Archívum 2016. október

Meghívó
Meghívó a rendkívüli Országos Küldöttgyűlésre - eredeti

Kiegészített napirendet tartalmazó meghívó

Az előterjesztett napirendi pontokhoz tartozó előkészítő anyagok:

Aktuális ügyek

EFOP pályázat
Alapszabály módosítási javaslatok:  Indítványok

A napirend kiegészítése
 

Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok