Archívum 2015. június

Meghívó
Meghívó az Országos Küldöttgyűlésre
(eredetileg kiküldött letölthető változat - Figyelem! Indítványok alapján két ponttal kiegészült az eredeti napirend! A kiegészített tárgysorozatot lásd itt. )

Az előterjesztett napirendi pontikhoz tartozó előkészítő anyagok:

3. napirendi pont

4. napirendi pont
Egyetértésben a Felügyelő Bizottsággal, az anyag az intranetre került felöltésre, valamint minden küldött és pótküldött külön levélben is megkapta, tekintettel arra, hogy az kifejezetten belső felhasználásra, tájékoztató jelleggel készült. Kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően annak tartalmát részben se adja ki a tagságon kívüli, harmadik személy(ek) részére. (Amennyiben valamely OKGY tag részére nem jutott volna el, vagy nem tud hozzáférni, kérjük, jelezze a titkarsag@cserkesz.hu címen.)
 
Indítványok
 

Az előterjesztésekhez kapcsolódó OT határozatok

OT 2015.06.05./1. számú határozat
Az Országos Tanács az OKGY 2015. április 11-ei határozata alapján létrejött, a Szövetség jövőbeli működését biztosító, végrehajtható feladatterv elkészítésével megbízott munkacsoport beszámolóját megismerte és a beszámolót az Országos Küldöttgyűlésnek megtárgyalásra javasolja.

Az OT elnökének levele