Országos Tanács

A Magyar Cserkészszövetség Országos Tanácsának weblapjára igyekeztünk minden - a munkánkkal kapcsolatos - hasznos dolgot összegyűjteni, melyek nem csak a saját, de az egész cserkészközösség javára szolgálnak. Közvetlenül a honlapon "fórumszerűen" kommentálhatod az általunk feltöltött tartalmakat. Sőőt ... erre kifejezetten meg is kérünk!

A országos testületbe minden cserkészkerület taglétszáma alapján minden megkezdett 1000 fő után küldöttet állít, az Országos Elnökség pedig tanácskozási joggal képviselteti magát. Az OT legismertebb tevékenysége a szabályzatalkotás és az igazolási kérdések kezelése. Munkájának végzését a testület által felállított állandó, illetve ideiglenesen működő eseti (ad hoc) bizottságok segítik.

Az egyes cserkészek olyan, esetlegesen felmerülő ügyeiket, amelyek az OT döntését igénylik elsősorban kerületük megválasztott képviselőjén keresztül intézik, akik részvételi aktivitását az "Aktuális" menüpontban található "Jelenléti ív" alpontra kattintva kísérheted figyelemmel.

Az ülések időpontja az OT munkatervéből ismerhető meg.

Bizonyára tudsz róla, hogy a MCSSZ honlapja megújítás alatt van. Ennek eredményeképpen olyan új lehetőségek is megnyíltak már, mint az előkészítés alatt álló szabályzatok közvetlen véleményezése, egyes iratminták elektronikus kitöltése és beküldése, illetve már most is működik, hogy személyesen is hozzászólhatsz a következő ülés napirendi pontjaihoz, míg képviselőitek közvetlenül is szerkeszthetik. Természetesen mindenki számára elérhetőek a beérkezett előkészítő anyagok, melyek közvetlenül a következő ülés menüpont alatt érhetőek el.

Remélem, megtalálod a honlapon, amit keresel, és később is ellátogatsz ide!

Jó böngészést, jó munkát!

Tagok, címek

Az Országos Tanács tagjainak mindegyike egy-egy szavazati joggal rendelkezik. A  cserkészkerületeket minden megkezdett 1000 fő után egy megválasztott tag képviseli, akit szükség esetén a cserkészkerületek küldöttgyűlése által választott póttag helyettesíthet.

I. Cserkészkerület: Székely Csaba - elnök
I. Cserkészkerület: Böröczky Csongor
I. Cserkészkerület: Czettele Győző
I. Cserkészkerület: Hetyey Annamária
I. Cserkészkerület: Kollár Tamás
II. Cserkészkerület: Holndonner Péter - alelnök
III. Csekészkerület: Harkay Péter
IV. Csekészkerület: Blau Sándor
V. Csekészkerület: Schoblocher Péter
VI. Csekészkerület: Szegedi Domonkos
VI. Cserkészkerület: Kriszbacher Gergő
VIII. Cserkészkerület: Szabó István
IX. Csekészkerület: Horváth-Moón István
X. Cserkészkerület: Wirnhardt Bálint
X. Cserkészkerület: Illyés András
X. Csekészkerület: Szakács Gusztáv

Az Országos Tanács cserkészkerületek által delegált póttagjai

I. Cserkészkerület: Csortán-Szilágyi György
I. Cserkészkerület: Hári Márton
I. Cserkészkerület: Krenner Márk
I. Cserkészkerület: Pej András
I. Cserkészkerület: dr. Takácsik Zsombor
II. Cserkészkerület: Jernei Péter
III. Csekészkerület: Pap Zoltán
IV. Csekészkerület: Balázs Gábor
V. Csekészkerület: Laurinyecz Mihály
VI. Csekészkerület: Beberika Dorina
VI. Cserkészkerület:
VIII. Cserkészkerület: Szórád Előd
IX. Csekészkerület: Bedekovics Péter
X. Cserkészkerület: dr. Molnár Sarolta
X. Cserkészkerület: Szilassy Péter
X. Cserkészkerület: Soós Árpád


Tanácskozási jogú tagok

az országos elnökség tagjai
a kerületi elnökségek egy-egy tagja
az országos vezetőtiszti testület egy tagja
a országos vezetőképzési testület egy tagja
a külügyi bizottság egy tagja
a felügyelőbizottság egy tagja
a lelki közösségek egy-egy küldött tagja
az országos szakvezetők

Részvétel az ülésen

Az OIB ülése nyilvános. Az ülés helyszínén a férőhelyek száma korlátozott, ezért kérem, hogy legalább két nappal az adott ülés előtt jelezze jöveteli szándékát az, aki a meghívottak között nem szerepel. A részvételi szándékot a MCSSZ címére (1255 Budapest, Pf. 192), elektronikus levélben vagy telefonon / SMS-ben (20 /548 17 66) lehet jelezni, amiben feltétlenül szerepeljen a jönni szándékozók létszáma, és közülük legalább egy személy neve a dupla bejelentkezések kiszűrhetősége végett.
 

Korábbi albizottságok

Alapszabály és SZMSZ Karbantartó Bizottság (ASZKB)
Elsősorban az Alapszabály és az SZMSZ, a MCSSZ működésének alapkérdéseit szabályozó két erősen jogi természetű szabályzat folyamatos karbantartását végzi. Ezen felül hivatalból vizsgálja az új, illetve módosítandó szabályzatok jogi illeszkedését a hatályos magyar jogszabályokhoz, és a MCSSZ többi szabályzataihoz.

Elnöke: Babos Gábor
drótposta címe: gabor.baboskukacgmailpontcom

Országos Igazolóbizottság (OIGB)
A MCSSZ tagsági nyilvántartását kezeli, az OIB hatáskörébe tartozó képesítések, igazolások, engedélyek kiadását készíti elő, valamint nyilvántartja azokat.

Elnöke: Párkányi Balázs cst.
drótposta címe: balazskukacfangpontfapontgauponthu

Országos Leánybizottság
Gondoskodik szempontjainak érvényesítéséről a MCSSZ szabályzatai és a cserkészélet egyéb területei esetén.

Elnöke: Jancskyné Csillagh Katalin
drótposta címe:

 

Iratminták

Ezen az oldalon a MCSSZ működésével kapcsolatos iratmintákat találod meg, a legtöbbjük az SZMSZ vagy valamelyik másik szabályzat melléklete. (Szeretettel javasoljuk, hogy jelentkezési formanyomtatványokat programokra ne itt keressél, hanem az adott program saját honlapján.)

A Magyar Cserkészszövetség Elektronikus Cserkész Tagnyilvántartó Rendszerén keresztül egyre több ügyet intézhetsz időtakaréskosan és költséghatékonyan (pl. éves jelentés, táborozási engedélykérés)!

Táborozási formanyomtatványokat a szabályzatok oldalon megtalálod!

Legfrissebb iratminták:

Átállás az új szabályzatok szerinti működésre
Általános leírás
Csapatparancsnok éves teendői
Csapatparancsnok teendői küldöttek állításához (sűrgős)
Jegyzőkönyv minta csapat vezetőségi üléshez (pdf)
Jegyzőkönyv minta ÚJ! (word)
Jegyzőkönyv minta ÚJ! (pdf)
Jegyzőkönyvi kivonat ÚJ! (word)
Jegyzőkönyvi kivonat ÚJ! (pdf)
Lemondó nyilatkozat ÚJ! (word)
Lemondó nyilatkozat ÚJ! (pdf)
Elfogadó nyilatkozat ÚJ! (word)
Elfogadó nyilatkozat ÚJ! (pdf)
Együttműködési megállapodás minta (csapat és fenntartó között)

Jelentkezés
Jelentkezési lap és nyilatkozat

Kilépési nyilatkozat
Kilépési és törlési nyilatkozat (MCSSZ betűtípussal)
Kilépési és törlési nyilatkozat (kitölthető pdf. - Mentése: nyomtatás pdf. -be)

 

 

2013. január 12. előtti iratminták amelyek használhatósága felülvizsgálat alatt áll:

Évi jelentés űrlapjai
Évi jelentés űrlap 2011 (pdf.)
Évi jelentés űrlap 2011 (szerkeszthető)
Közhasznúsági jelentés 2008. (az OIB a 2009. február 14-i ülésén kivette az iratminták közül)

Belépési nyiltkozat
Természetes személy
Jogi személy

Csapatparancsnok választása
Csapatparancsnok választás

Csapatalapítás
Tiszti kar
Fenntartó szándéknyilatkozata
Belépési nyilatkozat

Tisztségre jelölést elfogadó nyilatkozat
Elfogadó nyiltkozat (tisztség)

Meghívó

Kedves Cserkésztestvérem!
 
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése alapján meghívlak az Országos Tanács ülésére. Kérlek, cserkészegyenruhában jelenj meg!
 
Az ülés helyszíne: Teleki – Tisza-Kastély, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.
Az ülés kezdete: 2018. december 9. (vasárnap) 8 óra 30 perc                    
 
Tervezett napirend:
  1. „Jó munkáért” kitüntetés adományozása
  2. Alapszabályt módosító indítványok - előterjesztés 1.előterjesztés 2
  3. FB beszámoló - (VKSZ-re tett észrevételek; Huszár Andris módosító javaslatai; Szöllősy Vágó János módosító javaslata, Kollár Tamás módosító javaslata)
  4. „Tiszteletbeli elnök” részletei (az eredeti előterjesztés részletesebb kidolgozását kérte az OKGY - lásd még OT 2017.02.04./4. számú határozata)
  5. Csapatalapítás és csapat megszüntetés
  6. Az Országos Táborozási Vezető indítványai - előterjesztés
  7. Egyebek (Indítvány az SzMSz módosításáraindítvány a RUSZ módosítására)
 
(Tervezett időtartam: 1 óra)
Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/meghivo
 
Amennyiben bármely okból nem tudsz részt venni az ülésen, kérlek, feltétlenül értesítsd a póttagokat, hogy helyettesítésed megoldott legyen.
 
 
Kelt: Budapest, 2018. november 15-én.

Jó munkát!                                                                                                                                                                              
                                                              Székely Csaba csst. (304.) sk.
                                                                            OT elnök


 

Szabályzatok

Az MCSSZ hatályos szabályzatai:

Alapszabály (ASZ)
Hatályba lépés dátuma: 2017. november 19.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
Hatályba lépés dátuma: 2016. május 7.

Próbarendszer
Hatályba lépés dátuma: 2004. szeptember 1.

Vezetőképzési Szabályzat (VKSZ)
Hatályba lépés dátuma: 2018. április 28.

Táborozási Szabályzat (TÁSZ)
(Fontos változások!; TáSzMellékletek; EÜ igazolás 2018, EÜ teszt 2018.)
Hatályba lépés dátuma: 2010. május 29.
Frissítve: 2018. április 6.

Ruházati Szabályzat (RUSZ)
Hatályba lépés dátuma: 2003. június 15.

Etikai és Fegyelmi Szabályzat
Hatályba lépés dátuma: 2014. június 21.

„Jó munkáért!” Életmentő Kitüntetés adományozásáról szóló szabályzat
Hatályba lépés dátuma: 2008. január 26.

Alaki Szabályzat (ALSZ)
Hatályba lépés dátuma: 1998. március 1.

Tervezetek

RUSZ (tervezet, 2014. november)
 

Nem hatályos szabályzatok

Fegyelmi Szabályzat

Hatályba lépés dátuma: 2002. október 12.
Hatályon kívül helyezte az OT 2014.06.21./5. számú határozat!
Hatálytalan: 2014. június 21-től

ASZKB ügyrendje
Hatályba lépés dátuma: 2007. november 23. (Az OIB 2008. január 26-i ülése jóváhagyta)
Az új SZMSZ hatályba lépésével megbízása megszűnt

Vezetőképzési, Képesítési, Megbizatási és Igazolási Szabályzat (VKKMISZ)
Hatályba lépés dátuma: 2000. október 7.
Az új VKSZ 2018. április 28. napján hatályon kívül helyezte

Határozatgyűjtemény

2017/2018 cserkészév OT határozatai​​​​
2018. szeptember 29.
2018. április 28.
2018. március 3.
2017. december 22. (döntéshozatal ülés megtartása nélkül)
2017. november 25.
2017. október 21.

2016/2017 cserkészév OT határozatai​​​​
2017. május 6.
2017. február 4.
2016. december 10.
2016. október 1.

2015/2016 cserkészév OT határozatai​​​​
2016. május 7.
2016. március 19.
2016. január 30.
2015. november 22.
2015. október 10.

2014/2015 cserkészév OT határozatai
2015. március 28.
2015. február 14.
2014. november 22.
2014. október 4.

2013/2014 cserkészév OT határozatai
2014. június 21.
2014. március 22.
2014. február 22.
2013. december 14.
2013. október 12.

2012/2013 cserkészév OT/OIB határozatai
2013. április 13.
2013. január 12.
2012. október 20.
2012. szeptember 29.
2012. szeptember 29. (fegyelmi)

2011/12 cserkészév OIB határozatai
2012. április 22.
2012. március 25.
2012. február 11.
2011. november 19.
2011. szeptember 24.

2010/11 cserkészév OIB határozatai
2011. május 21.
2011. április 16.
2011. február 12.
2010. szeptember 25.
2010. november 20.

2009/10 cserkészév OIB határozatai
2009. november 28.
2010. február 06.
2010. április 17.
2010. május 29.

2008/09-es cserkészév OIB határozatai
2008. szeptember 27. (hitelesítése folyamatban van)
2009. február 14.
2009. április 4.
2009. június 6.

2007/08-as cserkészév OIB határozatai
2007. november 10.
2008. január 26.
2008. március 29.
2008. április 19.
2008. május 16.

2006/07-es cserkészév OIB határozatai
2007. február 3.

A Magyar Cserkészszövetség Országos Intézőbizottságának 1989 és 2005 közötti határozatainak gyűjteménye jelenleg egyetlen fájlban áll rendelkezésre.

Jelenléti ív

Ezt az oldalt az átláthatóság és a követhetőség kedvéért hoztuk létre. Itt követheted, hogy az általad megválasztott képviselő mennyire aktívan vesz részt az OIB munkájában. Az itt feltüntetett adatok a hivatalos "jelenléti ív" alapján készülnek! (ha van jogosultságod akkor itt szerkesztheted is az oldalt) Hála és köszönet az oldalért Babos Gábor és Rudan János cserkésztestvéreinknek!

Korábbi ülések

2018. december 9. (vasárnap) 8.30

2018. szeptember 29. (szombat) 10 óra

2018. április 28. (szombat) 10 óra

2018. március 3. (szombat) 10 óra

2017. november 25. (szombat) 10 óra

2017. október 21. (szombat) 10 óra

2017. március 6. (szombat) 10 óra

2017. február 4. (szombat) 8 óra

2016. december 10. (szombat) 10 óra

2016. október 1. (szombat) 10 óra

2016. május 7. (szombat) 10 óra

2016. március 19. (szombat) 10 óra

2016. január 30. (szombat) 10 óra

2015. november 22. (vasárnap) 9 óra 30 perc

2015. október 10. (szombat) 10 óra

2015. május 30. (szombat) 10 óra - elmaradt

2015. március 28. (szombat) 10 óra

2015. február 14. (szombat) 10 óra

2014. november 22. (szombat) 10 óra

2014. október 4. (szombat) 10 óra

2014. június 21. (szombat) 9 óra 

2014. március 22. (szombat) 10 óra

2014. február 22. (szombat) 9 óra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT munkaterv

Az OIB munkaterve a guglidoxban található (amennyiben "alapértelmezett" OIB tag vagy, termeszetesen ott szerkesztheted is).