Archívum 2017. május

Meghívó
Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre

Az előterjesztett napirendi pontokhoz tartozó előkészítő anyagok:

 1. Az Országos Elnökség tagjainak 2016. évi beszámolója
 2. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
 3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkájáról
 4. Beszámoló az Etikai Bizottság 2016. évi munkájáról
 5. A 2016. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló) elfogadása - közhasznúsági beszámoló munkaanyagkerületek pénzügyi beszámolói (tájékoztatás)
 6. Tájékoztató a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok eredmény-kimutatásairól (az ülés keretében kerül előterjesztésre)
 7. Magyar Cserkészszövetség 2017. évi költségvetési tervének elfogadása (javított) - kerületek költségvetési tervei (tájékoztatás)
 8. A tagdíj mértékének megállapítása
 9. Tagválasztás az Etikai Bizottságba
 10. Az Alapszabály módosítása
 11. Javaslatok, indítványok
Alapszabály módosítási javaslatok:  Indítványok

Tábortűz beszámoló

Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

OT 2017.02.04./4. és /5. határozata 

OT 2017.05.06. ülésnapján hozott határozatai