Országos Küldöttgyűlés

Mi az az Országos Küldöttgyűlés?

Mint minden egyesület, az MCSSZ is tagokból áll. Egy egyesületi civil szervezeti formában működő szervezetnek (mint az MCSSZ) küldöttgyűlése a legfőbb döntéshozó szerv, amely a szervezet irányát (stratégiáját), működését határozza meg. Évente minimum egy alkalommal kötelező ülést tartania.

A küldöttgyűlés hatásköre a Szövetség minden ügyére kiterjed. A felmerülő kérdésekben a legfőbb rendelkező, határozó és ellenőrző jog a Küldöttgyűlést illeti.

 Ebből a hatályos Alapszabályból (ASZ) fogunk több helyütt idézni.

Hol találom a meghívót és az előkészítő anyagokat?
Meghívó az évi rendes országos küldöttgyűlésre
Előkészítő anyagok

Miért kell elmennem tagként a Küldöttgyűlésre?

 • Azért kell elmenni, mert nem lehetsz közömbös a magyar cserkészet ügye iránt.
 • Azért, mert a magyar cserkészet irányát, jövőjét Te és Mi határozzuk meg.
 • Mert személyes felelősséggel tartozunk érte! Mert az Úr sok talentumából az egyik ez, ami arra ad lehetőséget, hogy olyan ifjúságnevelést folytassunk, amilyet akarunk. Eddig a cspk-k döntöttek. Ők felelős pozícióból hoztak döntést. Most Te, aki a csapatban a gyerekekkel foglalkozol, Te dönthetsz.
 • Te mondhatsz véleményt, hogy Neked, dolgozó vezetőnek az MCSSZ mit segített, mivel támogatta a napi munkádat. Ezért gyere el!
 • Te, mint tag, személyes véleményedet megformálva szavazatoddal támogatod azt a jelöltet, akinek a programját szeretnéd megvalósulni látni. Ha nem mész el azzal azt mondod, hogy a rajodat/csapatodat vezeted, Neked nem kell semmi. Azonban akkor ne is várj el segítséget, támogatást és mindenféle egyéb lehetőséget.

Mi lesz, ha nem megyek el a Küldöttgyűlésre?

 • Ezzel azt üzened, nem akarsz közösségi döntésekben részt venni. Erre jogod van.
 • Ugyanakkor elveszted azt a lehetőségedet, hogy kritizálj, számon kérj. Aki nem mondott véleményt, aki nem tett meg mindent, hogy a lehető legjobb úton járjon az MCSSZ, az ne hőbörögjön, ne verje az asztalt később sem!
Ki szavazhat?
 • a kerületek küldöttei,
 • Tanácskozási jog illeti meg a kerületi elnökségek egy-egy tagját és az országos elnökség tagjait (azaz csak akkor szavazhat, amennyiben küldöttnek is megválasztotta a kerülete) .

Mi az a mandátum?
A szavazati jogod.

Mi legyen nálad?
Legyen nálad a találtság, esetleg személyi igazolványod vagy az útleveled is.

Honnan tudhatod meg, hogy tag vagy-e vagy sem?
Keresd fel cserkészkerületed elnökségét, s ők megmondják.

Mi van, ha egy küldött nem tud elmenni?

  Egy póttag jöhet helyette. Kérjük, hogy erről időben gondoskodjatok, azaz jelezzétek távolmaradásotokat az kerületetek elnöksége felé.
   

  Előkészítő anyagok

  Meghívó
  Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre

  A meghívó napirendjének kiegészítése


  Az előterjesztett napirendi pontokhoz tartozó előkészítő anyagok:

  ASZ módosítási javaslat

  Költségvetési koncepció
   

  Indítványok

  ASZ módosítási javaslat (Kriszbacher Gergő cst. (217.)
   

  Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

   

   

  Meghívó

  MEGHÍVÓ
  a Magyar Cserkészszövetség
  2018. évi rendkívüli országos küldöttgyűlésére
   
  Időpontja: 2018. december 9. vasárnap 10.00 óra
  Helyszín: Teleki-Tisza-Kastély, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.                                                                        
  Megjelenés: cserkészegyenruhában      
  Tervezett időtartam: 5 óra
   
  09.30 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat
  10.30 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja
   
   
  Tárgysorozat és napirend
   
  1. Országos elnöki köszöntő, közös ima
  2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása
  3. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
  4. Az országos elnökség tagjainak megválasztása
  5. Az MCSSZ Alapszabályának módosítása
  6. A 2019. évi költségvetési koncepció elfogadása
  7. Javaslatok, indítványok
  8. Országos elnöki lezárás, közös ima
   
   
  Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok
  (Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2018. november 19-ig kerülnek a fenti címen hivatkozott oldalra.)
   
   
  Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt küldöttgyűlés azonos napirenddel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.
   
   
  Budapest, 2018. november 9.
   
         Jó munkát!
                                                                                                               
                                                                                                          Pótó Judit csst. (673.)
                                                                                                     az MCSSZ országos elnöke

  Kéréseink:
  Az előkészítő anyagok a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok oldalon elérhetőek. A helyszínen már nem kerülnek felolvasásra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy még a küldöttgyűlés előtt megfelelően tájékozódjanak, továbbá a küldöttgyűlés gördülékenysége érdekében, kérdéseiket küldjék meg levélben vagy elektronikusan.
   
  Rövid tájékoztató az Országos Küldöttgyűlés működéséről
  (a hatályos Alapszabály alapján)
   
  Meghívók kiküldése és kézbesítése:
  Az MCSSZ Titkársága, összhangban az Alapszabályban foglaltakkal, a kerületek által választott küldöttek részére a meghívót közvetlenül (az általa megadott elektronikus vagy postai levélcímen) küldi meg.
   
  Küldöttgyűlésen tárgyalt anyagokhoz való hozzáférés:
  A tagok számára a Küldöttgyűlésre szánt, legkésőbb két héttel az ülés előtt érkezett indítványokat, tájékoztató anyagokat az MCSSZ Titkársága köteles elérhetővé tenni a tagság számára. Az anyagok terjedelmük miatt és a tetemes postai költség miatt a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok honlapon lesznek elérhetőek. Akinek azonban a tagság közül gondot okoz az anyagok beszerzése, levélpostai úton jelezheti azok igénylését az MCSSZ Titkársága számára (címe: Budapest, 1025 Tömörkény u. 3/a).
   
  Kik szavazhatnak az országos küldöttgyűlésen:
  A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a kerületek küldöttei (vagy helyettesítésük esetén a pótküldöttek).
   
  A küldöttgyűlés helyszíne:
  Teleki-Tisza Kastély, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.
  Igény esetén igyekszünk szállást biztosítani. Kérjük, ilyen irányú igényeteket az info@cserkeszingatlanok.hu címen jelezzétek!
   
  Tömegközlekedéssel:
  • BKK 63-as busz Hűvösvölgyből Ady Endre u. megállóig (12 megálló), onnan 1 perc gyalog

  Archívum 2015

  Meghívó
  Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre
   

  Az előterjesztett napirendi pontikhoz tartozó előkészítő anyagok:

  3. napirendi pont
  A 2013. évről készült pénzügyi, gazdasági beszámoló nem, csak a közhasznúsági jelentés változott, így előbbit szükségtelen ismét elfogani a Küldöttgyűlésnek, ezért nem kerül újra feltöltésre.

  4. napirendi pont

  5. napirendi pont

  6. napirendi pont

  7. napirendi pont

  8. napirendi pont

  9. napirendi pont

  10.napirendi pont
  Ehhez a napirendi ponthoz nem készül feltöltendő előkészítő anyag. A helyszínen szóbeli tájékoztatást kap a tagság.

  11. napirendi pont
   

  12. napirendi pont
  Az alapszabályt módosító rendelkezések (tervezet) FIGYELEM! Kiegészített anyag. (Sajnos techniaki okok miatt csak az első oldal került konvertálásra a korábban feltöltött dokumentumban. Elnézést kérünk.)

  13. napirendi pont
  Tagjelöléseket várunk a kerületi elnökségek részéről. Az esetleges jelöltek beérkezett önéletrajzait és bemutatkozó anyagait fogjuk ide feltölteni.

  14. napirendi pont

  16. napirendi pont
  Javaslatok, indítványok

  Az V. (Szegedi) Cserkészkerület indítványa

  Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

  OT 2015.02.14./4. és 6.
  OT 2015.03.28./4-11 és 14-16.

  Archívum 2013. november 23.

  Meghívó
  Meghívó Országos Küldöttgyűlésre
  Tájékoztató levél a küldöttek részére

  Beszámolók
  Országos elnök beszámolója
  Országos ügyvezető elnök beszámolója
  Országos vezetőtiszt beszámolója
  Országos gazdasági vezető beszámolója
  Országos főtitkár beszámolója
  Országos Intéző Bizottság beszámolója

  Közhasznúsági jelentés
  Közhasznúsági jelentés

  Költségvetés terv
  Költségvetés terv 2012

  Az új alapszabály tervezete
  Az új alapszabály-tervezet egységes szerkezetben

  OIB döntések
  OIB 2012.03.25/7 Az OIB úgy határoz, hogy az - Országos Elnök, az - Országos Ügyvezető Elnök, az - Országos Gazdasági Vezető, az - Országos Vezetőtiszt, az - Országos Főtitkár, az - Országos Intéző Bizottság 2011. évi beszámolóját, továbbá a - Magyar Cserkészszövetség 2012. évi költségvetési tervét és a - Magyar Cserkészszövetség 2011. évi Közhasznúsági jelentését elfogadja. (10/0/6)

  Alapszabály szövegjavaslatról döntések
  OT 2013.10.12./9. Az Országos Tanács a mellékelt alapszabály tervezet elfogadja és az országos küldöttgyűlés elé terjeszti. (8/0/0)

  Országos Felügyelő Bizottsági ülés döntései:
  FB döntése

  Javaslatok, indítványok:

  Archívum 2012

  Letöltések:

  Meghívó
  Meghívó a 2012.évi rendes országos közgyűlésre
  Meghívó a Magyar Cserkészszövetség Elnökségének tájékoztató és vitaindító fórumára melynek témája az összmagyar cserkészstratégia

  Beszámolók
  Országos elnök beszámolója
  Országos ügyvezető elnök beszámolója
  Országos vezetőtiszt beszámolója
  Országos gazdasági vezető beszámolója
  Országos főtitkár beszámolója
  Országos Intéző Bizottság beszámolója


  Közhasznúsági jelentés
  Közhasznúsági jelentés
  Közhasznúsági jelentés javított

  Költségvetés terv
  Költségvetés terv 2012

  OIB döntések
  OIB 2012.03.25/7 Az OIB úgy határoz, hogy az - Országos Elnök, az - Országos Ügyvezető Elnök, az - Országos Gazdasági Vezető, az - Országos Vezetőtiszt, az - Országos Főtitkár, az - Országos Intéző Bizottság 2011. évi beszámolóját, továbbá a - Magyar Cserkészszövetség 2012. évi költségvetési tervét és a - Magyar Cserkészszövetség 2011. évi Közhasznúsági jelentését elfogadja. (10/0/6)

  Alapszabály szövegjavaslatról döntések
  OIB 2012.03.25/ melléklet
  OIB 2012.14.22/melléklet

  Országos Felügyelő Bizottsági ülés döntései:
  FB döntése

  Új alapszabály
  A végleges szövegjavaslat
  A végleges szöveg javaslat oldalszámokkal és hibajavítással

  Riportok az új alapszabályról:
  Buday Barnabás a Magyar Cserkészszövetség országos  elnöke
  dr. Henn Péter a Magyar Cserkészszövetség országos ügyvezető elnöke
  dr. Litter Anna az ASZKB egyik tagja
  Babos Gábor az ASZKB egyik tagja
  Nagy Péter a Magyar Cserkészszövetség első kerületének ügyvezető elnöke

  Előkészítés során beérkezett javaslatok és az ASZKB válaszai

  Javaslatok, indítványok:
  100/ö Bi-Pi Cserkészcsapat javaslata - Díszszázad

  Archívum 2011

  Letöltések

  Közgyűlési jegyzőkönyv
  2011.évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve

  Meghívó
  Meghívó letöltése pdf formátumban!

  Beszámolók
  Országos Elnök beszámolója
  Országos Ügyvezető Elnök beszámolója
  Országos Gazdasági Vezető beszámolója
  Országos Főtitkár beszámolója
  Országos Vezetőtiszt beszámolója
  OIB beszámoló 2010. év
  Országos Felügyelő Bizottság beszámolója

  Közhasznúsági jelentés
  2010 évi közhasznúsági jelentés

  Költségvetés terv
  2011 évi költségvetés terv
  (központ)
  2011 évi költségvetés terv kerületekkel

  OIB döntések
  Beszámolók véleményezése

  Alapszabály módosítás
  Jelölőbizottság és mandátum vizsgáló bizottság megválasztása

  Országos Felügyelő Bizottsági ülés döntései:
  Közhasznúsági jelentés véleményezése

  Országos Felügyelő Bizottság 2010 évi beszámolója

  ASZ módosítás
  Alapszabály módosítás
  Alapszabály koncepció

  Országos Fegyelmi Bizottság


  Eredmények

  A szavazatszámláló bizottság jelentése a MCSSZ Országos Fegyelmi Bizottságának választásáról:
  A közgyűlésen megjelent érvényes mandátumok száma 52 db.
  Leadott érvényes szavazólapok száma 43 db.

  OKGY2011.05.21./15. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja
  Csóka Saroltát        37 igen        2 nem        4 tartózkodás

  OKGY2011.05.21./16. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja
  Ecseri Miklóst        35 igen        5 nem        2 tartózkodás        1 érvénytelen

  OKGY2011.05.21./17. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság póttagjává választja
  Lakatos Mátét        32 igen        1 nem         9 tartózkodás        1 érvénytelen

  OKGY2011.05.21./18. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja
  Szentirmai Józsefnét    37 igen        3 nem        3 tartózkodás

  Mindenki megkapta a szükséges szavazatmennyiséget.

  Rendes tag: Csóka Sarolta, Szentirmai Józsefné, Ecseri Miklós
  Póttag: Lakatos Máté


  Archívum 2010

  Letöltések

  Jegyzőkönyvek

  Közgyűlés jegyzőkönyve

  Felügyelő Bizottsági szavazatok újraszámlálási jegyzőkönyve

  Elnöki Megnyitó:

  Buday Barnabás beszédének hanganyaga innen letölthető!

  Beszámolók:

  Országos Elnök beszámolója

  Országos Vezetőtiszt beszámolója

  Országos Ügyvezető Elnök beszámolója (Melléklet: Országos Iroda beszámolója)

  Országos Gazdasági Vezető beszámolója

  Országos Főtitkár beszámolója

  OIB beszámolókiegészítő anyag

  Országos Felügyelő Bizottság beszámolója

  Éves beszámoló kiadvány 2009

  Elnökség anyagai:

  Magyar Cserkészszövetség, Stratégiai terve a 2010- 2014 közötti időszakra [JAVASLAT]

  Számvetés az Országos Elnökség munkájáról (2007-2010)

  Üzenetek 2006 - Elszámolás 2010

  Országos Vezetőtiszt munkájának értékelése az OVTT részéről

  Jelentések:

  Közhasznúsági jelentés

  Jeölőbizottság jelentése

  Jelöléshez:

  Jelölőbizottság felhívása

  Jelölőlap

  Elfogadó nyilatkozat

  Egyéb anyagok:

  Megbízási formanyomtatvány

  2010 költségvetés

  2009 évi költségvetési terv és megvalósulás

  Életmentő kitüntetés előterjesztésOIB vélemény

  OIB javaslatai

  Tagdíj emelés

  Közgyűlési meghívó

  Eredmények

  A lehetséges mandátumszámból (1236), jelen volt 120 mandátum, ez jelentettei a kezdeti közgyűlési létszámot. Eszerint az 50%+1 szavazat (az egyszerű többség) 61 szavazatot, a 2/3+1 pedig 81 szavazatot jelentett. A közgyűlés minden jelöltet megszavazott, az alábbi táblázat tartalmazza a részleteket:

  Archívum 2017. május

  Meghívó
  Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre

  Az előterjesztett napirendi pontokhoz tartozó előkészítő anyagok:

  1. Az Országos Elnökség tagjainak 2016. évi beszámolója
  2. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
  3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkájáról
  4. Beszámoló az Etikai Bizottság 2016. évi munkájáról
  5. A 2016. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló) elfogadása - közhasznúsági beszámoló munkaanyagkerületek pénzügyi beszámolói (tájékoztatás)
  6. Tájékoztató a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok eredmény-kimutatásairól (az ülés keretében kerül előterjesztésre)
  7. Magyar Cserkészszövetség 2017. évi költségvetési tervének elfogadása (javított) - kerületek költségvetési tervei (tájékoztatás)
  8. A tagdíj mértékének megállapítása
  9. Tagválasztás az Etikai Bizottságba
  10. Az Alapszabály módosítása
  11. Javaslatok, indítványok
  Alapszabály módosítási javaslatok:  Indítványok

  Tábortűz beszámoló

  Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

  OT 2017.02.04./4. és /5. határozata 

  OT 2017.05.06. ülésnapján hozott határozatai