Subscribe to Magyar Cserkészszövetség hírolvasó - Cserkész planet

Cserkész planet


SÖVK a VMCSSZ-ben

Cserkész Magazinok - 2018. december 18., 16:59

2018. november utolsó hétvégéjén a Mórahalom melletti Nagyszéksósi Kulcsosházban vendégeskedett a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség egy kis csoportja. A találkozó a nyári segédőrsvezető képzés utolsó állomása volt. Itt találkozhattak újra a gyerekek és vezetőik, hogy átbeszéljék mit sikerült megvalósítaniuk a tábor vége óta. 

A résztvevők hétvégén kapták meg az egész éves munkájukat elismerő képesítési jelvényeket és igazolásokat. Az estét a településükről készített beszámolók bemutatásával folytatták. A szombat reggelt a szokásos cserkészrutinnal indították, amely után kommunikációs és csapatépítő foglalkozásokon vehettek részt a jelenlévők. A délelőttbe még belefért egy kézműves foglalkozás, amelyen angyalkákat készítettek.

Ezzel párhuzamosan futott a gyógynövény ismereti foglalkozás. Itt többek között megismerkedhettek a növények felhasználási módjával és megkóstolhatták a növényekből készült teákat is. Ebéd után a bábozás műfajával ismerkedhettek meg. Az előadásban szó volt a bábok fajtáiról, a mese szerepéről a gyerekek életében és a bábelőadás technikai részleteiről is említés esett. Az előadás után minden őrs szereplőket kapott. A kapott szereplőket felhasználva kellett egy mesét írniuk, amelyet majd este a saját kezűleg készített bábjaikkal adtak elő egymásnak.

A bábozást népijátékok váltották, amely után egy közös beszélgetést tartottak az ima fontosságáról. A délután utolsó programja az egyenruha helyes viselésének bemutatása volt. Egy rövid „divatbemutatón” felvonultatták az ellenpéldákat, amelyet ezek kiértékelése követett. Este bábszínházat tartottak egymásnak. Mindenki előadta a délután elkészített előadását. Az előadás után a gyerekek társasjátékot ragadtak. Ez idő alatt felállítottak egy ösvényt amelynek minden állomásán kaptak valami útravalót a tarisznyájukba, néhány gondolat kíséretében. Az ösvény végén kezükbe kapták a fél hársfalevelet amely a segédőrsvezetők képesítési jelvénye. Az est hátralévő részét társasjátékokat játszva töltötték.

A hétvége célja az újratalálkozás volt és a nyáron kialakult kapcsolatok továbbmélyítése, közös emlékek felidézése. Az idén elvégzett munka hasznos lesz a következő években is, amikor nem kell mindent előröl kezdeni, csak le kell porolni a most összeállított anyagokat.

A programot a „Lépj át a határaidon!”elnevezésű projekt támogatta.

Kategóriák: Cserkész planet

Alternatív forrásteremtés képzés – Hajdúnánás

Cserkész Magazinok - 2018. december 18., 16:56

2018. november 17-én Hajdúnánáson, a II. és IX. cserkészkerület vezetői konferenciáján a délelőtti idősávban lehetőség volt megtartani első Alternatív forrásteremtés képzést. Célja szemléletformálás, ötletadás és már bevált jó gyakorlatokat gyűjtése volt a jelen lévő cserkészvezetők, pénzügyekkel foglalkozó segítők tapasztalataiból.

Alternatív Forrásteremtés című előadásban Pólya Viktor rávilágított számtalan olyan szempontra, melyre érdemes odafigyelni, ha a csapat fenntartható működéséhez és tevékenységeihez forrásokat kíván biztosítani. A képzés során a résztvevők segítségével átbeszélték, ténylegesen mire van szükségük a csapatoknak, az milyen célt szolgál, és a cél elérését milyen források bevonásával érhetik el. Részletesen tárgyalták a források típusait és az eredményes forrásszerzéshez szükséges szakaszokat felkészüléstől a gyakorlati megvalósulásig.

A programok a Lépj át a határaidon! projekt finanszírozásában valósultak meg.

Kategóriák: Cserkész planet

Sosem késő cserkésszé válni!

Cserkész Magazinok - 2018. december 18., 16:52

A Felnőttképzésről

Az MCSSZ megújult felnőttképzéséről, terveikről és módszertanukról olvassátok el Kuti Veronika csst. (1604.) csapatmentorral készített interjúnkat.

MCSSZ: Mi pontosan a Felnőttképzés célja, miért látta szükségesnek a csapatmentor-hálózat egy új képzés-jellegű program bevezetését?

Kuti Veronika:A Felnőttképzés ötlete az alakuló csapatok speciális igényére való válaszként született meg. Azok a helyek, ahol „hideg indítású” csapatok alakulnak, azaz nem egy tapasztalt és képzett cserkészvezető indít csapatot, hosszú utat járnak be, mire megkezdődhet a konkrét cserkészmunka, csapatalapítás. Először az alapító felnőtteknek kell cserkésszé válni, megismerkedni a cserkészmozgalom lényegével, a csapatalapítás folyamatával, egy csapat működtetésével, majd végigmenni a szükséges vezetőképzőkön. A Felnőttképzés ebben lehet egy első lépés, ahol megtapasztalják a cserkészet alapélményét, kicsit talán be is pótolják mindazt, ami a benne felnövő fiataloknak már megvan, illetve fel is készít a vezetőképzők műfajára.

Ehhez a célcsoporthoz jött még hozzá azok igénye, akik egy már meglévő cserkészcsapathoz csatlakoznának felnőttként (jellemzően kis csapatok kevés erőforrással, kevés vezetővel), meg azoké, akik 10-20 éve fiatalként cserkészek voltak, aztán kiestek a mozgalomból, esetleg megszűnt a csapatuk, de most szeretnének visszakapcsolódni, felzárkózni, újra tisztázni az alapokat.

MCSSZ: Miben különbözik ez a TÁMOP idején beindított Alapképzéstől? Miért nem azt fejlesztitek tovább?

KV:Ahogy én látom az Alapképzést, annak más a célja. (Kerületi vezetőtisztként láttam egyet, ami nálunk, a hatodik kerületben valósult meg, illetve unokatestvérem végzett el egyet Budapesten.) Az Alapképzés inkább a népszerűsítést szolgálja, az alapdokumentumában is megfogalmazza, hogy nem része, nem helyettesíti az újoncpróbát. Voltak, akik az Alapképzés után váltak cserkésszé, de nem mindenki, hiszen nem ez volt a célja. A Felnőttképzés ezzel szemben azoknak szól, akik már határozott szándékkal bírnak, már megkezdődött egy csapatalapítási (vagy bekapcsolódási) folyamat. Ezért sem hirdettük meg az első képzéseket nyilvánosan, hanem azokat kerestük meg, akik már kapcsolatban voltak a kerületi elnökségekkel, csapatparancsnokokkal, vagy a helyi csapatmentorral.

Mindkét célnak van létjogosultsága, így nem az Alapképzést akartuk átalakítani. Még ha a két képzés tematikájában vannak is átfedések, fontos, hogy a Felnőttképzés nem azonos az Alapképzéssel. Ezért is eltérő az elnevezés.

MCSSZ: Hogyan született meg a Felnőttképzés elnevezése?

KV:Mivel a csapatmentor-hálózat nem csak az MCSSZ-ben, hanem a teljes Kárpát-medencében működik, együtt dolgozunk a határon túli mentorokkal a Felnőttképzésen is, egységes nevet szerettünk volna. Több név is szóba jött a kezdeteknél, de mivel a Vajdasági Szövetségben a Felnőttképzés már bejáratott elnevezés ezzel a céllal, azt gondoltuk, akkor vagyunk hűek az egyenlő együttműködéshez, ha átveszünk egy kialakult nevet tőlük. Egyébként is az a két vajdasági mentor van bent a projektcsapatban, akiket a Felnőttképzés fejlesztésének fókuszával bízott meg csapatmentorként a saját Szövetségük.

MCSSZ: Mi történt eddig a Felnőttképzésben?

KV:Az igényfelmérés után meghatároztuk: hol is a helye a kialakítandó képzésnek az eddigiek között? Úgy fogalmaznék, valahol az Alapképzés és a 18+-os ŐVVK között látjuk a helyét, ezért már a tervezés során törekedtünk arra, hogy a képzési anyag is ehhez igazodjon: adjunk alapot a csapatalapítóknak, de ne menjünk bele a vezetőképzők anyagába, ne vegyük el az ő kenyerüket. Ugyanakkor bekerült az újoncpróbára, fogadalomra való felkészülés támogatása is, hiszen a jelöltjeink nagy része még ez előtt áll, de kevés csapatnak van kapacitása vagy tapasztalata a felnőttek újoncpróbáztatására.

A tervezés után pedig három helyszínen el is indult a Felnőttképzés: Vajdaságban, a III. kerületben, és a IV-VI. kerületben, közösen. Az első hétvégék zajlottak le eddig minden helyszínen, és nagyon jók az első tapasztalatok.

MCSSZ: Terveztek a közeljövőben újabb helyszíneket is?

KV:Ebben a cserkészévben már nem. Egyrészt a hivatásos mentoroknak van idejük olyan tempóban dolgozni, hogy a tervekből rögtön megvalósítás is legyen, mert a nagyszámú alakuló csapat igénye már idén kívánta a képzések elindítását. Viszont a projekt utáni fenntarthatóság miatt már most fontosnak tartjuk, hogy minden képzésben dolgozzanak önkéntesek is, de nekik egyébként is korlátozott energiájuk van újabb feladatok vállalására.

Másrészt fontosnak tartjuk, hogy a pilot-verziók lefutása után összegezzük a tapasztalatainkat, feljegyezzük a jó tapasztalatotokat és szükséges változtatásokat is. Az első év után egy részletes dokumentumban akarjuk rögzíteni a célokat, képzési anyagot, módszereket, tapasztalatokat, hogy aztán egyben adjuk át a mozgalomnak a Felnőttképzést, mint lehetséges eszközt.

Ezért egyelőre türelmet kérünk azoktól a kerületektől és határon túli Szövetségektől, ahol nem indult a képzés ebben az évben. Jövő augusztus-szeptember táján egy kipróbált, komplett módszert kapnak majd a kezükbe, ami hosszú távon hatékonyabb lesz, mint ha most terhelnénk túl egyszerre mindenhol a kapacitásainkat.

MCSSZ: Milyen módszerrel és képzési anyaggal dolgozik a Felnőttképzés?

KV:Fontos prioritás volt, hogy a képzés maga is a cserkészmódszer elemeivel működjön, kiemelten a cselekedve tanulás elvével. Így a képzési hétvégék a sajátélményre, gyakorlati képzésre építenek. A frontális képzéseket amennyire csak lehet, elkerüljük. Azokat az elméleti alapokat, amiket mégiscsak jó ilyen direkt módon átadni, azokat rövid, online videók formájában készítjük el. Így a jelöltek a maguk tempójában, otthon vehetik át az alapokat, a hétvégéken pedig a konkrét kérdésekkel tudjuk folytatni. Ráadásul így a legfontosabb fogalmakat feldolgozó videók később is rendelkezésükre állhatnak, akkor vehetik elő őket újra, amikor csak szükség van rá.

A képzés témái pedig a cserkészet alapjai, a cserkészmódszer, a csapatműködés, az önkéntes szerep, a gyakorlati cserkésztudás és a cserkésztörvény-, valamint fogadalom lelkisége körül mozognak.

MCSSZ: Mennyire lesz rögzített a Felnőttképzés módszertana és tartalma?

KV:Alapvetően rugalmas rendszerben gondolkodunk, most sem teljesen egységes az, ami a három megvalósítási helyszínen történik, alkalmazkodunk az adott jelölt-csapat tapasztalatához, a helyi igényekhez. Mivel ez egy kis létszámú képzés, ez könnyen meg is valósítható: 8-18 jelölt és 2-4 képző nem csak élményében tudja megadni az őrsi működést, de egyénre szabottságában is.

A leendő alapdokumentumban rögzítünk majd alapokat, de a határozott kéréssel, hogy minden későbbi megvalósítás is alkalmazkodjon majd az aktuális helyzethez.

MCSSZ: Tudnál konkrét példát mondani erre a rugalmasságra?

KV:Például a cserkésztörténelmet érintve fontos, hogy a helyi történetekből induljunk ki. Nagyon más egy-egy kerület előtörténete az újjáalapítás előtti és utáni években, amik a mai napig is meghatározzák az eltérő működést, mintákat. A határon túli magyar cserkészet viszonyairól nem is beszélve.

Bizonyos módszerekkel még mi magunk is kísérletezünk: más-más koncepció mentén alakult például a hétvégi tábortüzek tematikája: a IV-VI. keres első hétvégén a klasszikus tábortűzi játékokkal kezdtünk, a vajdaságiak a három hétvégén három korosztályra (kcs-cserkész-kósza) szabott tábortüzet akar bemutatni, és ezt vette át a III.ker is, csak más sorrendben látta jónak a korosztályokat.

De akár a gyakorlati cserkésztudás szintezése is rugalmasságot kíván meg. Felmértük a jelentkezők eddigi tapasztalatát, és mivel rendkívül vegyes a társaság, akár egy hétvégén belül is egyszerre kell tudunk újat mutatni annak, aki alig járt még erdőben és annak, aki tavaly mászta meg a Mont Blanc-t.

MCSSZ: Mennyire megy bele a Felnőttképzés a vezetőképzésekbe? Van-e annak előnye a cserkészfelnőttek munkáját illetően, ha ismerik a vezetőképzésbeli részleteket? Javítja-e a munkájukat, vagy sem? Belezavar-e a hierarchiába, a képesítések rendszerébe, ha “beavatottakká” válnak?

KV:Mivel a jelöltjeink nagy része vezetőként lesz jelen a csapatában, készülnek a Felnőttképzés után vezetőképzőbe, sem anyagában, sem titkaiban nem leplezzük le a VK-inkat. Az alapfogalmak között természetes találkoznak például a cserkészpedagógia alapjaival, de ezek egytől-egyik a nyilvános információk között vannak. Attól, hogy itt mondjuk megtanulja, mi a cserkészmódszer öt eleme, attól még az alkalmazását, részleteit a vezetőképzésben kaphatja majd meg mindenki.

A Felnőttképzés sokkal inkább előszoba a vezetőképzőhöz: vannak hétvégék, vannak kisebb házifeladatok, nyáron mindenkinek részt kell vennie egy teljes táborban (a saját csapatánál, vagy az alakuláshoz egyébként is szükséges mentorcsapatánál), mindez ráhangolja őket arra a tempóra, ami aztán egy VK-ban lesz.

A képzés záróalkalmán egyébként tervezünk is javaslatot tenni minden jelöltnek, hogy a leendő feladataihoz mérten melyik vezetőképzőt javasoljuk. (Várhatóan a 18+-os ŐVVK és a STVK lesz ez.)

A képzési titkok megosztása a különböző vk-törzsek párbeszédében szerintem szolgálhatja a fejlesztést, de a Felnőttképzés szintjén fölösleges leleplezni ezeket az identitásképző apró titkokat. Én is fiatal felnőttként lettem cserkész, egy óvatlan pillanatban valaki elárulta az NLÁ jelentését, és csalódottságot, illetéktelenséget éreztem, hogy tudok valamit, ami olyan élményhez kötődik, amit nem éltem át. Véletlenül sem szeretnék hasonló helyzetbe hozni senkit. Ráadásul sosem tudhatjuk, valaki mikor indul neki egy vezetőképzőnek. Saját tapasztalatom, hogy család mellett is lehet STVK-t végezni, komoly önkéntes feladatokat hatékonyan ellátni.

MCSSZ: Te magad is felnőtként lettél cserkész. Miért ajánlanád más felnőtteknek is egy ifjúságnevelő mozgalomhoz való csatlakozást a szolgálat lehetőségén túl?

KV:Nehéz erre röviden válaszolni, ezer felejthetetlen történetet szeretnék ilyenkor elmondani, amit a cserkészközösségben éltem át. De talán azt emelném ki, hogy a cserkésztörvény olyan mércét ad az élethez, amiben mindig találok valami fejlődni valót, mindig kapok új inspirációt az Isten felé való növekedésre. Ráadásul nem vagyok egyedül, kapok hozzá támogató és motiváló közösséget, akikkel együtt dolgozva mindig kiderül valamiről: nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Remélem, ezt az ajándékot adhatjuk át a Felnőttképzéssel.

A program az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt finanszírozásában valósult meg.

Kategóriák: Cserkész planet

II-IX. kerületi cserkészvezetői konferencia – Hajdúnánás

Cserkész Magazinok - 2018. december 18., 16:37

Alternatív forrásteremtés, módszerek a kiégés ellen, kerületi stratégiaalkotás és lelki nevelési tréning – ezek voltak a vezetői konferencia legfontosabb pillérei a november közepén megtartott konferenciának. A résztvevők a kerületi vezetők és gyermekeik voltak. A konferencia ideje alatt az apróbbak részére gyermekprogramot biztosítottak az őrsvezetők. Volt karkötő készítés, kézművesek, filmnézés, teakóstoló verseny és még sok más.

A konferenciát Sarkadiné Papp Lívia nyitotta meg, ezután Jernei Péter (II. cserkészkerület elnöke) előadást tartott a cserkészet alapjai címmel. Másnap az Alternatív Forrásteremtés című Mindezek után a vezetői kiégésről gondolkodtak közösen Búzás Eszter és Tóth Norbert vezetésével, amelyben kiscsoportos foglalkozásokban a kiégés okait boncolgatták; mik a jelei, és a bizonyos stádiumokban mit tanácsos tenni, és mire kell odafigyelni. A téma feldolgozását követően a csoportok résztvevői megosztották egymással a véleményeket, és további megoldásokat fogalmaztak meg.

Ebéd utáni program volt a stratégiai megbeszélés kerületenként, ahol a helyi stratégiát elemezték, ezáltal valamelyest közelebbi képet kaphattak a kerület céljairól, központi kérdéseiről, és arról, hogy milyen jövőképe van az elnökségnek. Említést tettünk az országos stratégiához való igazodásról, illetve a stratégiaalkotás menetéről.

A záró napon egy Lelki Nevelési tréningre került sor, amit Turóczi Hajnalka tartott a Mustármag munkacsoport képviseletében, ami egy keresztény alapokon nyugvó szervezet. Itt arról beszélgettek a cserkészek, hogy milyen lelki programot lehet szervezni a különböző korosztályoknak. Szó volt az imádság fontosságáról és arról, hogy ezt egy alapszükségletnek kell tekinteni, mivel elengedhetetlen ahhoz, hogy a lelki növekedés megmaradjon mind az egyén, mind a közösség számára. Ezután istentisztelet és mise volt.

A konferenciát az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt finanszírozta.

Kategóriák: Cserkész planet

Adventi Regös Nap – Bicske

Cserkész Magazinok - 2018. december 18., 16:28

5. alkalommal rendezték meg Bicskén a kerületi regös napot, a két nap alatt közel 200-an voltak a rendezvényen. Bicske testvérvárosa Tusnádfürdő, ahol nemrég alakult cserkészcsapat, idén lehetőségük volt őket is meghívni mindkét napra.

Nov. 16-án este elkezdődött az élőzenés táncház, háromtagú moldvai zenekarral és egy tánctanítóval. 35-en ropták a táncot, majd megvacsoráztak. Másnap reggel berendezték a Fiatalok Házát.

Másnap korosztályok szerinti kézműves foglalkozásokon vehettek részt a cserkészek, valamint énektanításon. Mesterségekkel ismerkedtek a cserkészek  korosztályos bontásban: ónöntés, csuhé, papírszövés, faragás, nemezelés, esztergálás, bőrözés, festés stb. A rover korosztálynak városismereti vetélkedőt készítettek, ahol a rovásírás ismerete szükséges volt.

Kiscserkész korosztály mesterségei: Kenderkóc játszóház foglalkozásai (adventi dísz készítése gyékényből, termésangyalka tobozból, karácsonyi filcfigurák), kosárfonás, adventi naptár, dekupázs.

A regös nap a Lépj át a határaidon!projekt támogatásával valósult meg.

Kategóriák: Cserkész planet

A dzsungel könyve cserkészek előadásában – főpróba

Cserkész Magazinok - 2018. december 18., 16:16

A 148-as cs.cs. tagjai – kiegészülve más csapatok cserkészeivel közösen adják elő A dzsungel könyvét. Az apropót a csapat újjáalakításának 30 éves évfordulója adja. 2019-ben Budapesten, Miskolcon és Szegeden látható majd az előadás. A főpróbát már megtartották, amelyről itt láthattokképeket és egy rövid ajánlót.

A produkció létrejöttét a Lépj át a határaidon!projekt támogatja.

Kategóriák: Cserkész planet

Ez történt a X. Dezső végzete cserkész disznóvágáson

Cserkész Magazinok - 2018. december 18., 16:05

Minden éven az esős, borongós november hónap a rossz idő ellenére nagy örömet rejt számunkra, mert eljön újra a cserkész disznóvágás ideje. Eme nemes hagyományt éppen tíz esztendője kezdtük el, egy családi ház sáros hátsó udvarán, magunk örömére. De a móka másnak is megtetszett, így már évek óta várjuk a cserkésztestvéreket és érdeklődőket, hogy vegyen részt az aktuális Dezső malac végzetében, hagyományosan november végén.

Az idén is így cselekedtünk, plakáton, emailen, és a közösségi médiában hirdettük meg a programot, amelyre jelentkeztek is Miskolcról, Budapestről, Egerből, Tiszaújvárosból, de helyben is szépen gyűltek a résztvevők. Az idei helyszínnek a szerencsi Rákóczi várat választottuk a történelmi környezet miatt, de azért is, hogy ezen a központi helyen megrendezve az eseményt, minél inkább a nagyközönség is részt tudjon venni a programon. Az előkészítő munkák már napokkal hamarabb is folytak: a felszerelést a helyszínre szállítottuk, sátrat állítottak a rossz idő esetére, és a Dezsők is kiválasztásra kerültek.

A program péntek este vette kezdetét, a megjelent vendégek a várudvaron sorakoztak fel a regisztráció után (ahol megkapták a rendezvény beléptető karszalagját), majd cserkészmódra megnyitottuk az eseményt, ismertettük a lehetőségeket és a szabályokat. Volt még feladat bőven aznap este, segédkeztek is bőszen, majd aki éppen nem volt fáradt még, lasertaggel játszott egypár menetet a várkert sötétségében. Korán volt a takarodó, hiszen másnap hajnalban kellett kelni, a disznók végzetét immár beteljesíteni. Nem is könyörültünk, napkelte előtt ébresztettünk, s az éppen csak a hálózsákból kikászálódott cserkészek hada fölöttébb álmos fejjel buszba tömörült, és elindult a még teljesen töksötét végzet útján.

Egy közeli tanyán vártak a sertések, akik szinte sértésnek vették, hogy nem volt meg addig a reggeli moslék. De hamar jött a pánik, majd a velőtrázó ordítás, fogás, szúrás, vérestáltartás, s a kettő malacka hamarosan elindult a mennyei korpamezők felé, és platóra kerülve a feldolgozás helyére. A vár udvarán fellobbant a láng, perzselődött a szőr a disznókról, majd kezdődött a kefével és lapáttal való vakarás, tisztitás. Közben az üstben jó tea melegedett, és az éhes cserkészeket várta a pempős reggeli, mézes, és lekváros kenyérrel. Amint a disznók levedlették bundájukat, majd kellően megtisztultak, ketté is csapták őket, és elindult a feldolgozásuk, „húsalkatrészekre” bontásuk. Főtt a belsőség, pirult a káposzta, pucolták a hagymát és a zöldséget szorgos kezek, készült az ebéd. Beindultak a kézműves foglalkozások is, elsőként nemezből lehetett színes labdát készíteni. De hamarosan megjött a kovács, aki igencsak népszerű programnak bizonyult, gyakran állták körbe érdeklődők, a mesterséget próbálgatók.

A vár árkádjában bőr karkötőt, bábot, csuhébabát is lehetett készíteni, s ezen helyeken is szívesen voltak jelen a cserkészek. Eközben befutottak a kisvárdai hagyományőrzők is, akik színpompás bemutatót adtak a XI.-i harci viseletről, majd a felügyeletük mellett folyt az íjászat kipróbálása késő délutánig. De aki inkább csapatjátékra vagy céllövészetre vágyott, annak a lasertag, az airsoft és az archery tag is rendelkezésére állt. Az idő néha beborult, csepergősre keseredett, de ez sem zavarta a sátor alatt tevékenyen dolgozó bölléreket és segédjeiket. Hamarosan már a kolbászt töltöttük, majd a jött a hurka és annak kifőzése, és az ebéd előkészületei.

A terített asztaloknál orjalevest, káposztás húst szolgáltunk fel friss, foszlós fehér kenyérrel, és mindenki, aki kért, aznap az asztalhoz telepedve jól lakhatott. Eközben folytak tovább a kézműves foglalkozások, és délután a hadi bemutatón még olyan csuda is esett, hogy lelőtték az almát íjjal egy bátor cserkészleányzó fejéről egyetlen nyílvesszővel. A feldolgozás lassan véget ért, s elindult a tepertősütés nagy üstökben, amelynek eredménye a szakmunkának köszönhetően roppanó, de nem kemény, aranyszínű tepertők halma lett, a kostolók legnagyobb örömére. Az egész napos móka levezetésére a Számadó zenekar kitűnő táncháza adott alkalmat a vár lovagtermében, ahol a körtánc örömében osztozva ropta minden résztvevő az évszázados falak ölelésében. A napot kisebbeknek esti játékprogramok, a nagyoknak hagyományos hegyaljai borkostóló zárta, s a fárasztó órák után elégedetten tértünk nyugovóra. Másnap kora reggel takarítással és reggelire a disznók maradékának elpusztításával kezdtük a napot. Serényen nekiláttunk a rendrakásnak, ami ki is tartott egész nap, de misén is részt vettünk, és hálát adtunk a közösen vett jókért, a cserkész élményekért. A távolról érkezettek hazaútra tértek, és mi is munkánk végeztével megpihentük otthonunk örömében. A tapasztalatokat átbeszéltük, és megállapítottuk, hogy népszerű volt idei cserkész disznóvágásunk is, s ennek örömére jövőre, várjuk a kedves cserkésztestvéreket a következő Dezső végzetére, novemberbe!

A programot az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatta.

Kategóriák: Cserkész planet

Csapatkarácsony

121. dr Vetéssy Géza - 2018. december 14., 12:23
Karácsonykor együtt a csapat
Kategóriák: Cserkész planet

Mikulás túra 2018

46os blog - 2018. november 28., 15:14
a beszámolót Pinczi Barnabás (Natu) írta

 

November 24-én, szombaton a Karlizsánok (Padlizsán és Karvaly őrs) szervezéseben az egész csapat túrázni ment. A rajok reggel 9-kor különböző helyszíneken gyülekeztek, majd indultak megkeresni a Mikulást.


Dél előtt nemsokkal már az egész csapat a Gercsei kápolnánál volt. Még az esős időjárás miatt sem lankadt a túrázók kedve. Először őrsönkent oldottak meg egy kvízt, amely főleg az idei táborral volt kapcsolatos. Aki esetleg nem volt idén táborban. vagy már nem emlékezett pontosan, hogy melyik nap mi volt az ebéd, vagy, hogy Jakus Máté, csapatparancsnokunk hány órát aludt a tábor ideje alatt, annak is volt lehetősége pontot szerezni, ha tudta Dorka és Andris nemrégiben született kisfiának a nevét. A szerencsés nyertesek jutalomban részesültek, amit hazafele menet majszolhattak. 

A kvíz után a Mikulás a segítségünket kérte, ugyanis elvesztette a szaloncukrait.


Egy számháború keretein belül meg is kerestük, melyben a kék és piros csapat mérhette össze erejét. Akik sikeresen bejutottak az ellenfél bázisára, anélkül, hogy leolvasták volna a számukat, azok szerezhették meg a Mikulás csomagjait. A közel egy órás csatát a pirosak nyerték meg, de Mikulás szaloncukraiból mindenki egyformán kapott.


Pihenésképpen ebéd következett, melyhez meleg teával szolgáltak a szervezők.


Miután mindenki jóllakott, közösen indultunk tovább a túránk végcélja felé. A Hármashatárhegyen és a Vitorlázó repülőtéren keresztül haladva két órára a Hűvösvölgybe érkeztünk, ahol a szülők már várták az érkezésünket.

Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt ezt a programot!

A túráról készült képeket az alábbi linken keresztül tekinthetik meg, amit ezúton is köszönünk Zserta Bombornak. Köszi!

https://photos.app.goo.gl/Xn71NTgxDUTNRgAU7


Kategóriák: Cserkész planet

Tizennégy új cserkésztiszttel gyarapodott az összmagyar cserkészet

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 17:27

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2018. október 21. és 28. között tartotta 6. tiszti tanfolyamát Hollókőn. Összesen 21-en vettek részt a tanfolyamon, ezek közül 14-en jelöltként és heten kiképzőként. A hollókői Kreatív Tér képzésközpontja remek hely volt a képzésre, ahol hat régió cserkészei képviseltették magukat (Délvidék, Erdély, Felvidék, Horvátország, Magyarország, Nyugat-Európa és Észak-Amerika).

A résztvevők és a kiképzők más-más szövetségekből érkeztek, a képzések során belátást nyerhettek a fórum szövetségeinek munkájába, szervezetébe és egyes cserkészcsapatok életébe. A képzés egyik célja a tapasztalatcsere volt, amellyel elindulhatnak a közös célok megvalósításának irányába. A képzések mellett más táborokhoz hasonlóan tábortűzzel koronázták meg a napjaikat. A komoly témák mellett a népdaléneklésre is sor került, pihenésként népi játékokat játszott a lelkes társaság. A képzés célja nemcsak a cserkésztudás elmélyítése volt, hanem a cserkészvezetők közti ismerkedés és a szorosabb együttműködés kialakítása és elősegítése. A közös képzés jó alapot ad a további határon átívelő összmagyar programok és összefogás megvalósításához.

Fontos kiemelni, hogy a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által 2013-ban elindított segédtisztképző táborok folytatásaként többen ezen a tiszti tanfolyamon is részt vettek. Ez az első olyan generáció, amely már a közös fórumos segédtiszti képzésen és a most megrendezett tiszti tanfolyamon is jelen volt.

A Tisztitanfolyamot a „Lépj át a határaidon!”című projekt támogatta.

Kategóriák: Cserkész planet

Beszámoló a MCSSZF 2018. őszi üléséről

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 17:25

Október első hétvégéjén tartotta a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma közgyűlését Sátoraljaújhelyen. A Fórum célja – amelynek ez a találkozás egy fontos állomása volt -, a magyar testvér szövetségek elvi és gyakorlati cserkésztevékenységének összehangolása, a magyar identitás erősítése. A gyűlésen képviseltette magát minden magyar cserkészszövetség, működjön bármely pontján is a világnak. 

A háromnapos találkozó első napján a Zempléni kalandparkot, Sátoraljaújhely Városházát és Levéltárát tekintette meg a társaság. A Fórum ülése péntek délután vette kezdetét a szövetségek féléves beszámolóinak ismertetésével. Ezt követte Sátoraljaújhely város polgármesterének Szamosvölgyi Péternek, – aki maga is cserkésztiszt, – előadása a „Cserkészet és a város” címmel.

Szombaton számos fontos kérdés került megvitatásra. A résztvevők meghallgatták annak a felmérésnek az eredményét, amely magyar cserkészet vezetőképzéseinek a céljait hasonlította össze. A résztvevők megállapították, hogy a testvérszövetségek célkitűzései, az előforduló hangsúlybeli különbségek ellenére rendkívül hasonlóak.

A gyűlés elhatározta a közös vezetőképzési naptár összeállítását, amely tartalmazza a segédtisztképzés, cserkésztiszti tanfolyamok helyét, időpontját és speciális jelentkezési feltételeit. A cserkészvezetők megvitatták a „Határtalanul táborok” a cserkészet számára nyújtott lehetőségeit, meghatározták a következő félév céljait és programjait.

Október 6-a lévén a cserkészvezetők küldöttsége a várossal együtt tisztelgett a 15. aradi vértanú, Kazinczy Lajos ezredes emléke előtt, a Széphalmi Kazinczy-mauzóleumnál. A megemlékezésen az Összmagyar Cserkésziroda igazgatója, Dr. Virág András mondott beszédet és a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma közös koszorúját is elhelyezték. Késő délután a nap zárásaként a cserkészvezetők felzarándokoltak a 100. országzászlóhoz. A tartalmas hétvége vasárnap, a Piarista templomban tartott szentmisével zárult.

A program a Lépj át a határaidon! projekt finanszírozásában valósult meg.

Kategóriák: Cserkész planet

Forrásteremtés Szakmai Napok – Brassó és Marosvásárhely

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 17:21

Szakmai előadásokon vettek részt október 9-én a Brassó megyei civil szervezeti hálózat tagjai, majd másnap marosvásárhelyi illetőségű RITTE Egyesület meghívásának tett eleget az MCSSZ forrásteremtéssel foglalkozó csapata. Pólya Viktor előadó, Magyar Cserkészszövetség Kárpát-medencei fejlesztési vezetője az adománygyűjtés csínját-bínját osztotta meg az érdeklődőkkel, Dr. Orosz Ágnes, civil jogi és pénzügyi tanácsadó, a magyarországi pályázatok pénzügyi oldaláról tartott előadást.

Pólya Viktor, a Magyar Cserkészszövetség Kárpát-medencei fejlesztési vezetője alternatív forrásteremtési lehetőségekről beszélt, kiemelten az adománygyűjtésről. A kérdésre válaszolva, hogy miért van rá szükség, elmondta, valójában az adománygyűjtés egy befektetés, amely tevékenység megtérül a szervezeteknek, akárcsak a cégek világában az eladási tevékenység.

Az előadásban szó volt adományozói motivációkról, típusokról, majd Viktor irányt mutatott azzal kapcsolatban, hogy hol érhetjük el az adományozókat: rendszerint azokon a csatornákon, amelyeket az általunk meghatározott célcsoport tagjai gyakran használnak. Most már főként online felületeken, életkortól függően más-más közösségi oldalakon.

Bíztatta a szervezeteket, használják ki a rendelkezésükre álló lehetőségeket: működtessenek egyszerű üzeneteket hordozó, felhasználóbarát honlapokat, ahol kiemelt helyen szerepel az adományozás módja. Mint mondta, a szervezetek legyenek jelen a közösségi oldalakon, illetve különböző példákon keresztül megmutatta, hogy hogyan tehetik ezt sikeresen. Mint tanácsolta, kommunikáljanak emailben, hírlevélben, szervezzenek akár adományozói rendezvényeket, ahol köszönetet mondhatnak mind a kicsi mind a nagy támogatóknak.

Továbbá hangsúlyozta, fontos, hogy az emberek tudják, mire adják az adományt. Az adományozástól távol maradók indokai közt kiemelt helyen szerepel az, ha nem látják, hova kerül a támogatásuk. Ezért fontos, hogy átlátható legyen az adomány útja. Segíthet, ha mindezt megmutatjuk nyilvánosan, így az adományozónak visszaigazolhatjuk, célba ért a támogatása. Pólya Viktor zárásképp egy forrástérképet adott át a jelenlévőknek, amely a szervezetek számára hasznos lehet az adománygyűjtés tervezésében.

Dr. Orosz Ágnes, civil jogi és pénzügyi tanácsadó a magyarországi pályázatok pénzügyi hátteréről tartott előadást. Mint mondta, a pályáztató intézmények bármilyen feltételt szabhatnak a pályázóknak, akár évről évre más és mást. Figyelmeztetett, hogy a pályázat sikeres lebonyolítását nagyban segíti, ha már a tervezésnél bevonjuk a gazdasági szakértőt, nem csak az elszámolás idején. A pályázatok elektronikus felületei kapcsán óva intett, hogy ne hagyjuk utolsó pillanatra a feltöltéseket, hiszen a megterhelt rendszer leállhat.

Az előadók folytatták útjukat, és másnap Marosvásárhelyen is hasonló tematikában adták át tudásukat és tapasztalataikat a forrásteremtésről. Az érdeklődő civil szervezeti képviselők elsőként dr. Orosz Ágnes civil jogi és pénzügyi tanácsadó előadását hallgathatták meg, mely a határon túli egyesületek számára is elérhető magyarországi pályázatok pénzügyi hátteréről nyújtott fontos információkat. Az előadó felhívta a figyelmet a szakmai és pénzügyi terv összhangjának fontosságára. Szó esett a számviteli kritériumok magyarázatáról, a pályázat során keletkező dokumentumok rendszerezéséről és természetesen a dokumentáció megőrzéséről is. Hangsúlyozta, a tervezés során kiemelten fontos, hogy átgondolják a szervezetek, van-e valóban kapacitásuk és humánerőforrásuk arra a munkára, ami a pályázat lebonyolításával jár.

Az összejövetel második felében Pólya Viktor, a Magyar Cserkészszövetség Kárpát-medencei fejlesztési vezetője alternatív forrásteremtési lehetőségekről, főként az adománygyűjtésről tartott interaktív tudásátadást és gyűjtötte össze a helyi szervezetek tapasztalatait.

A programok a Lépj át a határaidon! projekt finanszírozásában valósultak meg.

Kategóriák: Cserkész planet

Felnőttképzés Velencén

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 17:18

MCSSZ IV. és VI. kerület

Az előzetes igényfelmérés után 14 jelölttel tartották meg az első hétvégét október 26–28-a között. Többségük már kapcsolatban van cserkészcsapatokkal, négyen már fogadalmat tett cserkészek. A többiek pedig csapatot szeretnének alapítani, vagy gyermekük cserkészcsapatához csatlakoznának. Van köztük, aki már most besegít a csapatába: kiscserkész foglalkozásokon, tábori GH-sként, vagy más operatív feladatokban.

A törzs három csapatmentorból (Fliegh Péter, Danczi Ákos, Kuti Veronika), valamint egy önkéntesből (Tulipán Attila) állt. Továbbá a szombati napon látogatást tett Vastag Viktor, IV. kerületi vezetőtiszt is.

Nyitó zászlószertartás és vacsora után ismerkedő beszélgetést és bevezető képzést tartottak, melynek témája a szertartáson megtapasztalt alaki gyakorlatok, vezényszavak, alapvető sípjelek, és a cserkészegyenruha, a képzés működése és alapvető szabályai, a szálláshely házirendje voltak. Sor került a jelöltek technikai és szakmai jellegű kérdéseire is, már az első pillanattól kezdve nyitottak voltak az interaktív képzésekre, és ez a hétvége további részében csak fokozódott.

Az első képzés témája az eszközök bemutatása (az egyszerű bicskától a speciális eszközökig) és biztonságos használatuk volt. A tapasztaltabb résztvevők is találtak érdekességet, főleg Attila vadonlakós speciális késkészletében. A képzés végén átvették az aznapra tervezett portya eszközeit, az ebéd alapanyagait.

A túra mindössze 4-5 km volt, a célja elsősorban az erdei környezetbe való kiérkezés. Útközben egy pihenőnél szó esett a térképjelzésekről és a cserkész útjelekről.

A kiválasztott helyszínen tűzrakás, tűzgyújtás és a különböző tűzfajták ismertetése volt a gyakorlati képzés témája; a résztvevők kis tűzgödrökben lelkesen gyakorolták a szikravetővel való tűzgyújtást. A csoport egy része közben elkezdte az ebédre való krumplipaprikás előkészítését, a tűzhely és bográcsállvány megépítését. A mentorok bemutatták, hogyan kell nyílt tűzön való főzéshez táplálni a tüzet, hogy az étel ne égjen oda, mégis folyamatosan forrásban legyen. Az ebéd elfogyasztása után kipróbálták a hamuval való bográcstisztítást, majd közösen elföldelték a tűzhelyet, visszaállították a helyszínt.

A következő helyszínen a csomók és a menedéképítés volt soron. Két csapatban építettek menedéket ponyvából, közben Ákos elkészített egy ágakból, egy levelekből és egy avarból álló menedéket. A résztevők a folyamat figyelemmel kísérése közben maguk is tehettek javaslatokat a minél hatékonyabb és gyakorlatiasabb megvalósítás érdekében. A jelöltek vacsora előtt gyakorolták a különböző csomókat, önálló feladatként pedig fát gyűjtöttek az esti tábortűzhöz, majd közösen rakták meg papír nélkül a tüzet. Az esti tábortűzön a mentorok klasszikus cserkészjátékokat és cserkészdalt tanítottak, népdalokat énekeltettek.

Másnap a két utolsó képzés következett: elsőként elsősegély-képzés a portyán és táborban gyakori esetekről, az alapvető eü-felszerelés bemutatásával. Közben Ákos előkészítette az utolsó gyakorlatot, egy három nehézségi szintű svédpályát. Rövid bemutató után a tájoló használatáról 2-3 fős csoportokban indultak el a pályán. Míg mindenki körbeért az összes nehézségű pályán, szabad beszélgetés alakult ki a különböző cserkészjáték-variációkról.

A Felnőttképzés az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatásával jött létre.

Kategóriák: Cserkész planet

Alapozó felkészítő indult felnőtteknek

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 17:16

Tekintettel azon felnőttek speciális képzési igényére, akik most szeretnének csatlakozni a cserkészmozgalomhoz (akár új csapat alapításával, akár meglévő csapatba), idén útjára indítunk egy új képzést, külön a Ti igényeitekre szabva. A képzés minden felnőttnek szól, aki bármilyen szerepet szeretne betölteni a csapatában: vezetőként, a háttérben szolgálva (GH, logisztika stb.) vagy csak felnőtt tagként és attól is függetlenül, hogy a későbbiekben készül-e még további vezetőképzőbe vagy sem.

Témáink: gyakorlati cserkésztudás (természetjárás, csomók, építmények, alaki gyakorlatok, stb.), a cserkészmozgalom célja, értékei, története, cserkészcsapatok működése, vezetői-, és háttérfeladatok, a cserkészet pedagógiai módszere, lelkisége, az önkéntesség szerepe, a cserkésztörvény szerinti felnőtt élet. Mivel a képzések kis létszámúak, lehetőség lesz az egyéni igényekhez igazodni, és kicsit megtapasztalni azt az őrsi élményt is, ami felnőttként csatlakozva nem feltétlenül adatik meg úgy, ahogy a gyerekeknek.

Kategóriák: Cserkész planet

Újabb munkatárssal bővült a projektiroda stábja

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 17:08

Fábián Borbála az ELTE magyar nyelv és irodalom szakos tanáraként diplomázott. Szakmájában mindössze egy tanévet tanított, ezalatt leérettségiztetett két osztályt, amire a mai napig nagy örömmel gondol vissza. 2013-ban váltott pályát és lépett a projektek világába. Alapvetően olyan területet keresett, ahol közvetlenül vagy közvetve, de mindenképpen közösségben kell együtt dolgozni, gondolkozni, a jelenleg futó projektjeink erre megfelelő terepet nyújtanak számára. Most az Imre herceg terv – közelebb egymáshozprojekt menedzsment feladatok ellátását segíti.

Szabadidejének legnagyobb részét a kislányával tölti aki lassan 3 éves lesz, és egyre több minden érdekli a nagyvilágból. Óriási kihívás megmutatni neki ebből minél többet. Ha emellett marad még energiája, akkor szívesen sportol, utazik és törekszik minél aktívabb társasági életet élni.

Kategóriák: Cserkész planet

Vadonlakó vezetői hétvége

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 17:07

Az MCSSZ Vadonlakó szakágának aktív vezetőivel, és elkötelezett tagjaival tartottak két napos megbeszélést november elején a BiPi villában. A szakág vezetői az ország különböző részein élnek, más-más cserkészcsapat tagjai, ezért az alkalmat hosszú szervezés előzte meg. A hétvége során értékelték az elmúlt időszak tapasztalatait, és hosszabb távra felvázolták terveiket.

A 2017-18-as cserkész év során mintegy 30 alkalommal tartottak kisebb-nagyobb rendezvényt önállóan, vagy más cserkészprogram keretében az ország különböző pontján. Ezek között volt egy egyhetes tábor. A CEJ alatt külföldi és hazai cserkészeknek adtak ízelítőt a természeti élet ismeretanyagából. Egész éves képzésük eredményeképp összesen 14-en szereztek vadonlakó cserkész szakági képesítést.

A megbeszélés során megfogalmazták közösségük értékeit, majd strukturált helyzetértékelést végeztek a SWOT analízis segítségével.

A minden évben megtartott szakági táboruk a legnagyobb rendszeres rendezvényük, így ennek a kiértékelése és a tapasztalatok leszűrése különösen fontos volt. Ebből kiindulva meg is kezdődhetett a következő táboruk szervezése. Felvázolták és szétosztották a jövő év végéig rájuk váró feladatok egy jó részét.

A Vadonlakók programját az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatta.

Kategóriák: Cserkész planet

A vitorláscserkészek a Tisza-tavon gyakoroltak

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 17:05

Az MCSSZ vízi szakágának vitorlásai október 26-án tartották Sarudon a vitorláscserkész hétvégét. A 27 résztvevőből 16-an hajójukon először futottak ki a vízre.

A hétvége azzal indult, hogy a résztvevők megnézték, hogyan is készülnek a vitorlás csónakok. A műhelyben tett látogatás alkalmával arról tájékozódtak, hogy egyszerű szerszámozottsággal de rengeteg jó ötlettel, sok tapasztalattal és átgondolt gyártástervvel hogyan lehet az igényeket maradéktalanul kielégítő vitorlás flottát építeni. A szálláshelyen, az Élményfalu Csapatbázisán alapvető elméleti oktatást tartottak: milyen fizikai erőknek köszönhető, hogy a hajó nem borul fel; miképp vitorlázhatnak széllel szemben is; a különböző szélirányokban mik a vitorla beállításának alapjai, stb.

Szombaton a Kalandparton megtanulták a “Kalóz” vitorlás felszerelését, majd a gyenge őszi szélben a part előtti nádassal védett vízfelületen a hajó kezelésének alapjait. Délután mérsékelten gyenge szélben kb. 15 km-t túráztak a Sarudi-medencében. Az elálló szél miatt a kikötőbe vontán érkeztek. Vasárnap közepesen erős szélben módszertani játékkal rögzítették az előző napon tanultakat.

A Vízicserkészek programját az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatta.

Kategóriák: Cserkész planet

Vadonlakó képzés volt Röszkén

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 16:59

A kalandra heten vállalkoztak október 14-én. Az alkalomra három képzési rész volt beütemezve, plusz az elmaradhatatlan szerszám használat és balesetvédelmi oktatás.

Az első képzési részt Faragó Tamás az V. kerületi szakvezető tartotta, ami egyrészt állt tűzrakás és gyújtás elméleti alapjaiból, valamit a gyakorlati bemutatásból. A jelölteknek el kellet sajátítani azt a tűzrakási technikát, amit maximum három gyufával tizenöt perc alatt, amiben a fagyűjtés is benne van lángra tudtak lobbantani, majd utána öt percig táplálva életben tudnak tartani. A második képzési rész a ponyva menedékekkel foglalkozott. A gyakorlati résznél kettő két- és egy három főből álló csapatot alakítva kellet felépíteniük a hallottak és a látottak alapján egy „A” típusú ponyva menedéket.

Az elkészített építményeket mindegyik csoporttal kielemezték, illetve ahol voltak hibák azokat közösen kijavították. A harmadik képzési rész már az ebédhez kapcsolódott. Magát a „botkenyeret” frissen őrölt teljes kiőrlésű lisztből készítették só, száraz élesztő és víz hozzáadásával. A víz mennyisége kulcsfontosságú a tekintetben, hogy megfelelő állagú tésztamasszát kapjanak a botra tekeréshez, melyet aztán parázs felett sütöttek készre. Miután bedagasztották a kenyeret a tűz közelében kelesztették. A kelési idő alatt elkészítették a nyársaikat, amikre csirkemell illetve bőrös malachús került, valamint hagyma és egyéb zöldségek.

Mire a nyársak elkészültek a kenyerek is megkeltek, kezdetét vehette a sütögetés. A tűz köré telepedve nem csak a kenyér sült, hanem a kis tizenegy fős társaság is mind jobban összemelegedett a beszélgetés és tréfálkozás közben. Az ebéd elfogyasztása után rendet tettek és levonták a zászlót, ami egy tartalmas és jó hangulatú képzési nap végét is jelentette.

A Vadonlakók programját az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz projekt támogatta.

Kategóriák: Cserkész planet

Fotópályázat győztesei – építmények és stock fotók kategóriában

Cserkész Magazinok - 2018. november 15., 16:52

Köszönjük az összes pályázónak a képek készítésébe fektetett munkáját! A facebookon keresztül a fotók összesen 20336 embert értek el, 9718 ember kattintott a posztokra, 5447 képet néztek meg és 5277 reakció, komment és megosztás kapcsolódik a képekhez. A cserkészeken kívül a minket támogatóknak és a minket még nem ismerőknek is örömet okoztatok a felvételeitekkel!

Közönségdíjasok:

– A stock fotónál Mészáros Anna (914.)

– Az építmény fotónál pedig Vida Bettee (188.)

A szakmai zsűrizést Bodnár Patríciának (MCSSZ kommunikáció, 802.), Dalotti Márknak (1909.), Nagy Emesének (MCSSZ kommunikáció), Réder Kristófnak (148.) és Szvoboda Péternek (433.) köszönjük!

A maximális pontszám 200 pont volt.

A zsűri díjazottjai:

Stock fotó:

  1. helyezett: Soós Géza képe 164 ponttal (1106.) Nyereménye 50.000 Ft értékű vásárlási lehetőség.

2-3. megosztott helyezett: Marlok Borbála (944.) és

Horváth András (25.) képe 159 ponttal. Nyereményük 22.500 Ft értékű vásárlási lehetőség.

Építmény fotó:

  1. helyezett: Kovács Árpád (25.) 140 ponttal a pihenőkörlet képeivel. Nyereménye 50.000 Ft értékű vásárlási lehetőség.
  2. helyezett: Marlok Borbála (944.) 135 ponttal a zászlórúd képeivel. Nyereménye 30.000 Ft értékű vásárlási lehetőség.
  3. helyezett: Kovács Árpád (25.) 130 ponttal az emeletes ágy képeivel. Nyereménye 15.000 Ft értékű vásárlási lehetőség.

Különdíjas: Horváth András (25.) a Cserkészvár képeivel. A zsűri tetszését nagyon elnyerték a képei, de mivel nem klasszikus tábori építményről van szó, így a többi díjazottól külön értékeljük munkáját. Nyereménye 30.000 Ft értékű vásárlási lehetőség.

A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és elküldjük számukra mely túraboltok webshopjaiból válogathatnak maguknak ajándékot. A vásárlási utalványokat az Imre herceg terv – közelebb egymáshozprojekt finanszírozza.

Kategóriák: Cserkész planet

Oldalak