Testületek

Országos Küldöttgyűlés

Mint minden egyesület, az MCSSZ is tagokból áll. Egy egyesületi civil szervezeti formában működő szervezetnek (mint az MCSSZ) Küldöttgyűlése a legfőbb döntéshozó szerv, amely a szervezet irányát (stratégiáját), működését határozza meg. Évente minimum egy ülése van. A küldöttgyűlés hatásköre a Szövetség minden ügyére kiterjed. A felmerülő kérdésekben a legfőbb rendelkező, határozó és ellenőrző jog a Küldöttgyűlést illeti.

 

Országos Tanács

Az országos testületben a cserkészkerületek taglétszámuk alapján minden megkezdett 1000Fő után delegálnak egy tagot, az Országos Elnökség pedig 1 fővel képviselteti magát. Az OT legismertebb tevékenysége a szabályzatalkotás és az igazolási kérdések kezelése. Munkájának végzését a testület által felállított állandó, illetve ideiglenesen működő eseti (ad hoc) bizottságok segítik.

 

Országos Vezetőtiszti Testület

Az országos vezetőtiszti testület a Szövetség nevelési tevékenységét összefogó és országos szinten összehangoló szerv. Feladata a Cserkészmozgalom Világszervezetének irányvonalai alapján elkészíteni és naprakészen tartani a Szövetség nevelési programját, és egyeztetni a kerületek és az országos elnökség programterveit. Tagjai a kerületi vezetőtisztek és az országos vezetőtiszt, tanácskozási joggal a lelki közösségek egy-egy küldött tagja.

 

Országos Vezetőképzési Testület

Az országos vezetőképzési testület a Szövetség képzési tevékenységét összefogó és országos szintenösszehangoló szerv. Feladata a Cserkészmozgalom Világszervezetének irányvonalai és a Szövetség nevelési programja alapján elkészíteni és naprakészen tartani a Szövetségnek a cserkészvezetők toborzására, kinevezésére, támogatására, képzésére és megtartására vonatkozó keretrendszerét. Tagjai a kerületi vezetőképző szakvezetők és az országos vezetőképző szakvezető, tanácskozási joggal a lelki közösségek egy-egy küldött tagja.

 

Országos Elnökség

Az országos elnökség a Szövetség ügyvezető szerve: biztosítja a Szövetség zökkenőmentes működését és fejlődését.

 

Lelki közösségek

Az Ichthüsz Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része.

A Táborkereszt, Magyar Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügyelete alatt álló, az Országos Elnökség és az Országos Intéző Bizottság mellett működő, de tőlük függeten szervezeti egység. A Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeinek hit és jellemnevelésének segítségére alakult. A Táborkeresztet 1934-ben Sík Sándor alapította.

Országos Küldöttgyűlés

Mi az az Országos Küldöttgyűlés?

Mint minden egyesület, az MCSSZ is tagokból áll. Egy egyesületi civil szervezeti formában működő szervezetnek (mint az MCSSZ) küldöttgyűlése a legfőbb döntéshozó szerv, amely a szervezet irányát (stratégiáját), működését határozza meg. Évente minimum egy alkalommal kötelező ülést tartania.

A küldöttgyűlés hatásköre a Szövetség minden ügyére kiterjed. A felmerülő kérdésekben a legfőbb rendelkező, határozó és ellenőrző jog a Küldöttgyűlést illeti.

 Ebből a hatályos Alapszabályból (ASZ) fogunk több helyütt idézni.

Hol találom a meghívót és az előkészítő anyagokat?
Meghívó az évi rendes országos küldöttgyűlésre
Előkészítő anyagok

Miért kell elmennem tagként a Küldöttgyűlésre?

 • Azért kell elmenni, mert nem lehetsz közömbös a magyar cserkészet ügye iránt.
 • Azért, mert a magyar cserkészet irányát, jövőjét Te és Mi határozzuk meg.
 • Mert személyes felelősséggel tartozunk érte! Mert az Úr sok talentumából az egyik ez, ami arra ad lehetőséget, hogy olyan ifjúságnevelést folytassunk, amilyet akarunk. Eddig a cspk-k döntöttek. Ők felelős pozícióból hoztak döntést. Most Te, aki a csapatban a gyerekekkel foglalkozol, Te dönthetsz.
 • Te mondhatsz véleményt, hogy Neked, dolgozó vezetőnek az MCSSZ mit segített, mivel támogatta a napi munkádat. Ezért gyere el!
 • Te, mint tag, személyes véleményedet megformálva szavazatoddal támogatod azt a jelöltet, akinek a programját szeretnéd megvalósulni látni. Ha nem mész el azzal azt mondod, hogy a rajodat/csapatodat vezeted, Neked nem kell semmi. Azonban akkor ne is várj el segítséget, támogatást és mindenféle egyéb lehetőséget.

Mi lesz, ha nem megyek el a Küldöttgyűlésre?

 • Ezzel azt üzened, nem akarsz közösségi döntésekben részt venni. Erre jogod van.
 • Ugyanakkor elveszted azt a lehetőségedet, hogy kritizálj, számon kérj. Aki nem mondott véleményt, aki nem tett meg mindent, hogy a lehető legjobb úton járjon az MCSSZ, az ne hőbörögjön, ne verje az asztalt később sem!
Ki szavazhat?
 • a kerületek küldöttei,
 • Tanácskozási jog illeti meg a kerületi elnökségek egy-egy tagját és az országos elnökség tagjait (azaz csak akkor szavazhat, amennyiben küldöttnek is megválasztotta a kerülete) .

Mi az a mandátum?
A szavazati jogod.

Mi legyen nálad?
Legyen nálad a találtság, esetleg személyi igazolványod vagy az útleveled is.

Honnan tudhatod meg, hogy tag vagy-e vagy sem?
Keresd fel cserkészkerületed elnökségét, s ők megmondják.

Mi van, ha egy küldött nem tud elmenni?

  Egy póttag jöhet helyette. Kérjük, hogy erről időben gondoskodjatok, azaz jelezzétek távolmaradásotokat az kerületetek elnöksége felé.
   

  Előkészítő anyagok

  Meghívó
  Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre


  Az előterjesztett napirendi pontokhoz tartozó előkészítő anyagok:

  4. Az MCSSZ 2020. évi költségvetési koncepciója

  5. Az MCSSZ Alapszabályának módosítása

  Indítványok

  Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

  OT 2019.11.23./4-11.

  Az OKGY napirendjéhez kapcsolódó FEB észrevételek

  FEB jegyzőkönyv - 2019. november 5.

  Meghívó

  MEGHÍVÓ
  a Magyar Cserkészszövetség
  2019. évi rendkívüli országos küldöttgyűlésére
   
  Időpontja: 2019. december 1. vasárnap 10.00 óra
  Helyszín: Teleki-Tisza-Kastély, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.                                                                        
  Megjelenés: cserkészegyenruhában      
  Tervezett időtartam: 6 óra
   
  09.30 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat
  2019. december 1. 10.30 óra: határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja, fent megjelölt helyen
   
  Tárgysorozat és napirend
  1. Országos Elnöki köszöntő, közös ima
  2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása
  3. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
  4. Az MCSSZ 2020. évi költségvetési koncepciója
  5. Az MCSSZ Alapszabályának módosítása
  6. Tagválasztás a Jogi Bizottságba
  7. Javaslatok, indítványok
  8. Országos elnöki lezárás, közös ima
   
  Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok
  (Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2019. november 11-ig kerülnek a fenti címen hivatkozott oldalra.)
   
   
  Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt küldöttgyűlés azonos napirenddel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.
   
   
  Budapest, 2019. október 31.
   
         Jó munkát!
                                                                                                               
                                                                                                      Bedekovics Péter cst. (43.)
                                                                                                     az MCSSZ országos elnöke

  Kéréseink:
  Az előkészítő anyagok a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok oldalon elérhetőek. A helyszínen már nem kerülnek felolvasásra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy még a küldöttgyűlés előtt megfelelően tájékozódjanak, továbbá a küldöttgyűlés gördülékenysége érdekében, kérdéseiket küldjék meg levélben vagy elektronikusan.
   
  Rövid tájékoztató az Országos Küldöttgyűlés működéséről
  (a hatályos Alapszabály alapján)
   
  Meghívók kiküldése és kézbesítése:
  Az MCSSZ Titkársága, összhangban az Alapszabályban foglaltakkal, a kerületek által választott küldöttek részére a meghívót közvetlenül (az általa megadott elektronikus vagy postai levélcímen) küldi meg.
   
  Küldöttgyűlésen tárgyalt anyagokhoz való hozzáférés:
  A tagok számára a Küldöttgyűlésre szánt, legkésőbb két héttel az ülés előtt érkezett indítványokat, tájékoztató anyagokat az MCSSZ Titkársága köteles elérhetővé tenni a tagság számára. Az anyagok terjedelmük miatt és a tetemes postai költség miatt a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok honlapon lesznek elérhetőek. Akinek azonban a tagság közül gondot okoz az anyagok beszerzése, levélpostai úton jelezheti azok igénylését az MCSSZ Titkársága számára (címe: Budapest, 1025 Tömörkény u. 3/a).
   
  Kik szavazhatnak az országos küldöttgyűlésen:
  A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a kerületek küldöttei (vagy helyettesítésük esetén a pótküldöttek).
   
  A küldöttgyűlés helyszíne:
  Teleki-Tisza Kastély, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.
  Igény esetén igyekszünk szállást biztosítani. Kérjük, ilyen irányú igényeteket az info@cserkeszingatlanok.hu címen jelezzétek!
   
  Tömegközlekedéssel:
  • BKK 63-as busz Hűvösvölgyből Ady Endre u. megállóig (12 megálló), onnan 1 perc gyalog

  Archívum 2015

  Meghívó
  Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre
   

  Az előterjesztett napirendi pontikhoz tartozó előkészítő anyagok:

  3. napirendi pont
  A 2013. évről készült pénzügyi, gazdasági beszámoló nem, csak a közhasznúsági jelentés változott, így előbbit szükségtelen ismét elfogani a Küldöttgyűlésnek, ezért nem kerül újra feltöltésre.

  4. napirendi pont

  5. napirendi pont

  6. napirendi pont

  7. napirendi pont

  8. napirendi pont

  9. napirendi pont

  10.napirendi pont
  Ehhez a napirendi ponthoz nem készül feltöltendő előkészítő anyag. A helyszínen szóbeli tájékoztatást kap a tagság.

  11. napirendi pont
   

  12. napirendi pont
  Az alapszabályt módosító rendelkezések (tervezet) FIGYELEM! Kiegészített anyag. (Sajnos techniaki okok miatt csak az első oldal került konvertálásra a korábban feltöltött dokumentumban. Elnézést kérünk.)

  13. napirendi pont
  Tagjelöléseket várunk a kerületi elnökségek részéről. Az esetleges jelöltek beérkezett önéletrajzait és bemutatkozó anyagait fogjuk ide feltölteni.

  14. napirendi pont

  16. napirendi pont
  Javaslatok, indítványok

  Az V. (Szegedi) Cserkészkerület indítványa

  Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

  OT 2015.02.14./4. és 6.
  OT 2015.03.28./4-11 és 14-16.

  Archívum 2013. november 23.

  Meghívó
  Meghívó Országos Küldöttgyűlésre
  Tájékoztató levél a küldöttek részére

  Beszámolók
  Országos elnök beszámolója
  Országos ügyvezető elnök beszámolója
  Országos vezetőtiszt beszámolója
  Országos gazdasági vezető beszámolója
  Országos főtitkár beszámolója
  Országos Intéző Bizottság beszámolója

  Közhasznúsági jelentés
  Közhasznúsági jelentés

  Költségvetés terv
  Költségvetés terv 2012

  Az új alapszabály tervezete
  Az új alapszabály-tervezet egységes szerkezetben

  OIB döntések
  OIB 2012.03.25/7 Az OIB úgy határoz, hogy az - Országos Elnök, az - Országos Ügyvezető Elnök, az - Országos Gazdasági Vezető, az - Országos Vezetőtiszt, az - Országos Főtitkár, az - Országos Intéző Bizottság 2011. évi beszámolóját, továbbá a - Magyar Cserkészszövetség 2012. évi költségvetési tervét és a - Magyar Cserkészszövetség 2011. évi Közhasznúsági jelentését elfogadja. (10/0/6)

  Alapszabály szövegjavaslatról döntések
  OT 2013.10.12./9. Az Országos Tanács a mellékelt alapszabály tervezet elfogadja és az országos küldöttgyűlés elé terjeszti. (8/0/0)

  Országos Felügyelő Bizottsági ülés döntései:
  FB döntése

  Javaslatok, indítványok:

  Archívum 2012

  Letöltések:

  Meghívó
  Meghívó a 2012.évi rendes országos közgyűlésre
  Meghívó a Magyar Cserkészszövetség Elnökségének tájékoztató és vitaindító fórumára melynek témája az összmagyar cserkészstratégia

  Beszámolók
  Országos elnök beszámolója
  Országos ügyvezető elnök beszámolója
  Országos vezetőtiszt beszámolója
  Országos gazdasági vezető beszámolója
  Országos főtitkár beszámolója
  Országos Intéző Bizottság beszámolója


  Közhasznúsági jelentés
  Közhasznúsági jelentés
  Közhasznúsági jelentés javított

  Költségvetés terv
  Költségvetés terv 2012

  OIB döntések
  OIB 2012.03.25/7 Az OIB úgy határoz, hogy az - Országos Elnök, az - Országos Ügyvezető Elnök, az - Országos Gazdasági Vezető, az - Országos Vezetőtiszt, az - Országos Főtitkár, az - Országos Intéző Bizottság 2011. évi beszámolóját, továbbá a - Magyar Cserkészszövetség 2012. évi költségvetési tervét és a - Magyar Cserkészszövetség 2011. évi Közhasznúsági jelentését elfogadja. (10/0/6)

  Alapszabály szövegjavaslatról döntések
  OIB 2012.03.25/ melléklet
  OIB 2012.14.22/melléklet

  Országos Felügyelő Bizottsági ülés döntései:
  FB döntése

  Új alapszabály
  A végleges szövegjavaslat
  A végleges szöveg javaslat oldalszámokkal és hibajavítással

  Riportok az új alapszabályról:
  Buday Barnabás a Magyar Cserkészszövetség országos  elnöke
  dr. Henn Péter a Magyar Cserkészszövetség országos ügyvezető elnöke
  dr. Litter Anna az ASZKB egyik tagja
  Babos Gábor az ASZKB egyik tagja
  Nagy Péter a Magyar Cserkészszövetség első kerületének ügyvezető elnöke

  Előkészítés során beérkezett javaslatok és az ASZKB válaszai

  Javaslatok, indítványok:
  100/ö Bi-Pi Cserkészcsapat javaslata - Díszszázad

  Archívum 2011

  Letöltések

  Közgyűlési jegyzőkönyv
  2011.évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve

  Meghívó
  Meghívó letöltése pdf formátumban!

  Beszámolók
  Országos Elnök beszámolója
  Országos Ügyvezető Elnök beszámolója
  Országos Gazdasági Vezető beszámolója
  Országos Főtitkár beszámolója
  Országos Vezetőtiszt beszámolója
  OIB beszámoló 2010. év
  Országos Felügyelő Bizottság beszámolója

  Közhasznúsági jelentés
  2010 évi közhasznúsági jelentés

  Költségvetés terv
  2011 évi költségvetés terv
  (központ)
  2011 évi költségvetés terv kerületekkel

  OIB döntések
  Beszámolók véleményezése

  Alapszabály módosítás
  Jelölőbizottság és mandátum vizsgáló bizottság megválasztása

  Országos Felügyelő Bizottsági ülés döntései:
  Közhasznúsági jelentés véleményezése

  Országos Felügyelő Bizottság 2010 évi beszámolója

  ASZ módosítás
  Alapszabály módosítás
  Alapszabály koncepció

  Országos Fegyelmi Bizottság


  Eredmények

  A szavazatszámláló bizottság jelentése a MCSSZ Országos Fegyelmi Bizottságának választásáról:
  A közgyűlésen megjelent érvényes mandátumok száma 52 db.
  Leadott érvényes szavazólapok száma 43 db.

  OKGY2011.05.21./15. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja
  Csóka Saroltát        37 igen        2 nem        4 tartózkodás

  OKGY2011.05.21./16. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja
  Ecseri Miklóst        35 igen        5 nem        2 tartózkodás        1 érvénytelen

  OKGY2011.05.21./17. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság póttagjává választja
  Lakatos Mátét        32 igen        1 nem         9 tartózkodás        1 érvénytelen

  OKGY2011.05.21./18. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja
  Szentirmai Józsefnét    37 igen        3 nem        3 tartózkodás

  Mindenki megkapta a szükséges szavazatmennyiséget.

  Rendes tag: Csóka Sarolta, Szentirmai Józsefné, Ecseri Miklós
  Póttag: Lakatos Máté


  Archívum 2010

  Letöltések

  Jegyzőkönyvek

  Közgyűlés jegyzőkönyve

  Felügyelő Bizottsági szavazatok újraszámlálási jegyzőkönyve

  Elnöki Megnyitó:

  Buday Barnabás beszédének hanganyaga innen letölthető!

  Beszámolók:

  Országos Elnök beszámolója

  Országos Vezetőtiszt beszámolója

  Országos Ügyvezető Elnök beszámolója (Melléklet: Országos Iroda beszámolója)

  Országos Gazdasági Vezető beszámolója

  Országos Főtitkár beszámolója

  OIB beszámolókiegészítő anyag

  Országos Felügyelő Bizottság beszámolója

  Éves beszámoló kiadvány 2009

  Elnökség anyagai:

  Magyar Cserkészszövetség, Stratégiai terve a 2010- 2014 közötti időszakra [JAVASLAT]

  Számvetés az Országos Elnökség munkájáról (2007-2010)

  Üzenetek 2006 - Elszámolás 2010

  Országos Vezetőtiszt munkájának értékelése az OVTT részéről

  Jelentések:

  Közhasznúsági jelentés

  Jeölőbizottság jelentése

  Jelöléshez:

  Jelölőbizottság felhívása

  Jelölőlap

  Elfogadó nyilatkozat

  Egyéb anyagok:

  Megbízási formanyomtatvány

  2010 költségvetés

  2009 évi költségvetési terv és megvalósulás

  Életmentő kitüntetés előterjesztésOIB vélemény

  OIB javaslatai

  Tagdíj emelés

  Közgyűlési meghívó

  Eredmények

  A lehetséges mandátumszámból (1236), jelen volt 120 mandátum, ez jelentettei a kezdeti közgyűlési létszámot. Eszerint az 50%+1 szavazat (az egyszerű többség) 61 szavazatot, a 2/3+1 pedig 81 szavazatot jelentett. A közgyűlés minden jelöltet megszavazott, az alábbi táblázat tartalmazza a részleteket:

  Archívum 2017. május

  Meghívó
  Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre

  Az előterjesztett napirendi pontokhoz tartozó előkészítő anyagok:

  1. Az Országos Elnökség tagjainak 2016. évi beszámolója
  2. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
  3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkájáról
  4. Beszámoló az Etikai Bizottság 2016. évi munkájáról
  5. A 2016. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló) elfogadása - közhasznúsági beszámoló munkaanyagkerületek pénzügyi beszámolói (tájékoztatás)
  6. Tájékoztató a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok eredmény-kimutatásairól (az ülés keretében kerül előterjesztésre)
  7. Magyar Cserkészszövetség 2017. évi költségvetési tervének elfogadása (javított) - kerületek költségvetési tervei (tájékoztatás)
  8. A tagdíj mértékének megállapítása
  9. Tagválasztás az Etikai Bizottságba
  10. Az Alapszabály módosítása
  11. Javaslatok, indítványok
  Alapszabály módosítási javaslatok:  Indítványok

  Tábortűz beszámoló

  Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

  OT 2017.02.04./4. és /5. határozata 

  OT 2017.05.06. ülésnapján hozott határozatai

  Országos Tanács

  A Magyar Cserkészszövetség Országos Tanácsának weblapjára igyekeztünk minden - a munkánkkal kapcsolatos - hasznos dolgot összegyűjteni, melyek nem csak a saját, de az egész cserkészközösség javára szolgálnak. Közvetlenül a honlapon "fórumszerűen" kommentálhatod az általunk feltöltött tartalmakat. Sőőt ... erre kifejezetten meg is kérünk!

  A országos testületbe minden cserkészkerület taglétszáma alapján minden megkezdett 1000 fő után küldöttet állít, az Országos Elnökség pedig tanácskozási joggal képviselteti magát. Az OT legismertebb tevékenysége a szabályzatalkotás és az igazolási kérdések kezelése. Munkájának végzését a testület által felállított állandó, illetve ideiglenesen működő eseti (ad hoc) bizottságok segítik.

  Az egyes cserkészek olyan, esetlegesen felmerülő ügyeiket, amelyek az OT döntését igénylik elsősorban kerületük megválasztott képviselőjén keresztül intézik, akik részvételi aktivitását az "Aktuális" menüpontban található "Jelenléti ív" alpontra kattintva kísérheted figyelemmel.

  Az ülések időpontja az OT munkatervéből ismerhető meg.

  Bizonyára tudsz róla, hogy a MCSSZ honlapja megújítás alatt van. Ennek eredményeképpen olyan új lehetőségek is megnyíltak már, mint az előkészítés alatt álló szabályzatok közvetlen véleményezése, egyes iratminták elektronikus kitöltése és beküldése, illetve már most is működik, hogy személyesen is hozzászólhatsz a következő ülés napirendi pontjaihoz, míg képviselőitek közvetlenül is szerkeszthetik. Természetesen mindenki számára elérhetőek a beérkezett előkészítő anyagok, melyek közvetlenül a következő ülés menüpont alatt érhetőek el.

  Remélem, megtalálod a honlapon, amit keresel, és később is ellátogatsz ide!

  Jó böngészést, jó munkát!

  Tagok, címek

  Az Országos Tanács tagjainak mindegyike egy-egy szavazati joggal rendelkezik. A  cserkészkerületeket minden megkezdett 1000 fő után egy megválasztott tag képviseli, akit szükség esetén a cserkészkerületek küldöttgyűlése által választott póttag helyettesíthet.

  I. Cserkészkerület: Székely Csaba - elnök
  I. Cserkészkerület: Böröczky Csongor
  I. Cserkészkerület: D. Szűcs Gergely
  I. Cserkészkerület: Kollár Tamás
  I. Cserkészkerület: Salzmann Katalin
  II. Cserkészkerület: Holndonner Péter
  III. Csekészkerület: Harkay Péter
  IV. Csekészkerület: Halmay Gábor
  V. Csekészkerület: Szemerédi Levente
  VI. Csekészkerület: Szegedi Domonkos
  VI. Cserkészkerület: Kriszbacher Gergő
  VIII. Cserkészkerület: Reibl Dávid
  IX. Csekészkerület: Horváth-Moón István
  X. Cserkészkerület: Wirnhardt Bálint
  X. Cserkészkerület: Illyés András
  X. Csekészkerület: Szakács Gusztáv

  Az Országos Tanács cserkészkerületek által delegált póttagjai

  I. Cserkészkerület: Csortán-Szilágyi György
  I. Cserkészkerület: Czettele Győző
  I. Cserkészkerület: Hári Márton
  I. Cserkészkerület: Krenner Márk
  I. Cserkészkerület: Tóth Márton Mihály
  II. Cserkészkerület: Nagy Gábor
  III. Csekészkerület: Pap Zoltán
  IV. Csekészkerület: Balázs Gábor
  V. Csekészkerület: Kőrös Ákos
  VI. Csekészkerület: Beberika Dorina
  VI. Cserkészkerület:
  VIII. Cserkészkerület: Szabó István
  IX. Csekészkerület: Bolló Balázs
  X. Cserkészkerület: Szöllőssy Vágó János
  X. Cserkészkerület: Szilassy Péter
  X. Cserkészkerület: Soós Árpád


  Tanácskozási jogú tagok

  az országos elnökség tagjai
  a kerületi elnökségek egy-egy tagja
  az országos vezetőtiszti testület egy tagja
  a országos vezetőképzési testület egy tagja
  a külügyi bizottság egy tagja
  a felügyelőbizottság egy tagja
  a lelki közösségek egy-egy küldött tagja
  az országos szakvezetők

  Részvétel az ülésen

  Az OT ülése nyilvános. Az ülés helyszínén a férőhelyek száma korlátozott, ezért kérem, hogy legalább két nappal az adott ülés előtt jelezze jöveteli szándékát az, aki a meghívottak között nem szerepel. A részvételi szándékot a MCSSZ címére (1255 Budapest, Pf. 192), elektronikus levélben vagy telefonon / SMS-ben (20 /548 17 66) lehet jelezni, amiben feltétlenül szerepeljen a jönni szándékozók létszáma, és közülük legalább egy személy neve a dupla bejelentkezések kiszűrhetősége végett.
   

  Korábbi, megszűnt albizottságok

  Alapszabály és SZMSZ Karbantartó Bizottság (ASZKB)
  Elsősorban az Alapszabály és az SZMSZ, a MCSSZ működésének alapkérdéseit szabályozó két erősen jogi természetű szabályzat folyamatos karbantartását végzi. Ezen felül hivatalból vizsgálja az új, illetve módosítandó szabályzatok jogi illeszkedését a hatályos magyar jogszabályokhoz, és a MCSSZ többi szabályzataihoz.

  Utolsó elnöke: Babos Gábor

  Országos Igazolóbizottság (OIGB)
  A MCSSZ tagsági nyilvántartását kezeli, az OIB hatáskörébe tartozó képesítések, igazolások, engedélyek kiadását készíti elő, valamint nyilvántartja azokat.

  Utolsó elnöke: Párkányi Balázs cst.

  Országos Leánybizottság
  Gondoskodik szempontjainak érvényesítéséről a MCSSZ szabályzatai és a cserkészélet egyéb területei esetén.

  Utolsó elnöke: Jancskyné Csillagh Katalin
   

  Iratminták

  Ezen az oldalon a MCSSZ működésével kapcsolatos iratmintákat találod meg, a legtöbbjük az SZMSZ vagy valamelyik másik szabályzat melléklete. (Szeretettel javasoljuk, hogy jelentkezési formanyomtatványokat programokra ne itt keressél, hanem az adott program saját honlapján.)

  A Magyar Cserkészszövetség Elektronikus Cserkész Tagnyilvántartó Rendszerén keresztül egyre több ügyet intézhetsz időtakaréskosan és költséghatékonyan (pl. éves jelentés, táborozási engedélykérés)!

  Táborozási formanyomtatványokat a szabályzatok oldalon megtalálod!

  Legfrissebb iratminták:

  Belépési kérvény és ajánlás felnőtt korú személynek (ASZ 3-4. melléklet)

  Átállás az új szabályzatok szerinti működésre
  Általános leírás
  Csapatparancsnok éves teendői
  Csapatparancsnok teendői küldöttek állításához (sűrgős)
  Jegyzőkönyv minta csapat vezetőségi üléshez (pdf)
  Jegyzőkönyv minta ÚJ! (word)
  Jegyzőkönyv minta ÚJ! (pdf)
  Jegyzőkönyvi kivonat ÚJ! (word)
  Jegyzőkönyvi kivonat ÚJ! (pdf)
  Lemondó nyilatkozat ÚJ! (word)
  Lemondó nyilatkozat ÚJ! (pdf)
  Elfogadó nyilatkozat ÚJ! (word)
  Elfogadó nyilatkozat ÚJ! (pdf)
  Együttműködési megállapodás minta (csapat és fenntartó között)

  Jelentkezés
  Jelentkezési lap és nyilatkozat

  Kilépési nyilatkozat
  Kilépési és törlési nyilatkozat (MCSSZ betűtípussal)
  Kilépési és törlési nyilatkozat (kitölthető pdf. - Mentése: nyomtatás pdf. -be)

   

   

  2013. január 12. előtti iratminták amelyek használhatósága felülvizsgálat alatt áll:

  Évi jelentés űrlapjai
  Évi jelentés űrlap 2011 (pdf.)
  Évi jelentés űrlap 2011 (szerkeszthető)
  Közhasznúsági jelentés 2008. (az OIB a 2009. február 14-i ülésén kivette az iratminták közül)

  Belépési nyiltkozat
  Természetes személy
  Jogi személy

  Csapatparancsnok választása
  Csapatparancsnok választás

  Csapatalapítás
  Tiszti kar
  Fenntartó szándéknyilatkozata
  Belépési nyilatkozat

  Tisztségre jelölést elfogadó nyilatkozat
  Elfogadó nyiltkozat (tisztség)

  Meghívó

  Kedves Cserkésztestvérem!
   
  A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése alapján meghívlak az Országos Tanács ülésére. Kérlek, cserkészegyenruhában jelenj meg!
   
  Az ülés helyszíne: Magyar Csekészszövetség Székháza, Budapest, Tömörkény utca 3/a.
  Az ülés kezdete: 2019. november 23. (szombat) 13 óra 00 perc
   
  Tervezett napirend: 
  1. VKSZ elfogadásának ütemezés (Kuti Szilárd cst)
  2. Magyar Cserkészeszövetség 2020. évi költségvtési koncepciója (Országos Elnökség)
  3. Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának tervezett módosításai (Országos Elnökség)
  4. Csapatok bejegyzése és törlése (Országos Iroda)
  5. Egyebek
  (Tervezett időtartam: 4 óra)
  Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/meghivo
   
  Amennyiben bármely okból nem tudsz részt venni az ülésen, kérlek, feltétlenül értesítsd a póttagokat, hogy helyettesítésed megoldott legyen.
   
   
  Kelt: Biatorbágy, 2019. november 8-án.
   
                                                                Jó munkát!
   
                                                                                                                                                   
                                                                                             Székely Csaba csst. (304.) sk.
                                                                                                            OT elnök


   

  Szabályzatok

  Az MCSSZ hatályos szabályzatai:

  Alapszabály (ASZ)
  Hatályba lépés dátuma: 2018. december 9.

  Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
  Hatályba lépés dátuma: 2018. december 9.

  Próbarendszer
  Hatályba lépés dátuma: 2004. szeptember 1.

  Vezetőképzési Szabályzat (VKSZ)
  Hatályba lépés dátuma: 2019. július 25.

  Táborozási Szabályzat (TÁSZ)
  (Fontos változások!; TáSzMellékletek; EÜ igazolás 2019, EÜ teszt 2019)
  Hatályba lépés dátuma: 2018. március 3.
  Frissítve: 2019. április 18.

  Ruházati Szabályzat (RUSZ)
  Hatályba lépés dátuma: 2003. június 15. (A hatályos szabályzat szerkesztés alatt)

  Etikai és Fegyelmi Szabályzat
  Hatályba lépés dátuma: 2014. június 21.

  „Jó munkáért!” Életmentő Kitüntetés adományozásáról szóló szabályzat
  Hatályba lépés dátuma: 2008. január 26.

  Alaki Szabályzat (ALSZ)
  Hatályba lépés dátuma: 1998. március 1.


  Tervezetek

  RUSZ (tervezet, 2014. november)


  Hatályos szabályzataink korábbi időállapotai


  Korábbi, hatályon kívül helyezett szabályzatok

  Fegyelmi Szabályzat

  Hatályba lépés dátuma: 2002. október 12.
  Hatályon kívül helyezte az OT 2014.06.21./5. számú határozat!
  Hatályon kívül: 2014. június 21-től

  ASZKB ügyrendje
  Hatályba lépés dátuma: 2007. november 23. (Az OIB 2008. január 26-i ülése jóváhagyta)
  Az új SZMSZ hatályba lépésével megbízása megszűnt

  Vezetőképzési, Képesítési, Megbizatási és Igazolási Szabályzat (VKKMISZ)
  Hatályba lépés dátuma: 2000. október 7.
  Az új VKSZ 2018. április 28. napján hatályon kívül helyezte

  Határozatgyűjtemény

  2018/2019 cserkészév OT határozatai​​​​
  2019. november 23.
  2019. szeptember 27. (döntéshozatal ülés megtartása nélkül)
  2019. szeptember 14. 
  2019. július 25. (döntéshozatal ülés megtartása nélkül)
  2019. május 11.
  2019. március 9. - 1. számú melléklet
  2018. december 9.
  2018. szeptember 29.

  2017/2018 cserkészév OT határozatai​​​​
  2018. április 28.
  2018. március 3.
  2017. december 22. (döntéshozatal ülés megtartása nélkül)
  2017. november 25.
  2017. október 21.

  2016/2017 cserkészév OT határozatai​​​​
  2017. május 6.
  2017. február 4.
  2016. december 10.
  2016. október 1.

  2015/2016 cserkészév OT határozatai​​​​
  2016. május 7.
  2016. március 19.
  2016. január 30.
  2015. november 22.
  2015. október 10.

  2014/2015 cserkészév OT határozatai
  2015. március 28.
  2015. február 14.
  2014. november 22.
  2014. október 4.

  2013/2014 cserkészév OT határozatai
  2014. június 21.
  2014. március 22.
  2014. február 22.
  2013. december 14.
  2013. október 12.

  2012/2013 cserkészév OT/OIB határozatai
  2013. április 13.
  2013. január 12.
  2012. október 20.
  2012. szeptember 29.
  2012. szeptember 29. (fegyelmi)

  2011/12 cserkészév OIB határozatai
  2012. április 22.
  2012. március 25.
  2012. február 11.
  2011. november 19.
  2011. szeptember 24.

  2010/11 cserkészév OIB határozatai
  2011. május 21.
  2011. április 16.
  2011. február 12.
  2010. szeptember 25.
  2010. november 20.

  2009/10 cserkészév OIB határozatai
  2009. november 28.
  2010. február 06.
  2010. április 17.
  2010. május 29.

  2008/09-es cserkészév OIB határozatai
  2008. szeptember 27. (hitelesítése folyamatban van)
  2009. február 14.
  2009. április 4.
  2009. június 6.

  2007/08-as cserkészév OIB határozatai
  2007. november 10.
  2008. január 26.
  2008. március 29.
  2008. április 19.
  2008. május 16.

  2006/07-es cserkészév OIB határozatai
  2007. február 3.

  A Magyar Cserkészszövetség Országos Intézőbizottságának 1989 és 2005 közötti határozatainak gyűjteménye jelenleg egyetlen fájlban áll rendelkezésre.

  Jelenléti ív

  Ezt az oldalt az átláthatóság és a követhetőség kedvéért hoztuk létre. Itt követheted, hogy az általad megválasztott képviselő mennyire aktívan vesz részt az OIB munkájában. Az itt feltüntetett adatok a hivatalos "jelenléti ív" alapján készülnek! (ha van jogosultságod akkor itt szerkesztheted is az oldalt) Hála és köszönet az oldalért Babos Gábor és Rudan János cserkésztestvéreinknek!

  Korábbi ülések

  2019. november 23. (szombat) 13.00

  2019. szeptember 14. (szombat) 9.00

  2019. május 11. (szombat) 9.00

  2019. március 9. (szombat) 9.00

  2018. december 9. (vasárnap) 8.30

  2018. szeptember 29. (szombat) 10 óra

  2018. április 28. (szombat) 10 óra

  2018. március 3. (szombat) 10 óra

  2017. november 25. (szombat) 10 óra

  2017. október 21. (szombat) 10 óra

  2017. március 6. (szombat) 10 óra

  2017. február 4. (szombat) 8 óra

  2016. december 10. (szombat) 10 óra

  2016. október 1. (szombat) 10 óra

  2016. május 7. (szombat) 10 óra

  2016. március 19. (szombat) 10 óra

  2016. január 30. (szombat) 10 óra

  2015. november 22. (vasárnap) 9 óra 30 perc

  2015. október 10. (szombat) 10 óra

  2015. május 30. (szombat) 10 óra - elmaradt

  2015. március 28. (szombat) 10 óra

  2015. február 14. (szombat) 10 óra

  2014. november 22. (szombat) 10 óra

  2014. október 4. (szombat) 10 óra

  2014. június 21. (szombat) 9 óra 

  2014. március 22. (szombat) 10 óra

  2014. február 22. (szombat) 9 óra
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  OT munkaterv

  Az OIB munkaterve a guglidoxban található (amennyiben "alapértelmezett" OIB tag vagy, termeszetesen ott szerkesztheted is).

  Országos Vezetőképzési Testület

  A testület tagjai

  • Kerületi vezetőképző szakvezetők (hiányukban a vezetőtisztek)
   • I. sz., Budai cserkészkerület: Martinovich Kálmán csst. (kvt.)
   • II. sz., Észak-magyarországi cserkészkerület: Dobos Tamás csst. (kvt.)
   • III. sz., Nyugat-magyarországi cserkészkerület: Harkay Péter cst. (kvt.)
   • IV. sz., Közép-dunántúli cserkészkerület: Vastag Viktor cst. (kvt.)
   • V. sz., Dél-alföldi cserkészkerület: Bérdi Péter csst. (kvt.)
   • VI. sz., Dél-dunántúli cserkészkerület: Kuti Veronika csst. (kvt.)
   • VIII. sz., Nyugat-alföldi cserkészkerület: Győry János csst. (kvt.)
   • IX. sz., Észak-alföldi cserkészkerület: Bedekovics Péter cst. (kvt.)
   • X. sz., Pesti cserkészkerület: Ilyés András cst. (kvt.)
  • országos vezetőképző szakvezető: Merza Péter csst. (ovkszv)
  • Táborkereszt, ICHTHÜSZ (tanácskozási joggal)

  Országos Vezetőtiszti Testület

  A testület tagjai

  • Kerületi vezetőtisztek
   • I. sz., Budai cserkészkerület: Martinovich Kálmán csst.
   • II. sz., Észak-magyarországi cserkészkerület: Dobos Tamás csst.
   • III. sz., Nyugat-magyarországi cserkészkerület: Harkay Péter cst.
   • IV. sz., Közép-dunántúli cserkészkerület: Vastag Viktor cst.
   • V. sz., Dél-alföldi cserkészkerület: Bérdi Péter csst.
   • VI. sz., Dél-dunántúli cserkészkerület: Kuti Veronika csst.
   • VIII. sz., Nyugat-alföldi cserkészkerület: Győry János csst.
   • IX. sz., Észak-alföldi cserkészkerület: Bedekovics Péter cst.
   • X. sz., Pesti cserkészkerület: Ilyés András cst.
  • országos vezetőtiszt: Ronkay János Péter csst. ovt.
  • Táborkereszt, ICHTHÜSZ (tanácskozási joggal)

  Dokumentumok

  A testület üléseinek meghívóit, előkészítő anyagait és jegyzőkönyveit egy verziókezelt GitLab tároló segítségével tesszük közzé.

  Online kapcsolat

  A testület által kezelt témákat, feladatokat egy Trello tábla segítségével szervezzük, ahol lehetőség van a tagoknak bekapcsolódni, hozzászólni. A hozzáféréshez regisztrálni kell az MCSSZ Trello csoportjába.

  Országos Elnökség

  Országos elnök

  Bedekovics Péter (BePe) cst.
  43. számú Főnix cserkészcsapat, Debrecen
   

  Országos ügyvezető elnök

  Horváth Domokos (Döme) csst.
  121. számú Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat, Kecskemét
   

  Országos vezetőtiszt

  Hegyi Armand csst.
  105. számú IV. Béla cserkészcsapat, Dunaföldvár
   
   
   

  Hírlevél

  Az újabb hírlevelek elérhetőek az ECSET-ben.

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  Korábbi Országos Elnökségek

  1989–1994:
  Országos Elnök -Urhelyi János, majd id. Dr. Surján László
  Ügyvezető elnök - Gyulai György 
  dr. Máthé Levente külügyi vezető 
  dr. Pintér Péter Pál gazdasági vezető 
  dr. Nyiredi Szabolcs OIB tag 
  dr. Lukács János
  országos főtitkár 
  Sinkovits Imre társelnök
   
  Ugyanekkor MCSCSSZ:
  dr. Bodolay Géza ügyvezető elnök 
  Bodnár Attila külügyi vezető 
  Kovács József vezetőtiszt-helyettes
  Papp Emil főtitkár 
  Varga Domokos társelnök
   
  1994–1998: 
  Országos Elnök - Dr. Katona Tamás
  Országos Ügyvezető Elnök – Sz. Lukács János
  O. Leány Ügyvezető Elnök – Forgács Istvánné Andó Katalin
  O. Fiú Vezetőtiszt – Csermely László cst. (412.)
  O. leány Vezetőtiszt – Ormay Józsefné Cser Veronika
  O. Gazdasági Vezető - dr. Pintér Péter Pál
  O. Főtitkár – Nagykáldi Levente
   
  1998–2001: 
  Országos Elnök – dr. Gyulay Endre ppk.
  O. Fiú Ügyvezető Elnök – Vikár Béla
  O. Leány Ügyvezető Elnök: Tutsekné Ágostházy Mária
  O. Fiú Vezetőtiszt - Lendvay Endre cst. (1909.)
  O. Leány Vezetőtiszt – Tegzesné Bibó Borbála
  Pénzügyi vezető – Baldaváry László
  Főtitkár – Paál István
   
  2001–2006: 
  Országos Elnök - Dr. Roszmusz András cst. (148.)
  Országos ügyvezető elnök: Legeza László 
  Országos főtitkár: Ormay József 
  Országos vezetőtiszt: Kispál György 
  Országos gazdasági vezető: Szlavlovszky László 
  Országos Külügyi Bizottság Elnök: Gresz Istvánné
   
  2006-2015:
  Országos Elnök - Buday Barnabás cst. (16.)
  Országos Ügyvezető Elnök - dr. Henn Péter csst. (442.)
  Országos Vezetőtiszt - Solymosi Balázs cst. (205.)
   
  2015-2019: 
  Országos Elnök - Pótó Judit (Tidu) csst. (673.)
  Országos Ügyvezető Elnök - Pótor József (José) cst. (304.)
  Országos Vezetőtiszt - Ronkay János Péter (Hangya) csst. (293.)

  Elnök (2006-2015)


  Buday Barnabás cst.
  Országos Elnök (OE)
  16. Evangélikus Gimnázium cserkészcsapat,
  Budapest
  elnok@cserkesz.hu


   

  Hatásköre, feladatai

  • Belső jelenlét: vk-kban, nagytáborokban, VL-ben, MCS-ben, OIB-n, KGY-eken
  • Képviselet: egyházak felé, egyházak ifjúsági szervei felé, minisztériumok felé, ifjúságpolitikai szerveződések felé (OÜVE közös), MCSSZF felé, WOSM felé (OKV közös)
  • Pénzügyek: Teljes körű bankszámla kezelési és aláírási jog (OÜVE közös)
  • Utódnevelés

  Önéletrajz

  Személyi adatok

  Születési hely, idő: Budapest, 1974. október 13.
  Cím: 1024, Budapest Lövőház utca 24.
  Postacím: 3713 Arnót, Petőfi u. 96.a
  Telefonszám: +36 20/824 7636
  Családi állapot: nős, két gyermek édesapja  (Botond 2006, Benedek 2010)

  Iskolai végzettség

  Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest 1989 – 1993
  Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 1993 – 2000
  Kirchliche Hochschule Bethel (Bielefeld, Németország) 1997 - 1999

  Munkahelyi tapasztalatok

  Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc, iskolalelkész 2007. szeptember – 2009. június
  Arnót – Újcsanálosi Evangélikus Társgyülekezet, lelkész 2005 –
  Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség Evangélikus Egyetemi Gyülekezet, mb. egyetemi lelkész 2003 –
  Segédlelkészi szolgálat (Pilis, Budapest – Kelenföld, Ózd, Arnót 2002 - 2005
  Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Ifjúsági és Gyermekosztály, ifjúsági referens 2000- 2002

  Nyelvismeret

  Angol: folyékony (állami nyelvvizsga - középfok, C típus)
  Német: folyékony

  Cserkész tapasztalatok, tevékenységek

  Csapat: 16. Evangélikus Gimnázium Cserkészcsapat, Budapest
  Csapatba lépés: 1989. szeptember
  Cserkészfogadalom: 1990. március 15.
  Tiszti fogadalom: 1992.

  Képesítések

  Őrsvezető: 1991.
  Cserkészsegédtiszti: 1992.

  Megbízatások

  Őv: 1991
  Cspkh: 1994; 1997 – 2002
  Cspk: 1995 – 1997

  Kiképzői munka a vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal:

  2009. 17/A STVK kiképzője

  Egyéb munkák

  X. Cserkészkerület, vezetőképzés, lelkészi szolgálat 2000 - 2002
  I. (Budai) Cserkészkerület és a II. (Miskolci) Cserkészkerület vezetőképzés, lelkészi szolgálat 2002 –
   

  Segítői

  Egyelőre nem tudjuk megnevezni

   

  Személyes

  Ügyvezető Elnök (2006-2015)  dr. Henn Péter csst.
  Országos Ügyvezető Elnök (OÜVE)
  442. Báthory László cserkészcsapat,
  Budapest-Zugliget
   
   

  Vezetőtiszt (2006-2015)  Solymosi Balázs cst.
  Országos Vezetőtiszt (OVT)
  205. Zrínyi Miklós cserkészcsapat, Budapest-Városmajor
  ovt@cserkesz.hu
   

  Hatásköre, feladatai

  • Egységes Ifjúságnevelési koncepció megalkotása (EINK I.; Korosztályok próbarendszere és módszertani segédletének megalkotása, kiadása
  • Vezetőképzés: korosztályi vezetőképzések, alapképzés, egységesítés, fórumok, kiképzők képzése
  • Regionális, országos és nemzetközi események koordinációja, szervezése: éves eseménynaptárak, munkaterv összeállítása, korosztályi programok koordinálása, országos programok szervezése, inspirálása, nemzetközi programokban segítségnyújtás
  • Cserkésztáborok engedélyezése
  • Utódnevelés

  Az ovt éves jelentése a 2010. évről - cserkészeknek, a szövetségen belüli használatra

  Az ovt munkaterve 2010-2014. - cserkészeknek, a szövetségen belüli használatra

  Az ovt éves jelentése a 2009. évről - cserkészeknek, a szövetségen belüli használatra

  Az ovt éves jelentése a 2008. évről - cserkészeknek, a szövetségen belüli használatra

  Az ovt éves jelentése a 2007. évről - cserkészeknek, a szövetségen belüli használatra

  Az ovt munkaterve 2007-2010. - cserkészeknek, a szövetségen belüli használatra

   

  Önéletrajz

  Személyi adatok

  Születési hely, idő: Budapest, 1977. március 25.
  Postacím: 1022 Budapest, Bimbó út 5.
  Telefonszám: +36204615117 (cs)
  Fax: +3613360093
  Családi állapot: nős, három gyermek édesapja (Kata - 2006.; Réka - 2009.; Gergő - 2013.)

  Iskolai végzettség

  Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr 1991 – 1995
  Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar Matematika-fizika tanár 1996 – 1999
  Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Matematika tanár 1999 – 2004.
  Debreceni Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Matematika tanár 2006 –

  Munkahelyi tapasztalatok

  Human Telex Consulting Kft. 2003-2010.
  ÉrMe - keresztény üzletemberek klubja 2010-2011.
  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012-2013.
  Helyi Mérték Alapítvány 2013-2014.
  Egyéni vállalkozó 2015-
  MNÜA 2015-

  Nyelvismeret

  Angol: folyékony (állami nyelvvizsga - középfok, C típus)

  Cserkész tapasztalatok, tevékenységek

  Csapat: 205. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, Budapest-Városmajor
  Csapatba lépés: 1989. szeptember
  Cserkészfogadalom: 1990. augusztus 4.
  Tiszti fogadalom: 1996. augusztus 13.
  Felnőttcserkész fogadalom: 2003. május 1.

  Képesítések:

  Cserkészsegédtiszti: 1997. május 18.
  Cserkésztiszti: 2001. november 18.
  Wood Badge képzésvezető: 2009. november 11.

  Megbízatások:

  Őv: 1996-2001.
  Rpk: 1998-2007. 2011-2012.
  Kiképző: 1996-
  Képzésvezető: 2001-
  Csapatának vezetői őrsének vezetője: 1997-2010. 2011-
  I. (Budai) Csker. Módszertani Bizottságának elnöke: 2001-2006.
  I. (Budai) Csker. OIB küldött: 2002-2007.
  I. (Budai) Csker. vezetőképző-szakvezetője: 2004-2009.
  Országos vezetőtiszt 2006-2010., 2010-2014., 2014-

  Országos táborok szervezése:

  1997. Országos Regöscserkésztábor altáborparancsnok (Szentendre; tpk: Ragó Ákos)
  1998. Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Kosd; tpk: Ragó Ákos)
  1999. Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Izbég; tpk: Ragó Ákos)
  2000. Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Szob; tpk: Ragó Ákos)
  Millenniumi Emléktábor Programfelelős parancsnoka (Esztergom; tpk: Gyulay Endre)
  2001. Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Zirc; tpk: Virág Zsolt)
  2003. Országos Regöcserkésztábor (Sály, tpk: Virág Zsolt)
  2003. KMCsSz ŐV-körút Budapesti parancsnok
  2013. Nemzeti Nagytábor 2013; Ócsa táborparancsnok

   

  Kiképzői munka a vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal:

  1997. 6/A segédtiszti-vezetőképző (STVK) kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs)
  1999. 7/B STVK kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs);
  2000. 8/A STVK kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs);
  2001. 9/A STVK megbízott képzésvezető és kiképző (Erdőkertes);
  2002. 10/A STVK képzésvezető és kiképző (Erdőkertes)
      MCsSzF 1. CsTVK kiképzője (Palást, Felvidék, pk: Szemerédi Tibor)
  2003. 11/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Csévharaszt)
      64/C STVK kiképzője (KMCsSz, Fillmore, pk: Szentkirályi Pál)
      MCsSzF 2. CsTVK kiképzője (Tóthfalu, Délvidék, pk: Szemerédi Tibor)
  2004. 12/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Kakucs)
      65/A STVK kiképzője (KMCsSz, Fillmore, pk: Szentkirályi Pál)
      MCsSzF 3. CsTVK kiképzője (Nagybánya, Erdély, pk: Szemerédi Tibor)
  2005. 13/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Kakucs)
  2006. 14/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót)
  2007. 15/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót)
      MCsSzF 4. CsTVK kiképzője (Sepsiszentgyörgy, Erdély, pk: Szemerédi Tibor)
  2008. 16/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót)
      1. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője
  2009. 17/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót)
      2. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője
  2010. 18/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Erdőkertes)
      2. CspkVK képzésvezetője
  2011. 19 STVK képzésvezetője és 19/A tpk-ja és kiképzője (Vácrátót)
      3. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője
  2012. 20/A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót)
      4. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője
  2013. 21/A STVK kiképzője (Vácrátót)
      5. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője
  2014. 22/A STVK kiképzője (Nagyenyed)
      6. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője
  2015. 7. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője

  Egyéb munkáim:

  Próbarendszer Bizottság 1999.
  Módszertani Bizottság 1999-2001.
  Ruházati Bizottság 1999-2003.
  Stratégiai Bizottság 2005-2007.
  STB EINK Bizottság 2005-2007.
  Gilwell Munkacsoportok 2012-2015.


   

  Segítői

  OVTT - országos vezetőtiszti

  testület

  OVTT Feladatai:
  • Mozgalomi kérdések: működés összehangolása, nevelési terület működtetése, vezetőképzés, nevelő munka irányítása.

   

  MCsSz "Hárshegy" - nevelési vezető és munkatársai

  Evetovits Zorka (85.) asszisztens; Németh-Nagy Melinda cst. (412.) kiadványok; Hoffmann Ferenc cst. (118.) hálózatok; Téglás Gergely csst. (929.) Alapozó Képzés; Constantinovits-Csóka Sarolta csst. (832.) szakágak;  
  Feladatai:
  • A cserkészmozgalom nevelői munkájának támogatása.
  • A csapatokban folyó nevelési munkát támogató pedagógiai fejlesztő munkatárshálózat működtetése.
  • A nevelői munkához kötődő szakági cserkészet szakmai támogatása.
  • A csapatalapítási hálózat működtetése.
  • A vk nevelési anyagokkal való ellátása.


  MCsSz "Gilwell Csapat" - vezetőlképzési vezető és munkatársai

  Pótor József cst. (304.) - igazgató; Radics Zsuzsanna csst. (304.) gyakornok, Nagy Emese őv. (133.), Zöllner Anna csst. (1926.) VL szerkesztő, Gálné Babos Fruzsina csst. (1926.) kiadványokgondozó
  Feladatai:
  • A vezetőképzés irányítása és szervezése.
  • A vezetőképzésben dolgozók összefogása és képzésének megszervezése.
  • A vezetőképzés fejlesztése.
  • A vezetőképzés hagyományainak és múltjának ápolása és fenntartása.


  MCsSz "Cserkészház" - programigazgató és munkatársai

  Fülöp Melitta - igazgató; Bellák Hédi csst. (25) és Mészáros Nóra asszisztensek
  Feladatai:
  • A központi, kerületi és egyéb programok szervezésének irányítása, segítése, támogatása.
  • A cserkészprogramok koordinálása, hogy megfeleljenek a cserkészet és az adot év céljainak, lehetőleg kerülve az ütközéseket.
  • Nagyszabású rendezvények teljes szervezése, elő- és utófeladatokkal, önkéntesek bevonásával.


  Külügyi vezető

  Böröczky Csongor csst. (442.)
  Feladatai:
  • Kapcsolattartás az MCsSz-en kívüli cserkészek szövetségeivel, az Európai Régióval (ESR) és a Világszervezettel (WOSM)
  • Az OKB működtetése, a kiutazók felkészítésének segítése, az ideérkezők támogatása.
   

  Táborozási vezető

  Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.)
  Feladatai:
  • A TáSz folyamatos karbantartása, szükség esetén módosításának jelzése. Előkészíteni a cserkészélettel kapcsolatos táborozások gördülékeny működéséhez a partnerszervezetekkel közös megállapodásokat.
  • A táborhely adatbázis folyamatos karbantartása, és a csapatok adatainak feltöltésének ösztönzése.
  • A táborozási engedélyek kiadása, a táborok látogatása, megfelelő lépések megtétele.
   

   

  Kommunikáció

  Sándor Viktória kommunikációs vezető; Győrik Ágnes, Horváth András (25.), Mózer Bence, Nagy Emese, Réder Kristóf csst. (148.)
  Feladatai:
  • Kommunikáció: kommunikációs terv, VL, MCS, honlap(ok), külső kommunikáció koordinálása, sajtókommunikáció
  • Tudásmenedzsment: módszertani tudásbázis létrehozása, karbantartása, központi szakmai felszerelés, adatbázis fejlesztés (OFT közös)
   

  Források, írások, cikkek

  Alapozó anyagok


  A Teleki hagyaték (1944.) - cserkészeknek


  A mozgalom - cserkészeknek


  A mozgalom alapjai (meghatározás, cél, alapelv, módszer)- cserkészeknek


  A magyar cserkészet értékei - cserkészeknek


  Szakmai munka keretei


  Szakágak meghatározása - cserkészeknek
   

  Cikkek


  Toborzásról - megjelent a VL-ben


   

  Személyes

  „Hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással." (2Tim4,2)
  „Ha meg tudjuk álmodni, meg is tudjuk valósítani!” (Walt Disney)
  „Az embereknek nem azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük kellene” (Arthur Miller)
  „A határidők nélküli tervek csak álmok” (WB)

  Az OVTT üléseinek emlékeztetői (2006-2015)

   
   
   
  OVTT 2011.02.12. - cserkészeknek, a cserkészmozgalmon belüli használatra
   
   
   
   
   
  OVTT 2009.09.26. - cserkészeknek, a cserkészmozgalmon belüli használatra
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Országos Gazdasági Vezető (2006-2007)  Tabajdi Márton
  Országos Gazdasági Vezető (OGV)
  293. sz. Szent Kapisztrán,
  Budapest-Terézváros
  ogv@cserkesz.hu

   

  Hatásköre, feladatai

  • Gazdasági folyamatok felügyelete: számviteli-pénzügyi szabályok betartása és betartatása, javaslatokat az elnökség felé a pénzügyi vonatkozású döntésekhez, pénzügyi tervezés, forrásteremtési terv, teljes képpel rendelkezik a pénzmozgásokat érintő eseményekről
  • Pénzügyi folyamatok: naprakész ismeretekkel rendelkezik, forrásokat kezeli, költség-optimalizál
  • Közhasznúsági jelentés tervezetét elkészíti
  • Kidolgozza, aktualizálja és betartatja a Leltározási és Pénzügyi Szabályzatot
  • Kapcsolattartás pénzügyi elszámolásokért felelős személyekkel, a támogató ügyfelekkel
  • Utódnevelés

  Önéletrajz

  Személyi adatok

  Születési hely, idő: Budapest, 1982. szeptember 1.
  Postacím: 1133 Budapest, Dráva utca 13.
  Telefonszám: +36 20 / 823-0853 (x)
  Családi állapot: nős, két gyermek édesapja

  Iskolai végzettség

  Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest 1995 -- 2001 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Közgazdász 2001 -- 2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Szakmérnöki Posztgraduális Képzés 2010 -

  Munkahelyi tapasztalatok

  Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület, gazdasági vezető 2006 - 2007 Magyar Cserkészszövetség, országos gazdasági vezető 2007 - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008 -

  Nyelvismeret

  Angol: középfokú (állami nyelvvizsga - szakmai középfok, C típus) Német: középfokú (állami nyelvvizsga - szakmai középfok, C típus) Olasz: alapfokú

  Cserkész tapasztalatok, tevékenységek

  Csapat: 293. sz. Szent Kapisztrán, Budapest-Terézváros Csapatba lépés: 1992.
  Cserkészfogadalom: 1993. április 25.
  Tiszti fogadalom: 2002. augusztus 1.

  Képesítések:

  Őrsvezetői: 1999. október
  Cserkészsegédtiszti: 2003. február

  Megbízatások:

  Őv: 1996 -- 2001
  Rpk:2001 -- 2002, 2003-2006 Cspk: 2002-2003 Kiképző: 2003-2007 (őrsvezető-képzésben) Képzésvezető: 2007-2009 (őrsvezető-képzésben) MCsSz X. (Pesti) Cserkészkerület, Kerületi vezetőképző szakvezető 2009- Kiképzői munka az őrsvezető-vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: 2003. I. (Budai) Csker ŐVVK Esztergom altábor, kiképző (Csévharaszt, pk: Hajdu András) 2004. I. (Budai) Csker ŐVVK Esztergom altábor, kiképző (Kakucs, pk: Hajdu András) 2005. I. (Budai) és X. (Pesti) Csker ŐVVK, kiképző, altáborparancsnok (Kakucs) 2006. I. (Budai) és X. (Pesti) Csker ŐVVK, kiképző, altáborparancsnok (Vácrátót) 2007. I. (Budai) és X. (Pesti) Csker ŐVVK, kiképző, képzésvezető (Vácrátót) 2008. I. (Budai) és X. (Pesti) Csker ŐVVK, képzésvezető (Vácrátót) 2009. I. (Budai) és X. (Pesti) Csker ŐVVK, képzésvezető 2011. I. (Budai) és X. (Pesti) Csker STVK, kiképző

  Egyéb munkák:

   

   

  Segítői

  Egyelőre nem tudjuk megnevezni

  Személyes

  Egyelőre nem írt személyes gondolatokat

  Határozatgyűjtemény (2006-2015)

  Lelki közösségek

  Táborkereszt

  A Táborkereszt, Magyar Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügyelete alatt álló, az Országos Elnökség és az Országos Intéző Bizottság mellett működő, de tőlük függeten szervezeti egység. A Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeinek hit és jellemnevelésének segítségére alakult. A Táborkeresztet 1934-ben Sík Sándor alapította. Az 1948-as Magyar Úttörő Szövetséggel való kényszerű “egyesítést” követő ún. katakomba korszak cserkészei is ennek szellemében tevékenykedtek. A magyarországi cserkészet újjáéledését követően hivatalosan 1991-ben alakultunk újjá. Küldetésünk minden magyar katolikus cserkészhez szól. A személyes Istenhit elmélyítéséért, vallásunk tanításának megfelelő élet megvalósításáért, mások segítésére való készség és képesség kialakításáért szeretnénk tenni. Meggyőződésünk szerint a cserkészként vállalt utunk akkor teljes, ha hitünket és jellemünket, lelkünket is fejlesztjük. Vezetőségünk az Országos Belső Kör (OBK). Tagjai a Magyar Katolikus Püspöki Kar által jóváhagyott örökös tiszteletbeli elnök (Brückner Ákos cst., ciszterci szerzetes), elnök (Kispál György cst., plébános) és további, a lelki nevelést fontosank érző egyházi és világi cserkészek. Tevékenységünk több irányú. Egyrészt igyekszünk a cserkész fogadalmat tett és cserkészet iránt elkötelezett egyháziakat (papok, szerzetesek, szerzetesnők…) összegyűjteni egy virtuális cserkészcsapatba. Hogy a kapcsolatuk velünk és egymással még inkább élő legyen, számukra évente egyszer megrendezünk egy helyzetelemző, cserkészettel kapcsolatos ismereteiket gyarapító egynapos konferenciát, a Táborkereszt Egyházi Konventet (püspök előadóval). Másrészt a Magyar Cserkészszövetség rajtunk keresztül tagja a Katolikus Cserkészek Világszervezetének (angol rövidítése ICCS), így elnökünk a magyar katolikus cserkészek fő lelki vezetője. (Az ICCS szóhasználatával az “országos káplán“.) Igyekszünk összegyűjteni, lefordítani, közkinccsé tenni az ICCS fontos híreit, pl. a nemzetközi találkozókat. Mivel az MCSSZ az ICCS tagdíjat fizető tagja, a magyar cserkészeknek lehetősége van részt venni az ICCS által szervezett nemzetközi rendezvényeken. Mi is segítjük az ICCS munkáját a konferenciáin való aktív részvétellel, illetve lelki neveléshez használható segédanyagok összeállításában. De természetesen elsősorban a magyar cserkészek önként vállalt önfejlesztéséért igyekszünk tenni. A vezetők munkáját segíti a vezetőképzés hivatásfelkészítő része, ami kérésünkre és az ICHTHÜSZ, a protestáns cserkészek lelkiségi mozgalma kérésére jött létre. Ehhez segédanyagokat is készítettünk. Ezen kívül évek óta megszervezzük a Táborkereszt lelki hétvégéit évente két alkalommal 14 évnél idősebb cserkészek, elsősorban a csapatok lelki nevelésért felelős tagjai részére. Ezek során cserkész keretben, cserkész módon foglalkozunk nehezebb, vagy kényesebb kérdésekkel. Jó munkát! Jézusért!
  További információk: Honlapunk: http://taborkereszt.cserkesz.hu Elektronikus levélcímünk: taborkereszt@ gmail.com

  120 éve született Sík Sándor

  Személyében a magyar cserkészet egyik alapítóját és szellemi vezetőjét tisztelhetjük. Ő egyben a lelki közösségünk, a Táborkereszt alapítója, ezért kiemelten fontosnak érezzük a rá való emlékezést. Szellemi öröksége, iránymutatása a mai napig időszerű, melyre egy 1932-ben íródott versével szeretnénk felhívni a figyelmet a Táborkereszt honlapján. (http://taborkereszt.cserkesz.hu) Ezen kívül ajánljuk mindenki figyelmébe a Magyar Piarista Tartományfőnökség által létrehozott virtuális Sík Sándor Emlékszobát: http://archivum.piar.hu/siksandor
   

  Ichthysz

  Alapítványunk létének egyetlen értelme van, nevezetesen a magyar protestáns cserkészközösségnek, tehát az Ichthys Közösségnek a támogatása. Az alábbiakban tehát e Közösségről szólva szólunk az alapítvány munkájáról és célkitűzéséről.

  Az Ichthüsz Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része. Ugyanakkor nem feledte, sőt ápolni kívánta azt a tényt, hogy a Cserkészszövetség létrehozásában, amelyre 1912. december 28-án a Kálvin téri Református Egyházközség egyik hivatalos helyiségében került sor, fontos szerepet játszott a tisztes ökumenicitás és ezt megelőzően a mély vallásosság.

  Az I. Világháború szörnyű testi-lelki pusztítása, az 1919-es Kommunista Diktatúra, az akkor megjelenő internacionalista liberalizmus, s nem utolsó sorban a trianoni tragédia okozta sebek a fenti két alapértéket is tépázni kezdték. A protestáns cserkészvezetők – hasonlóan a Táborkereszt mozgalom életrehívóihoz – úgy érezték, hogy ez ellen minősítetten, tudatosan és módszeresen kell fellépni. Az Ichthüsz Közösségnek tehát a célkitűzése az volt, hogy a Magyar Cserkészszövetségen belül – a római katolikus és a zsidó cserkészekkel továbbra is együtt cserkészkedve – a protestáns cserkészek számára az evangélium biblikus protestáns értelmezését, magyarázását és mélyítését munkálják. Ehhez járult a népi nemzeti értékek minősített megbecsülése különösen is az Alföldön, a Tiszántúlon, ahol a protestáns közösségekben a tipikus magyar paraszti hagyományok még életesen voltak jelen. Természetesen ezek a mozgalmak lakozást vettek a protestáns iskolák cserkészei között is.

  Az Ichthüsz Közösséghez azok a protestáns cserkészek tartoznak/tartozhatnak, akik egyébként a Magyar Cserkészszövetség csapataiban cserkészkednek akár kisebbségi, akár többségi helyzetben. Közösségünk mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a lehető leglazább szervezettel a lehető legintenzívebb munka- és kegyességi közösségi tevékenységgel szervezze meg önmagát.

  A Magyar Cserkészszövetség Ichthüsz Közössége a rá jellemző hagyományos egyszerűséggel és következetességgel végzi munkáját. Világos evangéliumi értékrendje van, amelyet ugyanakkor hivalkodásmentesen kíván képviselni. Tehát érdekei, sőt értékei mellett sosem dönget látványosan kaput, falat azért sem, mert magára veszi azt a tipikusan protestáns alapelvet, hogy az ami fontos, tehát az igazi munka s igazi élet a helyi közösségben zajlik. Az elvből, hogy az egyház a gyülekezetekben él, az következik, hogy a cserkészet a cserkészcsapatokban él. Ez a meggyőződése teológiailag arra a biblikus felismerésre épül, hogy a Szentháromság Isten kegyelme és szeretete közvetlenül van a hívekkel. Ahol ketten vagy hárman Krisztus nevében jönnek össze, ott Krisztus is jelen van. Hisszük, hogy ahol ketten vagy hárman, vagy néhánytízen, vagy néhányszázan annak a Karácsony Sándor-i jelszónak a jegyében jövünk össze, hogy Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura, ott Krisztus is és a magyar cserkészhagyomány legszebb értékei is jelen vannak. Így vagyunk mi a magyar cserkészetnek, a Magyar Cserkészszövetségnek alkotó része és minden cserkésznek testvére.

  Honlapunk: http://dunavarsanyireformatusok.hu/ICHTHYS/kik-vagyunk
   

  Tábortűz

  A Tábortűz Adventista Cserkészközösség a Magyar Cserkészszövetség hetednapi adventista tagjait tömöríti. Célunk, hogy minél több adventista hátterű és világi fiatalt megtérésre vezessünk.
   
  Tevékenységeink:
  Mivel hisszük, hogy Sátán valós személy, akinek támadásaival szemben magunkban védtelenek vagyunk, közösségünk imával és böjttel jár közben Egyházunkért, a Szövetségért és a Tábortűzért, mindezek vezetőiért, a közösségben tevékenykedő valamennyi vezetőért és mindannyiunk családjaiért.
  A kósza és vándor korosztályú cserkészeknek és barátaiknak havi rendszerességgel találkozókat szervezünk, ahol kreatív módon élhetik meg hitüket, mélyülhetnek el a bibliai igazságok ismeretében és növekedhetnek missziós lelkületben.
  Egyházunkon belül munkálkodunk a cserkészet, mint leghatékonyabb gyermek- és ifjúságmissziós módszer elterjesztésén.
  Amennyire a szombati nyugalomnappal összeegyeztethető, igyekszünk részt venni a Szövetség azon testületeinek munkájában, amelyben tanácskozási jogunk van.
  A világszerte közel 3 milliós adventista cserkészet értékeit és jó gyakorlatait igyekszünk a hazai környezetbe átültetni és nevelési programunkba beépíteni, arra alkalmasnak talált részeit különpróbák formájában a Szövetség egészének rendelkezésére bocsátani.
   
  Szervezetünk:
  Közösségünk stratégiai döntéshozó szerve a Tábortűz Vezetői Tanács. Fontosnak tartottuk, hogy a felnőtt cserkészvezetők mellett helyet kapjanak benne az őrsvezetők is. Emellett szerettünk volna lehetőséget adni mindazoknak, akik fontosnak érzik az adventista cserkészet ügyét, hogy segíthessék munkánkat, ezért a Vezetői Tanács tanácskozási jogú tagjai lehetnek
  • a Szövetség elnökségi tagjai,
  • a Hetednapi Adventista Egyház országos és területi elnökségi tagjai,
  • Egyházunk gyermek és ifjúsági szolgálatainak munkatársai,
  • az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány (ADRA) és a laikus adventista missziót összefogó ASI képviselői,
  • és minden, legalább középiskolás korú adventista cserkész.
  Azt reméljük ettől a népes körtől, hogy szoros együttműködés alakul majd ki tagjai között, elősegítendő, hogy a magyar adventista cserkészet is hasonlóan széles körben és nagy hatékonysággal tudja elérni gyülekezeteink és környezetük ifjúságát, mint ahogy az világszerte megszokott.
  A Tábortűz fő operatív döntéshozó szerve a Bizottság, ami az adventista identitású csapatok parancsnokaiból és az Elnökségből áll. Legfőbb feladata a csapatokban és a Tábortűzben zajló lelkiségi programok összehangolása és szervezése.
  A Tábortűz ügyvezető szerve az elnökből, a titkárból és a pénztárosból álló Elnökség, akik a közösségen belül folyó munka elsődleges szervezői és Egyházunk és a Szövetség megfelelő fórumain a Tábortűz alapértelmezett képviselői.
   
  A Tábortűz elérhető: tabortuz.hu és fb.com/Tabortuz
  Az Elnökség elérhető: tabortuz-elnokseg[kukac]googlegroups.com