hallgatója, Kémia-Fizika szakon.

2004-2014-ig a sátoraljaújhelyi 768. Csepellény György cserkészcsapat tagja és csapathoz beosztott vezetője.
2014-től a debreceni 43. Főnix cserkészcsapat őrsvezetője és vándor korosztályparancsnok.

2013. Rajparancsnok a Nemzeti Nagytábor Megyer altáborában.
2014-től a IX. Cserkészkerület vándor korosztályi szakvezetője.
2015-ben az MCSSZ csapat vezetője az RMCSSZ SzINTE nagytáborában.

Vezetőképzésben
2012-2014 Kiképzőként szolgál a II. Cserkészkerület őrsvezetőképzőjében
2015. február 14. Segédtiszti képesítést szerez a 22/B Gilwell-kagylós STVK-ban
2015- Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben

Szakterületei
Természettudományok
Csapatépítés
Pedagógia

Farkas Dóra (Dóri)

2011-ben érettségizett a budapesti Szerb Antal Gimnáziumban.
2011-től a Semmelweis Egyetem Gyógyszerész Karának hallgatója.

A budapest-mátyásföldi 412. Kalazanti Szent József cserkészcsapat tagja, jelenleg kiscserkész lány rajparancsnok.
2010 óta vezet őrsöt.

2007. Résztvevő a 21. Cserkész Világtalálkozón (Anglia).
2010. Résztvevő a ConCordia Közép Európai Dzsemborin.
2013. Programokért felelős törzstag a Nemzeti Nagytábor kiscserkész és családos altáborában.

Vezetőképzésben
2009. Őrsvezetői képesítést szerez az I-X. Kerületi Őrsvezetőképzésben (Esztergom altábor)
2010. Kiscserkészvezetői képesítést szerez a Központi Kiscserkészvezetőképzőben.
2011. Mamelukként szolgál az I-X. kerületi Őrsvezetőképzőben (Esztergom altábor)
2015. február 14. Segédtiszti képesítést szerez a 22/B Gilwell-kagylós STVK-ban
2015- Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőbe

Szakterület
Kiscserkészet

Hadházy Péter (Peti)

2006-ban érettségizett a debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban.
2014-ben diplomázott a Miskolci Egyetem mérnök-informatikus szakán.
A hajdúhadházi 992. Hajdú cserkészcsapat tagja, jelenleg csapatparancsnok-helyettes.
2003-2010 között vezetett őrsöt.
2007. Őrsvezető a 21. Cserkész Világtalálkozón (Anglia).
2009-2010. Társszervezője a II. Cserkészkerület roverképzésének.
2010-2011. és 2013. Társszervezője a sóskúti cserkész lovastábornak (RMCSSZ).


Vezetőképzésben
2004. Őrsvezetői képesítést szerez a II. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésében
2008. Előtáborozó a II. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésében
2012. Kiképzőként szolgál az Erdélyi Őrsvezetőképzőben (RMCSSZ)
2013. Kiképzőként és törzs-őrsvezetőként szolgál az Erdélyi Segédőrsvezető-képzőben (RMCSSZ)
2014- Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben
2015. február 14. Segédtiszti képesítést szerez a 22/B Gilwell-kagylós STVK-ban
2015- Törzs-őrsvezetőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben


Szakterületei
Őrsvezetés
Tábori építmények, csomózás
Tájékozódási ismeretek
Önismeret
Rovásírás

Korábbi törzsek

2013/14 - Képzésvezető: Bedekovics Péter (43.)

2013/14

Zahorecz Pál (121.) táborparancsnok
Bedekovics Péter (43.) törzsőv.
Bence Kata (32.)
Csengődi János (251.)
Hadházy Péter (992.)
Kocsis Zsófia (43.)
Retkes Nándor (144.)

Bence Kata

2013-ban érettségizett a budapesti Eötvös József Gimnáziumban. 
2013-tól az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán tanító szakos hallgató. 

A budapesti 32. sz. Dévai Bíró Mátyás cserkészcsapat tagja, jelenleg őrsvezető és rajparancsnok, ill. a vezetőségi őrs vezetője. 
2009 óta vezet őrsöt. 

2011 óta a Kárpát-medencei regöscserkész tábor cserkész altáborát vezető törzs tagja. 

Vezetőképzésben
2010. Őrsvezetői képesítést szerez az I. és X. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésén (PUF altábor). 
2012. Mamelukként szolgál az I. és X. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésén (PUF altábor)
2014. Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben

Csengődi János (Jani)

Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar gépész szakos hallgatója.
A kiskőrösi 251. Rákóczi cserkészcsapat vezetőségének tagja.
 
Vezetőképzésben
2012. Őrsvezetői képesítést szerez a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület)
2014. Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben

Kocsis Zsófia (Zsófi)

2010-ben végezte el a gimnáziumot a Perth Amboy High School-ban (Perth Amboy, NJ, USA).
2011-2014 között a Debreceni Egytemen tanult Anglisztika szak - Amerikanisztika szakirányon.
2014 óta a Debreceni Egyetem Amerikanisztika mesterszakos hallgatója.
 
2004-2013 között a KMCSSZ 41. Lórántffy Zsuzsanna Leánycserkészcsapatának (New Brunswick, NJ, USA) tagja.
2013 óta a debreceni 43. Főnix cserkészcsapat tagja, jelenleg leányvezető és kiscserkész rajparancsnok.
2008-2009 között vezetett őrsöt.


Vezetőképzésben
2007. Őrsvezetői képesítést szerez a KMCSSZ I. Kerületének (Európa) Őrsvezetőképzésében (Mennersberg, Németország)
2009. Segédtiszti képesítést szerez a KMCSSZ Kiscserkész Segédtiszti Vezetőképzésén (Fillmore, USA)
2013. Kiképzőként szolgál a II. Cserkészkerület Őrsvezetőképzőjében (Miskolc)
2014- Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben


Szakterületei
Kiscserkészet
Mese, Meseerdő, Keretmese
Néptánc, népdal

Zahorecz Pál (Pali)

2010-ben érettségizett a Kecskeméti Református Gimnáziumban.
2010-től az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója. 
2014-ben fél éves ösztöndíjon vesz részt Joensuu-ban (Finnország).

A kecskeméti 121. számú Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat vándora és vezetőségi tagja.
2009-2012 között vezetett fiúőrsöt. 

Vezetőképzésben 
2009. Őrsvezetői képesítést szerez a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület) 
2010. Mamelukként szolgál a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület) 
2011. Kiscserkész vezetői képesítést szerez a Központi Kiscserkész Vezetőképzésben 
2012. Kiképzőként szolgál a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület) 
2014. február 22. Segédtiszti képesítést szerez a 21/A Gilwell-kagylós STVK-ban
2014. Táborparancsnokként és kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben
2014. Kiképzőként szolgál a 22/C Gilwell-kagylós STVK-ban
2015. Csapatparancsnoki képesítést szerez a Csapatparancsnoki Vezetőképzőben
2015. Kiképzőként szolgál az I-X. kerületi STVK-ban

Szakterületei
Lelkiség 
Szervezés (tábor és program) 
Korosztályok 
Őrsvezetés 
Fegyelmezés 
Motiváció

Retkes Nándor (Nándi)

2011-ben érettségizett a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban.
2011-2014 között a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakos hallgatója.
2014-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának politológia szakos hallgatója. 
 
A ceglédi 144. Kossuth Lajos cserkészcsapat tagja.
2008 óta vezet őrsöt.
2011. IST tag a 22. Cserkész Világtalálkozón (Svédország).
2013. a Nemzeti Nagytábor (Ócsa) Gödöllő altábor 8. fiúrajának rajparancsnoka.
 
Vezetőképzésben
2008. Őrsvezetői képesítést szerez a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület)
2010-2011. GH-Balta szolgálat a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület)
2012. Mamelukként szolgál a Bugaci Őrsvezetőképzőben (VIII. Cserkészkerület)
2014. február 22. Segédtiszti képesítést szerez a 21/A Gilwell-kagylós STVK-ban
2014- Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben
 
Szakterületei
Programszervezés
Lelkiség
Vezetés
Cserkész korosztály
Keretmese

Siroki Anna (Náni)

2013-ban érettségizett a debreceni Svetits Katolikus Gimnáziumban.
2013 szeptemberétől a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója.
 
A debreceni 955. Gróf Csákyné Wesselényi Anna cserkészcsapat tagja, a csapatparancsnok munkáját segítő vezetői munkát végez.
 
Vezetőképzésben
2010. Őrsvezetői képesítést szerez a II. Cserkészkerület Őrsvezetőképzésén (Miskolc)
2011. Kiscserkészvezetői képesítést szerez a Központi Kiscserkész Őrsvezetőképzésben
2015- Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben
 
Szakterülete
Kiscserkészet

Szabó Bernadette (Betti)

2011-ben érettségizett a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban. 
2011-2014 közt a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia kar Régészet szak hallgatója. 
2011-2015 közt a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott didaktika Intézet Tanárképző szak hallgatója. 
2014-től a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia kar Kulturális örökségvédelem kutatása és hasznosítása magiszteri szak hallgatója. 

2003-ban tett fogadalmat, azóta tagja a zetelaki 22. Szent Imre cserkészcsapatnak (RMCSSZ).
2007-2011 között vezetett őrsöt.

2007- az Udvarhely körzet (RMCSSZ) vezetőségének tevékeny tagja.
2013. rajparancsnok a Nemzeti Nagytábor (Ócsa) Gödöllő altábor 5. lányrajban. 
2013. cserkészvezető az Erzsébet táborban (Zánka).

Vezetőképzésben
2008. Őrsvezetői képesítést szerez az RMCSSZ Őrsvezető vezetőképző táborában (Nagyenyed).
2012. Kiképzőként szolgál az RMCSSZ Őrsvezető vezetőképző táborában (Szencsed)
2013. Segédtiszti képesítést szerez a MCSSZF Segédtiszt vezetőképző táborában (Palást)
2015- Kiképzőként szolgál a Grund Őrsvezetőképzőben

Szakterület
Történelem 
Néprajz 
Módszertan

Történetünk

A IX. Cserkészkerületben két őrsvezetőképző tábor volt a '90-es években. Ezek után, sajnálatos módon egy jókora szünet következett.
2012-ben Bedekovics Péter munkássága nyomán elindult a kerületi ŐVVK újjászervezése, és ennek eredményeként 2013 őszén meg is hirdettük a IX. Cserkészkerületi Grund Hársleveles Őrsvezetőképzést.
 
Az eddig megtartott őrsvezetőképző táborok:
1995. Malató (tpk. Dobos István)
1996. Malató (tpk. Dobos István)
2014. Angolkert (tpk. Zahorecz Pál st.)
2015. Angolkert (tpk. Bedekovics Péter cst.)

Végzettek

"A" évfolyam (Angolkert, 2014)

Czigola Tamás 43.
Egri Dóra 1945.
Egri Viktória 1945.
Hajdu Ágnes 129.
Kádár Hanna 1945.
Kovács Dóra 285.
Kunkli Zsombor 43.
Pataki Lajos 43.
Porkoláb Benedek 43.
Svélecz Péter 43.
Szász Dávid Márk 43.
Tischner Ádám 1998.
Turányi Szilárd 43.
Vári László 1998.

Kiscserkész Őrsvezetőképzés


 
Erre a speciális nevelési igényű korosztály nevelésére külön képzés keretében készülhetnek fel az arra vágyó cserkészek.

 
Eseménynaptár Jelentkezési feltételek Regisztráció
Kiképzőink Végzetteknek Levelek
Történetünk Kapcsolat  

Eseménynaptár


Időpont Esemény
2014. október 20. Igényfelmérés (nem kötelező)
2015. január 23. Jelentkezési határidő
2015. február 20-22. Hivatástisztázó előhétvége
2015. április 17-19. Képzési előhétvége és táborkapu próba
2015. július 21-31. KCsŐVK 2015 tábor
2015. szeptember 4. Utófeladatok leadási határideje
2015. október 9-11. Utóhétvége


Jelentkezési feltételek

 • 14-18 éves kor
 • csak olyan leendő, vagy már őrsöt vezető cserkészt tudunk fogadni, aki szeptembertől kiscserkész őrsöt fog vezetni, vagy jelenleg is kiscserkész őrsöt vezet
 • jelentkezési lap maradéktalanul való kitöltése (lelki vezetői és csapatparancsnoki ajánlás is!)
 • legalább heti rendszerességgel figyelt email cím, mely a kommunikáció miatt fontos
 • akinek van már őrsvezetői képesítése (bármely kerületben szerzett), azt nem tudjuk fogadni

18+ Őrsvezetőképzés


A képzés a 18. életévüket betöltött cserkészeknek szól. képzés őrsvezetői képesítést ad.
Erre a képzésre azért volt szükség, mert a hagyományos őrsvezetőképzési módszerek elsősorban a 18 év felettiek igényeihez igazodik. A felnőtteket más módszerekkel készítjük fel az őrsök vezetésére.
 
Eseménynaptár Jelentkezési feltételek Regisztráció
Kiképzőink Végzettek Levelek
Történetünk Kapcsolat  

Eseménynaptár

A képzés tanfolyam jellegű (4 alkalom, rendszerint péntek estétől vasárnap délutánig), melyről nincs mód hiányozni. A hiányzás automatikusan maga után vonja, hogy a jelentkezőnek az adott évben nincsen módja a meghirdetés keretén belül képesítést szerezni.

Időpont Esemény
2014. szeptember 10. Jelentkezési határidő
2014. szeptember 30. Feladatbeadási határidő
2014. november 7-9. 1. hétvége
2014. december 5-7. 2. hétvége
2015. március 20-22. 3. hétvége
2015. április 17-19. képesítő hétvége

 

Jelentkezési feltételek

 • Minimum 1 éves cserkészmúlt
 • Legalább egy cserkésztáborban való eredményes részvétel

Végzettek

2014/15

Amberboy Benedek (412.)
Bőnisch Adrienn (313.)
Dian Fanni (1117.)
Dr. Jeges Anikó (96.)
Forgách Márton (937.)
Gál Viktória Ibolya (519.)
Harmat Luca (1006.)
Holcz Márton (433.)
Horváth Eszter (1111.)
Kozelka Henriett (1117.)
Makainé Tóth Erzsébet (958.)
Marczell Miklós (929.)
Markolt Péter Tamás Pio (1001.)
Mellen Krisztina (133.)
Patakfalvi János (Alk.)
Pintérné Szabó Kriszta (958.)
Raisz Árpád (118.)
Szűcs Anett (2.)
Szűcs József (871.)
Téglás Levente (802.)
Teszár Bertalan (811.)
Tóth Eszter Boglárka (412.)
Tremmel Ákos (133.)
Turi Márton (433.)
Vargáné Egyed Annamária (958.)
Vass Edina (811.)
Velis Márk (301.)