Subscribe to Magyar Cserkészszövetség hírolvasó - Cserkész planet

Cserkész planet


Csapatunk megemlékezése a trianoni békeszerződés 100. évfordulóján

46os blog - 2020. június 05., 1:18

2020 június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezésére a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma megrendezte az "Összetartozásunk Tüze" rendezvényt. Ennek célja, hogy ezen a napon budapesti idő szerint 20:20-kor világszerte tüzek gyúljanak az ország területe kétharmadának elcsatolását eredményező szerződés aláírásárának emlékére. Csapatunk a rover és kósza korosztályok révén csatlakozott a kezdeményezéshez és szép számban gyűltünk össze a Gercsepusztai Boldogasszony Templomnál:

Este nyolc után húsz perccel (2020...) aztán mi tüzünk is meggyulladt, mintegy 6000 másikkal együtt világszerte, ennyien jelezték megemlékezési szándékukat a gyujtsukmeg.ma oldalon. (Ha a jövőben az oldal megszűnne, itt egy archivált verzió egy nappal korábbról: link)

A Cserkészinduló és a Himnusz eléneklése után Barna jóvoltából ráhangolódásképp meghallgattuk Karinthy Frigyes Levél kisfiamnak – Trianon emléknapjára című írását. Az este további részében pedig egy BiPi-tűz keretein belül a békeszerződés saját életünkre gyakolt hatásáról, külhoni magyarokról, elvándorlásról és nemzeti identitástudatról beszélgettünk. Külön örömünkre szolgált, hogy nem csak Kálmán és családja, de az arra járók közül is jónéhányan csatlakoztak hozzánk.

A képeket P. Boti készítette


Kategóriák: Cserkész planet

Trianon évfordulója alkalmából emlékezzünk!

Cserkész Magazinok - 2020. június 04., 13:42

Az első világháborúban vesztes Központi hatalmak részeként az Osztrák–Magyar Monarchia azt a „büntetést” kapta a győztes Antant országoktól, hogy területét felszabdalva gyengíti további hatalmát. 1920. június 4-én kötötték meg a trianoni békeszerződést Magyarországgal: át kellett adnia Romániának Erdélyt és a Partiumot, a délszláv államnak a Délvidéket, Csehszlovákiának a Felvidéket és Kárpátalját, a saint-germaini békeszerződésben meghatározott területeket pedig Ausztriának. Kisebb magyar területeket kapott Lengyelország és Olaszország is. Grynaeus András cst. (205.) történészt kérdeztük.

VL: Mik azok a körülmények, amelyek a magyarok veszteségeihez vezettek?

A háborút az Osztrák–Magyar Monarchia viselte, viszont a békét már Ausztria és Magyarország kötötte. Mit jelent ez? Magyarország kihagyta az a lehetőséget, hogy jogi értelemben a Monarchiára mutasson a háborús vétkek miatt. A Károlyi-kormánynak volt egy elhibázott döntése, hogy Magyarország is kössön fegyverszünetet az Antanttal. Bár november 3-án a Monarchia fegyverszünetet kötött, néhány napra rá a magyar vezetés is kiharcolja a „magyar” fegyverszünetet (1918. november 7., Belgrád). Ezzel elismerve azt, hogy részt vett a világháborúban.

VL: Jelentős külpolitikai befolyása pedig nem volt az addigi eseményekre.

Arről lehet vitatkozni, hogy mennyi volt – de nem sok, az biztos. De ha a magyarok vesztes országként szerepelnek, akkor a Monarchia korábbi részeként Csehszlovákia is úgy járhatott volna, mint mi. Ehhez képest ők kapták meg a Felvidéket. Csendben kivárták a döntést, nem jelentkeztek be a fegyverszünetért. Sarkosan fogalmazva a magyarok és az osztrákok vitték el az egész „balhét”. Ausztria ugyanis legalább akkora károkat szenvedett, mint Magyarország; elveszítette az ipari területét, Csehországot, a mezőgazdaságit, Magyarországot, tengerparti területét, Trieszt környékét, emellett Tirolt. Maradt neki az Alpok egy része, ami akkoriban még semmire sem használható, és a Duna völgye. Ekkor alapozódik meg az Anschluss elképzelése, odacsatlakozni Németországhoz, ami aztán majd Hitlerrel ér célba.

VL: De ekkor még megtiltották nekik a csatlakozást.

Igen, mind a németekkel, mind a magyarokkal. A húszas-harmincas években az osztrákok nyomorban is élnek, azért sem véletlen az, hogy amikor Adolf Hitler szorgalmazza a csatlakozást a világválság leküzdésében jóval előrébb járó németekhez, lelkesednek érte.

VL: Fejtsd ki, miért ott húzták meg a határokat? Milyen történelmi, nemzetiségi előzményei lehettek?

Tisztán nemzetiségiről nem beszélhetünk. A béketárgyalás során az utódállamok (Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia) politikusai ügyesen helyezkedtek, és megpróbálták azt bemagyarázni és elhitetni, hogy ezeken a területeken az ő népük lakik.

VL: Annyiban igaz ez az állítás, hogy a Monarchia területén sok nemzetiség élt kisebb-nagyobb csoportokban a magyarokkal együtt.

Így van, az az alapvető problémája a dolognak, hogy egyszerűen nem lehet jó békét kötni, mert a Kárpát-medencében nincsenek egyértelmű etnikai határok. Ennek oka, hogy a török hódoltság után, az 1700-as években belső vándorlással és betelepítésekkel pótolták a népességet, a munkaerőt az elpusztult területeken. Így lett az Északi-középhegységből „ősi szlovák terület”, a románok a Tisza vonaláig álmodták meg magukat, a szerbek pedig Pécs–Baja vonalig nyújtózkodtak volna. Ehhez képest nem is jártunk olyan rosszul, mert „csak” Nagykároly – Gyula környékén húzzák meg a határt, északon pedig megmaradt nekünk a hegységek délre eső vonulata. Emellett a legfontosabb vasúti útvonalainkat is viszik az utódállamok, köszönhetően az Antanttal ápolt viszonyuknak. A Monarchiának pókháló-szerű vasúti hálózata volt, aminek egy fontos körgyűrűje a szétszakadás után éppen a trianoni határokon kívülre került, ott van ma is. Így alakult az, hogy ma Pécsről Szegedre Budapesten át kell vonatozni, noha nincsenek messzebb egymástól, mint 180 kilométer. Nyilván Jugoszlávia és a többiek jól jártak egy, a határuk mentén futó vonallal mind kereskedelmileg, mind katonailag.

Van-e más ország Ausztrián és Magyarországon kívül, amely hasonló veszteségeket szenvedett el?

Van, ez Törökország, az akkori Oszmán Birodalom. Európából csupán Isztambul marad meg nekik, emellett ázsiai területeiknek jó részét is „elbukták”. Az 1920. augusztus 10-én aláírt sèvres-i béke értelmében elvesztette területének több mint 70 százalékát. Pontosabban, csak bukták volna, mert amint megszületik az első döntés a törökök fellázadtak és fegyvert ragadtak, élükön Mustafa Kemallal, a későbbi Kemal Attatürk vezérrel. Az észszerűtlennek tűnő, az Antanttal szemben vívott magányos szabadságharc mégis sikeres lett, és megkapták a ma ismert területeiket.

VL: A háború végére már túl nagy veszteségek voltak, félő volt egy kiújuló harci állapot?

Gondoljuk csak el, mit mondana mondjuk az angol miniszterelnök a választóinak: „jó, hogy itthon vagytok, de akadt egy kis gondunk a törökökkel, vissza kéne menni…” Ez kommunikálhatatlan, ezért inkább kiegyeznek. Az viszont nagyon izgalmas és elgondolkodtató, hogy a törökök ezt meg merték lépni! Felmutatták az erejüket, és eredményt értek el vele.

Magyarországon egyetlen példa volt erre: Sopront és környékét kellett volna átadni az osztrákoknak, de a helyiek nemet mondtak rá. Kirobbant a Nyugat-magyarországi felkelés, aminek eredményeként a helyiek népszavazáson dönthettek a Magyarországhoz tartozásukról.

VL: Ezen a területen pedig jelentős németajkú népesség lakott, a felkelőkhöz bosnyák és albán önkéntesek is csatlakoztak.

Azokon a Magyarországra szavazó Vas-megyei településeken amik „ide” szavaztak, horvátok laktak. Ők nem kértek Ausztriából, a magyarokat választották. E szavazás érdekes következmény az is, hogy a Sopronhoz tartozó Brennbergbánya települést ma három oldalról veszik körbe Ausztria.

VL: Mik azok a tévhitek, amik Trianon kapcsán elterjedtek a közeli történelemben, pro és kontra?

Ehhez annyit még érdemes hozzáfűzni, hogy a legtovább zárolt diplomáciai dokumentumok mostanában válnak nyilvánossá és kutathatóvá. Persze iszonyatosan nagy mennyiségű legenda forog a témában. Ablonczy Balázs történész Trianon legendák című könyvében ezekkel próbál leszámolni, például az elvesztett vasútvonalakról beszél, meg arról, milyen szerepe volt Georges Clemenceau egykori francia miniszterelnöknek, a trianoni békediktátum egyik kimunkálójának a folyamatok alakulásában. Ugyanis a legenda szerint a menye magyar származású volt, de rosszban volt a fia feleségével és emiatt is pörkölt oda a magyaroknak. Elterjedt legenda volt az is, hogy patakocskákat hajózható folyamnak jegyezték be Trianonban, mint például a Sátoraljaújhely megmaradt és elcsatolt része között futó Ronyva patakot. De ilyen nem történt, viszont jól hangzik…

VL: Mi lett volna ha… kérdésünk következik: A korszakban megerősödő nemzeti öntudatra ébredések, a világban történő gazdasági változások felborították a (gyarmattartó) Európát, a kialakult nagyhatalmak meggyengültek, borítékolható volt a változás. Trianon nélkül is szétesett volna Magyarország?

Annyi bizonyos, hogy a XIX. században megjelenik a nacionalizmus, ami akkor nem egészen azt jelentette, amit ma szokás érteni alatta. Minden népnek joga van saját országhoz – ez az eredeti jelentése. A folyamat eléri az 1800-as évek második felében a közép- és délkelet-európai népeket, mindenki – beleértve a magyarokat is – arról álmodik, hogy etnikailag egységes területeket tudjon magáénak. A dolog persze nem működik, hiszen soknemzetiségű területekről van szó, de az ötlet megtetszik a nagyhatalmaknak.

Azért is fontossá válik a térség széttöredezettsége, mert időközben létrejött Szovjet-Oroszország, amitől Európa félt. Nekik direkt jó az, ha a Balti-tengertől Görögországig egy kisországokból álló gyűrű, egy védelmi övezet jön létre. A tárgyalások korábbi szakaszában is megmutatkozott ez az önvédelmi szándék: először egységes szláv országban gondolkodtak, benne a csehekkel, szlovákokkal és a déli szlávokkal. Aztán a szovjetek megerősödése miatt erről letesznek, azt gondolják, a szláv testvérek könnyen egymásra találhatnak. Ezért lesz két szláv ország: Csehszlovákia és Jugoszlávia. Még arról is gondoskodnak, hogy a mai burgenlandi területeket Ausztriához csatolják, hogy ne legyen átjárás a két terület között.

Milyen lesz a 50 év múlva a határon túli magyar közösségek helyzetet? Léteznek-e még, vagy az asszimiláció visszafordíthatatlan folyamat?

Jósolni nem tudok, viszont ez jórészt rajtunk is áll. Cserkészként pedig a kisebbségi területeken működő cserkészszövetségek, vezetők, egészen az őrsvezetők munkáján múlik, hogy a helyben működő közösségeket életben tudjuk-e tartani, értékközpontú tudásátadással támogatva őket. Ami pedig izgalmas kérdés, hogy az európai politika milyen irányba megy a következőkben. Napjainkban Székelyföld területi autonómiája is szóba került, kérdés, lesz e érdemben jogi következménye. Vagyis ezek a területek kapnak-e Románián belül – egységét nem sértve és törvényes rendjét betartva – részleges önállóságot – 100 év után. Vannak erre működő példák Európában, a dél-tiroliak, a dániai németek, vagy a finnországi svédek esetében.

Szerző: Nagy Emese

Kategóriák: Cserkész planet

„Minden találkozás egy ajándék” – interjú Popovics Emesével

Cserkész Magazinok - 2020. június 04., 12:24

Néhány nap alatt bejárta az internetet a kárpátaljai cserkészek kezdeményezése, amihez a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, s annak tagszövetségei is csatlakoztak. 2020. június 4-én, budapesti idő szerint 20:20-kor világszerte magyarok ezrei gyújtják meg az összetartozásunkat jelképező tüzet. Most egy kárpátaljai magyar cserkészvezetővel készült beszélgetést olvashattok – összetartozásról, cserkészetről, a közös tűzgyújtásról, és persze a NEK is szóba került.

Szerző: Tóth Márton

Kérlek, mutasd be magad néhány mondatban!

Popovics Emese vagyok, idén töltöm a tizennyolcat. Kárpátalján, azon belül Munkácson élek a szüleimmel és négy testvéremmel. A zene és a népzene világa mindig is elvarázsolt, nagyon sok évig hobbiként űztem. Azonban annyira beleszerettem, hogy most a Debreceni Zenede – ma már: Debreceni Kodály Zoltán Szakgimnázium – szakmai képzésének népi ének tanszakán tanulok.

Hol és mióta cserkészkedsz?

Munkácson, immáron 10 éve. Kiscserkészként kezdtem, de ma már mint őrsvezető próbálom jobbá tenni a világot.

Egy kárpátaljai magyar fiatal számára mi mindent jelent a cserkészet?

Tulajdonképpen egyfajta magyarságmegőrző funkciója van. Ez az egyetlen olyan hely, ahol egyszerre gyakorolhatjuk a hitünket, a kultúránkat, a hagyományainkat, és ami talán a legfontosabb, hogy mindezt magyarul tehetjük meg. Számomra biztonságot jelent a tudat, hogy egy olyan erős közösségnek vagyok a tagja, ahol szabadon használhatom az anyanyelvemet.

Mostanra már világszerte több ezren csatlakoztak az Összetartozásunk Tüze kezdeményezéshez. Hogyan indult? Honnan jött az ötlet, és hol tart most a projekt?

A magyar cserkészeknek már korábban is volt több tűzgyújtási akciója (1933. Gödöllő, 1996. Kárpátalja, 2003. KMCSSZ különböző szervezetei), de azok nem voltak ilyen nagyszabásúak. Úgy gondoltuk, hogy Trianon 100. évfordulójára valami látványos, maradandó élményt adó és méltó megemlékezésre van szüksége a magyaroknak, szerte a világon. Hiányérzetünk is volt, hiszen a járványügyi helyzet miatt nem szervezhet senki nagyszabású centenáriumi rendezvényt. Amint kész lett a weboldal, szinte futótűzként terjedt az internet különböző csatornáin.

Amikor kitaláltuk, azt reméltük, hogy elérjük az ezer tüzet vállalók számát, ehhez képest már az ötezerhez közelítünk. Majdnem kétezer településről, a világ hatvanöt országából.

Jó látni, ahogy mind több és több helyen jelenik meg a térképen a kis tűz ikon, jelezve: itt is lángra lobban majd Összetartozásunk Tüze.

Mindenképpen csodálatos dolog látni, hogy mennyien csatlakoznak hozzánk és hirdetik ezt a kezdeményezést! Minden várakozásomat felülmúlta az, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sok emberhez eljutott az akció híre, és ennyien részt is vesznek benne.

Amellett, hogy jó ezt látni, milyen más formákban tapasztalható még meg, hogy összetartozunk?

Véleményem szerint a személyes kapcsolatokban nyilvánul meg a legjobban a nemzeti összetartozás.

Idén 100 éves a trianoni békediktátum, és 10 éve tartjuk, szintén június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napját. Szerinted lehet-e ünnepelni ezen a napon, s ha igen, mit?

Nem. Ünnepnek nincs helye, viszont a 100 éve tartó területi szétszakítottságunkat csak a nemzeti összetartozásunkkal tudjuk ellensúlyozni.

Mit gondolsz, a jövőben milyen szerep juthat a cserkészetnek abban, hogy megéljük összetartozásunkat, országhatárokon átívelő magyarságunkat?

Nem számítok sok változásra, hiszen már most is rengeteg nemzetközi tábor, illetve program kerül megrendezésre, továbbá – amint már említettem – az identitásőrzésben is élen jár a cserkész mozgalom. Esetleg nem minőség-, hanem mennyiségbeli változást tudok elképzelni a programok terén. A cserkészet az élő közösség megteremtésében a legjobb!

Te már jelentkeztél a NEK cserkész önkéntesei közé. Miért döntöttél így?

Ez nagyon egyszerű: ott a helyem! Mint cserkész, mint katolikus, mint magyar. Hiszen NEKem szól.

A CserkészekNEK csapat igyekszik lélekben is készülni, hogy 2021 szeptemberében minél jobban meg tudjuk élni a találkozást egymással, Jézussal. Ahogy egy szentmisében vagy imádságban is jó újra az Úrhoz mennünk, akár az Eucharisztiában is vele találkoznunk, úgy most, a hiányt sajgóan megmutató karantén időszakot követően is annál nagyobb öröm a viszontlátásé. Nagyobb időtávokban gondolkodva pedig fájdalmas kényszerkaranténok váltak mostanra átjárható a magyarságot illetően is – így talán Trianon sebe, ha lassan is, de gyógyul. Föl tudnál-e idézni lelki életedből vagy akár a mindennapok forgatagából olyan találkozásokat, melyek gyógyítóan hatottak rád?

Természetesen van ilyen. Minden találkozás egy ajándék. Ami most eszembe jut, az talán három hete történt. Két nagyon kedves barátnőmmel kibicikliztünk egy közeli dombra, és csaptunk egy pikniket. Csak ültünk, és beszélgettünk órákon át.

Tökéletes végszó. Azt hiszem, ezekre az alkalmakra van nagy szükségünk – sok találkozásra, beszélgetésre, meghallgatásra – ma s a következő száz meg ezer esztendőben. Még sok ilyen ajándékot kívánok neked.

Kategóriák: Cserkész planet

Cserkésztábor 2020

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 30., 14:13
Ismét eljött a cserkész évünk fénypontja, a nyári tábor ideje.
Kategóriák: Cserkész planet

A Magyar Cserkészszövetség programsorozatot indít Trianon 100. évfordulója alkalmából

Cserkész Magazinok - 2020. május 29., 12:08
A megemlékezés első programja az Összetartozásunk Tüze, amely során valamennyi magyart arra buzdítunk, hogy 2020. június 4-én 20:20-kor (budapesti idő szerint) gyújtson tüzet bárhol is él a világon. A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezésére, magyar cserkészszövetségek szervezésében megvalósuló esemény honlapján nyomon lehet követni a folyamatosan bővülő programhelyszíneket. Magyarország és a Kárpát-medence területein túl Kazahsztántól Honoluluig, Narviktól Rio de Janeiróig, Ausztráliától Japánig lángolnak majd összetartozásunk tüzei. 

Emellett az MCSSZ szervezésében hamarosan egy túrasorozat is kezdetét veszi, a Trianoni Túracélpontok programunk versenyként is felfogható, ami a programév végéig, 2021. június 4-ig tart. A következő évben a Kárpát-medence területén 100 népszerű túracélpont bejárását szorgalmazzuk. Hamarosan a program honlapján, Facebook oldalán lehetőség lesz fényképek megosztására, illetve készül egy letölthető füzet, amelyben minden túracélpont megtalálható. A határon innen és túli magyar cserkészek többek között ezekkel a programokkal emlékeznek történelmünk 100 évvel ezelőtt bekövetkezett, a magyarság XX. századi történelmét meghatározó eseményre. Egyben módot kínálunk arra, hogy e szétszakított helyzetet fókuszba állítva magyarságunkat “tettben és lélekben” meg tudjuk élni, tudásunk mélyüljön, kapcsolatunk környezetünkkel és önmagunk múltjával szemben árnyaltabbá váljék.
Kategóriák: Cserkész planet

Az Országos Elnökség tájékoztatása a koronavírus témájában XI.

Cserkész Magazinok - 2020. május 28., 14:58

Kedves Cserkésztestvérek! 

Ahogy múlt heti levelünkben olvashattátok, a legtöbb cserkészprogram szervezése elől elhárultak a járványügyi helyzet során előállt akadályok. Ennek okán úgy döntöttünk, hogy a jövőben csak akkor jelentkezünk koronavírus-ügyben, ha rendkívüli, a cserkészmunkát közvetlenül érintő hír érkezik hozzánk. Köszönjük, hogy ebben a komoly kihívást jelentő időszakban is figyelemmel kísértétek leveleinket és reméljük, hogy munkátokat hasznos iránymutatásokkal tudtuk segíteni!

A közelgő nyári cserkésztáborok kérdésében kérünk Benneteket, hogy figyeljétek a Táborozási Kabinet híreit az ECSET-hírlevélben és a levelezőlistákon. Továbbra is kövessétek az állami szervek és hivatalok által adott szabályokat és iránymutatásokat (pl.: a táborozás során betartandó egészségügyi szabályokról), valamint osszátok meg vezetőtársaitokkal javaslataitokat és jó gyakorlataitokat, hogy a lehető legjobb tábora lehessen mindenkinek! 

Figyelmetekbe ajánljuk továbbá a Zöld Munkacsoport híreit: az MCSSZ teremtésvédelmi tematikus évéhez kapcsolódóan a következő hetekben a táborozáshoz kapcsolódó ötleteket és módszereket fognak közzétenni.  

Végül, de nem utolsó sorban, mindenkit hívunk és bátorítunk, hogy 2020. június 4-én – a trianoni békeszerződés 100 éves évfordulóján –  kapcsolódjon be a kárpátaljai cserkésztestvéreink által indított kezdeményezésbe, az Összetartozásunk Tüzébe! Az elmúlt hetek kényszerű elválasztottsága után gyűljetek össze ismét vezetőtársaitokkal, őrstársaitokkal, cserkészeitekkel és imádkozzunk nemzetünkért, benne azokért, akiket a történelem választott el Magyarországtól! 

Jó munkát!

Az országos elnökség nevében:

Hegyi Armand csst. (105.)

országos vezetőtiszt

Kategóriák: Cserkész planet

“Jó érzés, mikor már azt érzed, hogy pótolható vagy!”

Cserkész Magazinok - 2020. május 26., 14:02

Május 23-án sikerült egy Zoom beszélgetés keretein belül találkoznom Bayer Kingával. Mindketten izgatottak voltunk, hiszen egy új interjúsorozat első számát terveztük, ami mindig nagy kihívást jelent. Mikor kapcsolódtunk, kissé irigykedve vettem észre, hogy egy kertben üldögél madárcsicsergéssel a háta mögött, és széles mosollyal az arcán. (Kapiller Bernadett interjúja.)

Mikor kapcsolódtunk, kissé irigykedve vettem észre, hogy egy kertben üldögél madárcsicsergéssel a háta mögött, és széles mosollyal az arcán. 

Kérlek, pár mondatban mutasd be magad: ki vagy, honnan jössz, mivel foglalkozol?

Bayer Kingának hívnak; szociálpedagógusként végeztem nem olyan régen, előtte pedig ifjúságsegítést, rendezvényszervezést és pedagógiát is tanultam. Mindegyik valahol arra épül, hogy fiatalokkal tervezek foglalkozni hosszú távon. Éppen úgy, ahogy ezt itt, a cserkészetben is megtanultam és tapasztaltam.

Ezen kívül, hogy ha az a kérdés, hogy magamról mit mesélnék… Nos, nagycsaládban nőttem fel, ahol hitre és nyitottságra neveltek, ami meghatározza a mindennapjaimat, a hozzáállásomat az élethez. Nagyon szeretek emberek közt lenni, ami nyilván a cserkész múltamból is adódik, és motivál valami újnak az alkotása, amiről látom, hogy az másoknak is a segítségére van, és az ő személyes életszeretetüket tudom növelni általa. Nagyon szeretek élni!

A cserkészeten belül az 1106-os Szent Bernát cserkészcsapatnak vagyok most jelenleg még a csapatparancsnoka, illetve az Operatív Képzésben veszek részt mint képzésvezető. Ez egy kicsit a szívem csücske is.

Majd rátértünk a cserkészet témakörére, és arra, hogy ő hogyan élte meg az elmúlt éveket.

Mesélj, kérlek, arról egy kicsit, hogyan lettél cserkész! Mikor találkoztál a mozgalommal, és mi az, ami nagyon megtetszett benne?

A szüleim közösségben ismerkedtek meg egymással; így, innentől kezdve a közösség meghatározó eleme volt az ő mindennapjaiknak, közösségeket vezettek is. Ezáltal a saját gyerekeiket is úgy nevelték, hogy minél hamarabb kerüljünk be valamilyen közösségbe. A bátyám kezdte a sort, mint legidősebb, ő kisiskolásként bekerült a helyi cserkészcsapatba, ami a legközelebbi ifjúsági lehetőségnek tűnt. Miután neki egy év elteltével még mindig tetszett, a fiatalabbik bátyámmal együtt mi is beléptünk a csapatba; így én iskolás korom előtt voltam először cserkésztáborban, és azóta minden évben ez kötelező program.

Bár nem azt mondom, hogy mindig ugyanolyan örömmel és szeretettel vettem részt mindegyik cserkészprogramon, de mindig megtalált egy-egy olyan feladat vagy személy, akik bent tudtak tartani a csapatban.

Egy téli portya az első cserkészélményem, amiből annyira emlékszem, hogy nagyon hideg volt, és mindenki engem pátyolgatott, mert én voltam a legfiatalabb.

Hány évig és milyen feladatokat láttál el?

Ez egy izgalmas kérdés, mert egy 16-20 fős csapatba kerültem be a kezdetekkor, és aki ismeri a kis csapatokat, az tudja, hogy ott mindenkinek jut tennivaló, már szinte tízévesen is megtaláltak valamivel. De nagyon szerettem, és egy idő után rájöttem, hogy motivál, ha feladatot kapok, és ezzel másoknak segíthetek, ráadásul az volt a visszajelzés, hogy amit csinálok, az nem is rossz.

2007 tavaszán már segéd őv voltam, de 2007 telén kaptam az első őrsömet. Egy ötfős vegyes őrs volt, négy kisfiúval és egy kislánnyal. Nem volt mindig egyszerű, a fociért, mi lányok, kevésbé lelkesedtünk. Őket vittem három évig, amíg külön nem tudtak válni egy fiú és egy lány őrssé. Ekkor rájöttem, mennyire megszerettem az őrsvezetői felelősséget.

Később megkaptam a kiscserkészeket – ma már farkaskölyköknek hívnánk őket –, és indult egy 15 fős, vegyes kiscserkész őrsünk, akiket szintén a különválásukig vittem, egy évig.

2013 őszén vettem át a Bodza őrsöt, akiknek még ma is az őrsvezetőjük vagyok. Már mind egyetemisták, de tartjuk a kapcsolatot, néha még őrsgyűléseink is vannak.

Mindezek mellett a segédtiszti vezetőképzés hozott még számomra új kihívásokat és lehetőségeket, amikkel éltem is. Abban az évben, mikor jelölt voltam, merültek fel korosztályos programokra igények a csapaton belül, hiszen addigra a létszámunk már 40–50 főre nőtt. Így lassan kialakítottuk a raji rendszert, rajparancsnok lettem, majd a következő évben a csapatparancsnoksági szolgálatot is átvettem.

Egy kicsit mesélnél a csapaton kívüli tevékenységeidről is?

Mivel nem voltam ŐVK-ban, ezért a STVK nagyon beszippantott. Nagyon szerettem az ottani légkört, rácsodálkozni, hogy vannak a csapaton kívül is cserkészek, ráadásul jófejek, és valami olyat alkotunk mindnyájan, ami ugyanazokat az értékeket hordozzák. Erre rá óriási ajándék volt, és hálás is vagyok érte, hogy a képesítésem után visszahívtak kiképzőnek, így még jobban beleláthattam a folyamatba. Ott volt három év, amikor a segédtiszti képzést szívvel-lélekkel csináltam, és otthon érezhettem magam kiképzőként. Ezáltal az ismeretségi köröm is bővült, és mivel minden feladatot nagy lelkesen elvállaltam, máshonnan is megtaláltak.

Elvégeztem a parancsnoki képzést is, ahol a továbbiakban kiképzőként és képzésvezetőként is számítottak rám, ami emberileg is sokat alakított rajtam, nem csak parancsnoki mivoltomban.

Volt egy év, amikor nem vettem részt semmilyen táboros VK-ban. Mivel sok barátom épp vezetőképző táborban volt, lett időm gondolkodni a csapatban tapasztalt és más cserkészek által megfogalmazott kiaknázatlan lehetőségekről. Ezeket összefoglalva és továbbgondolva elmeséltem pár ismerősnek, majd többekkel együtt a korábbi tapasztalatokra és megmozdulásokra építve összeállítottunk egy megvalósítható vázlatot egy új képzésről. A következő évben pedig mindezek alapján elindítottuk az Operatív Képzést az I–X. cserkészkerületben, ahol képzésvezetőként és táborparancsnokként is jelen vagyok. 

Ez a szép összefoglaló után kicsit gonosz kérdésnek tartom, de ha egy dolgot emelhetnél ki: mi az, amit a cserkészettől kaptál?

Egy dolgot… Bár, ezt a mai napig folyamatosan tanulom, de a munkahelyemen is látom, hogy amit mi vezetői szerepnek hívunk, és amit tanítunk is hozzá, hogy hogyan legyél jó vezető, azt úgy gondolom, nem sokan tudják a világban. És nem tartom magam zseniális vezetőnek, nyilván tele vagyok hibákkal, de kommunikációban rengeteget tanultam. Hogy szeretek emberekkel beszélgetni, hogy érdekel, mit gondol a másik adott témában, hogy bátran odamegyek a társaimhoz és egy-egy feladatnak közösen neki tudunk állni, és azt végig tudjuk vinni együtt, hogy hagyunk teret vezetőként is az egyéni kreativitásoknak; ezért mind nagyon hálás vagyok! Hogy ebbe beleláthattam és beletanulhattam. Kaptam támpontokat arra, hogyan tudok vezető lenni, és nem főnök.

Igen, ezt én is tapasztalom, de annyira jó, hogy kimondtad, köszönöm. Egy kicsit kanyarodjunk rá a lelki oldalra. Segített neked, és ha igen, akkor miként segítette a lelki életedet a cserkészet?

Próbálok a csapatbeli életemre is gondolni. Ott sajnos voltak hullámvölgyek és nehézségek a lelki élet kapcsán, de azt mindenképpen kiemelném, mikor már csapatparancsnok lettem, és a plébániával együtt gondolkodtunk a hittanosok és a cserkészek közötti kapcsolatról, közös céljainkról, nekem az nagyon sokat segített abban, hogy tisztázzam magamban, szerintem a cserkészetben hol és hogyan jelenik meg a hit. Az, hogy vallásos mozgalom vagyunk, nem akadályoz meg abban, hogy épp egy másik nevelési célt tartsunk épp ma szem előtt, hiszen a Jóisten mindig a középpontban van a kapcsolatainkban, elveinkben, törvényünkben. Nem dolgunk helyettesíteni a hittanórát, ám feladatunk a hitünket egyénileg komolyan venni, és a gyerekekkel is megismertetni az Ő szeretetét. Jó felismerés volt számomra.

Szerencsésnek mondhatom magamat, mert a szüleim mindketten hitoktatók is, ráadásul kamaszokkal is foglalkoztak a hit kapcsán, ezért, amikor abba a korosztályba kerültem, nekem rengeteget adott, hogy itthon nyíltan tudtunk erről beszélni – meg is van a kapcsolatom a Jóistennel.

Ezért is nehéz a cserkészetre húzni a lelki életemet. A vezetőképzésekben pár évig nagy lelkesen elvállaltam a lelki programok lebonyolítását és szervezését. A visszajelzések alapján azt láttam, hogy ezek nem csak nekem voltak meghatározó élmények, hanem tudtunk egymásnak is adni a résztvevőkkel.

Tudnál mondani egy kedvenc, vagy meghatározó emléket a cserkészettel kapcsolatban?

Egy vezetőm mondta egyszer, hogy nagyon jó érzés, mikor már azt érzed, hogy pótolható vagy. Nyilván, most készülünk parancsnokváltásra, és azért is jutott ez most eszembe. Ehhez két élményem is kapcsolódik. Az első, mikor egy csapatprogram felelőse előtte nap lemondta a program szervezését, és ebbe bele tudtam úgy állni, hogy egy olyan egész napos programot csináltunk 60 főre, hogy mindenki mosolyogva ment haza. Ott azért voltam boldog, mert úgy éreztem, pótolhatatlan vagyok.

A másik pedig, amikor már csapatparancsnokként négy év után először fordult elő, hogy nem tudtam elmenni egy csapatprogramra. Nagyon izgultam egész nap, hogy meg fogják-e tudni oldani a helyzetet, és bár nem volt bonyodalom nélküli a nap, nagyon jól sikerült a farsang. Ott azért voltam boldog, mert pótolhatónak éreztem magam. Rájöttem, nem kell mindig mindenhol ott lennem, hogy tudják, számíthatnak rám.

És egy olyan meghatározó dolgot, ami a hitéleteddel kapcsolatos?

Erről először egy olyan folyamat jut eszembe, ami a hivatásommal kapcsolatos. Igazság szerint, a mai napig gondolkodom, mi is lehet az én hivatásom. És azt hiszem, hogy most ugyanott tartok, ahol tizennyolc évesen is tartottam. Ez valamilyen szempontból szomorú, másik szempontból viszont azt jelenti, hogy a Jóistennek valóban terve van velem, és azt akarja, hogy azzal foglalkozzak, amit már érettségi előtt megfogalmaztam.

Volt már olyan érzésed, hogy tudod, mit kell tenned, de az első lépés olyan nehéznek tűnik, hogy inkább egy másik utat választasz? Én egyre sűrűbben kerülök vissza az elágazáshoz, ahol eddig nem sikerült rászánnom magam a jó útra. A visszaérkezéseknél mindig találkozom a Jóistennel, akivel megbeszéljük, hogy mi a célom, segít az előkészületekben, aztán mégis inkább egy könnyebb lehetőséget választok. Most is az elágazásban állok, biztosan azért jutott ez eszembe. Ezek a dilemmák mindig istenélményhez is kapcsolódnak. Egy hosszú önkénteskedés Böjte Csabánál, és hazajövet a vonaton; egy záróvizsga utáni lelkigyakorlat valahol az erdőben; egy szakmai gyakorlat befejezése a Budapesti Javítóintézetben; egy sikeres projekt után otthon. Mind meghatározóak, és megerősítőek: A Jóisten itt van mellettem, és támogat, bármerre is megyek. Én jövök vissza mindig az elágazáshoz, mert kíváncsivá tett az általa kiépített nehezített út.

De, hogy egy olyat is elmeséljek, ami kicsit konkrétabb. Kb. 16 évesen határoztam el először, hogy minden este elmondok egy három mondatból álló imát: „Köszönöm, Uram…”; „Bocsáss meg, Uram…”; „Kérlek Uram…”. Mindhárom mondatnál az elmúlt napomat vettem sorra, valójában percről percre. Nagyon egyszerűnek tűnik, mégis fél órákat töltöttem el imával, és azt éreztem, minden mozzanatban meg tudom találni a Jóistent. Ez olyan erőt adott, amiből utána évekig tudtam töltekezni. Ez a negyven nap képes volt arra, hogy a Jóistennel végtelenül szoros kapcsolatot kialakítsak, és soha nem jutott eszembe, hogy kételkednék a jelenlétében.

Kicsit beszélgessünk magáról a NEK-ről is! Mi a véleményed róla? Részt fogsz venni rajta? Hogyan készülsz rá, ha készülsz rá egyáltalán?

Sokat gondolkodtam a NEK-en, hogy mit jelenthet nekem, vagy mit adhat a hitemhez, amit én élek. Egyelőre még nem sikerült vele teljesen összebarátkoznom, bár nagyon jó kezdeményezésnek látom, és vettem már részt hasonló eseményeken, mint például a Városmisszión is. Ezek sokat adtak nekem, hogy jártuk a várost, és mindenhol belebotlottunk olyan programokba, ahol éreztem, hogy most misszió folyik. Azt hiszem, ennek még nem érzem az ízét, ami most jön, és itt van előttünk, inkább a kételyeim fogalmazódnak meg, hogy ebben én hol leszek, és milyen programot kell csinálni. De azt is gondolom, hogy nagyon operatív szempontból közelítem meg a kérdéskört, és még nem engedtem, hogy eltaláljon a Jóisten azzal, hogy itt most ez nem arról fog szólni, hogy milyen programok lesznek, hanem arról, hogy találkozzunk vele, közösen imádkozzunk és érezzük a jelenlétét.

Az is érdekelne, hogy jelentkeztél, illetve jelentkeznél-e önkéntesek a NEK-re?

Amikor először kijött a lehetőség, sőt, talán még csak a beszélgetés ment róla, hogy lesz ez a NEK, és a cserkészek együtt menjenek oda, akkor erősen elgondolkoztam rajta, sőt, még azóta is erősen gondolkozom rajta, hogy jelentkezek önkéntesnek. Ezt bevallom, nem tettem még meg. Ugyanakkor, előtte nekem kell helyre tennem magamban, mit szeretnék a NEK-kel.

Enged meg kérlek, hogy mondjak egy személyes véleményt. Ahogy meséltél erről, nekem az az érzésem támadt, hogy neked most nem szabad ebbe szervezőként ott lenned, mert akkor nem tudnál igazán lélekkel részt venni rajta. Inkább feltöltődés kell, hogy legyen ez most neked.

Igen, ebben igazad van, csak sosem mertem ezt még így kimondani. Talán tényleg jobb lenne résztvevőként jelen lenni benne. Köszönöm, hogy visszajeleztél!

Az utolsó kérdésem az lenne, hogy te milyen kapcsolatban állsz az Eucharisztiával?

Ez nagyon érdekes, mert úgy, hogy Eukarisztia, úgy sosem szoktam nevezni. Úgy, hogy Eukarisztia, aki megtestesíti a Jóistent, vagy aki által én személyes kapcsolatot létesíthetek a Jóistennel, az már egy másik megközelítés. Az Eukarisztia nekem egy kicsit távoli, hivatalos megnevezés. De ha azt nézzük, hogy én találkozhatok a Jóistennel, és magamhoz tudom venni, egyesülni tudok vele; úgy mindig is jóban voltunk.

Volt, hogy jobban féltem tőle, és nem mertem magamhoz venni, mert az áldozás előtti részben, mikor elhangzik, hogy „nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj”, úgy gondoltam, rám hatványozottan igaz ez a mondat, és sajnos sok esetben hajlamos voltam inkább azt hinni, hogy valóban nem vagyok méltó, és elfelejtkezni a folytatásról: „csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem”.

Kislányként egyszer, mikor az áldozás előtti böjtöt véletlenül nem tartottam be, sírva jöttem ki a templomból, hogy bűnt követtem el, és a reggelim után áldoztam. Erre a szüleim azzal válaszoltak, hogy úgy tűnik, a Jóistennek fontosabb a velem való találkozás, mint a böjt megtartása, mert ennyire szeret. Azt hiszem, ez a mondat a mai napig meghatározza a kapcsolatomat az Oltáriszentséggel.

Így most az utóbbi időben azt hiszem, egy kicsit eltávolodtunk, nehezebb időszakban voltam. A karantén ideje alatt, bár igyekeztem online miséken is részt venni, több ismerősömmel is beszélgettem az említett témában, és ezek a beszélgetés azok, amik inkább visszahozták a mindennapjaimba a Jóistent. Ahogy látom, hogy összefognak az emberek, és amilyen nagy szeretettel vannak egymás iránt, úgy én is jobban tudtam arra fókuszálni, hogy igenis van valaki, aki engem is szeret, és mindig jót akar, mindenből kihozza a legjobbat. Még most is.

Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre, én sokat kaptam általuk, és egészen biztos vagyok benne, hogy mások is így lesznek ezzel. 

Szerző: Kapiller Bernadett

Kategóriák: Cserkész planet

Az Országos Elnökség tájékoztatása a koronavírus témájában X.

Cserkész Magazinok - 2020. május 22., 10:40

Kedves Cserkésztestvérek! 

A frissen megjelent 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok megtarthatóak. Ennek értelmében a táborozásra vonatkozó rész módosításával ismét közreadjuk 2020. május 20-án küldött tájékoztatónkat. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt megszorítások, bár lassan és fokozatosan, de oldódni látszanak. Ennek egyik jele, hogy a járvány elleni védekezésben Magyarország Kormánya új, közösségeinket is érintő döntéseket hozott, melyeket szeretnénk megosztani veletek. Mindeközben továbbra is kérjük: megfontoltan, körültekintően járjatok el, magatok és a rátok bízottak biztonságát, egészségét a legnagyobb mértékben szem előtt tartva!  

Őrsgyűlések: A kijárási korlátozás május 18-cal Magyarország egész területén megszűnt, valamint hamarosan a köznevelési és közoktatási intézmények működésének rendje is helyreáll. Ennek értelmében 2020. május 22–től őrsgyűlések szervezése is lehetővé válik az alábbiak betartásával: 

 • Őrsgyűlések kizárólag a csapatparancsnok engedélyével szervezhetők! 
 • Az őrsgyűlés megszervezése előtt a parancsnok elsőként az őrsvezető szüleinek beleegyezését kérje ki! 
 • Az a cserkész vehet részt őrsgyűlésen, akinek szülei ebbe – a parancsnok, illetve az őrsvezető előzetes tájékoztatását megismerve – beleegyeztek. 
 • Ha van rá mód, az őrsgyűléseket szabad téren tartsuk. 
 • A csapatotthonokat a gyűlések előtt és után is fertőtleníteni kell, különös tekintettel a kilincsekre, mellékhelyiségekre. A gyerekeknek biztosítani kell a kézmosási lehetőséget szappannal, meleg vízzel, egyszer használatos kéztörlővel vagy saját törölközővel. 

Továbbiak: 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (2.), 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet, 9.§ (2.), 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet, 1.§ (2.) 

Őrsi túrák: Az Operatív Törzs tájékoztatása szerint tőlünk távolabb élőkkel (tehát pl. őrstagjainkkal) is lehet együtt kirándulni 1,5 méter védőtávolság betartásával. Külön egészségügyi igazolás nem szükséges a részvételhez. Minden egyéb szempontból kérjük, hogy az őrsgyűlésekre vonatkozó iránymutatást kövessétek (szülői beleegyezések, fertőtlenítés stb.).

Továbbiak: Operatív Törzs tájékoztató május 08., 29. perc

Őrsi/raji portyák: A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. Ez lehetőséget ad arra, hogy cserkészeinkkel szálláshelyeket vegyünk igénybe – legyen az épített szálláshely, vagy sátrazós lehetőség. Konkrét létszámkorlátot nem közöltek a hatóságok, de jelen helyzetben azt kérjük, hogy legfeljebb raji létszámokban gondolkodjatok! Külön egészségügyi igazolás nem szükséges a részvételhez. Minden egyéb szempontból kérjük, hogy az őrsgyűlésekre vonatkozó iránymutatást kövessétek (szülői beleegyezések, fertőtlenítés stb.).

Továbbiak: 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet, 4.§ (1.)

Csapatrendezvények, rajnál nagyobb léptékű programok: A nagyobb méretű eseményekkel kapcsolatban egyelőre nincs egyértelmű iránymutatás szabályzói oldalról. Éppen ezért jelenleg még arra kérünk Benneteket, hogy ne szervezzetek ilyen eseményeket! Továbbra is dolgozunk azon, hogy a döntéshozókhoz eljussanak kérdéseink és egyértelmű iránymutatás szülessen. Ameddig nincs egyértelmű szabályzói iránymutatás, addig úgy kell tekintsük, hogy nem engedélyezettek az ilyen méretű/típusú események.

Táborozás: 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak. Ez tehát azt jelenti, hogy ettől az időponttól kezdve a nyári cserkésztáborok is megszervezhetők. Kérjük, hogy a csapattáborok és a vezetőképző táborok tervezését és szervezését újult erővel folytassátok, táboraitokat lehetőség szerint a járvány kirobbanása előtt tervezett időpontban tartsátok meg! 

Mind a kerületek, mind az országos elnökség részére segítség, ha látjuk a táborozási terveket, időpontokat, helyszíneket, ezért kérjük, mielőbb kezdjétek el a táborozási engedélykérési folyamatot az ECSET-ben! Külön fel szeretnénk a csapatok figyelmét hívni, hogy érvényes táborozási engedély nélkül táborba szállni tilos! Jelen helyzetben ez különösen súlyos problémákat okozhat, így mindenkit óva intünk attól, hogy engedély nélkül táborozzon! 

A különböző hatóságok (Népegészségügy, Zöldhatóság, stb.) és az erdészetek június 16. utáni időpontra immár minden engedélyt megadhatnak. Kérjük, mielőbb adjatok be minden engedélyhez szükséges kérelmet a hatóságokhoz! Ha bármely hatóságnál problémába ütköztök, jelezzétek, és mindent megteszünk a probléma elhárításának érdekében! Továbbra is dolgozunk azon, hogy egyértelmű iránymutatást kapjunk arra nézve, hogy van-e bármiféle közegészségügyi feltétel vagy óvintézkedés, aminek idén nyáron a szokásostól eltérve meg kell felelni – jelezni fogjuk, ha erre nézve információt kapunk. 

A táborok során kérjük, hogy a higiénia területén különös gondossággal járjatok el, kiemelt figyelmet fordítva az ételkészítésre vonatkozó szabályokra, a közösségi terek fertőtlenítésére és a személyes higiéniára! A táborba szálláshoz továbbra is 3 napnál nem régebbi, a a táborozó egészségességéről szóló gondviselői (vagy nagykorúak esetén saját) nyilatkozat szükséges. 

Továbbiak: 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet, 3.§

További ajánlásaink és jó gyakorlatok:

 • Őrsi, raji léptékű programjaink megtartásáról vezetői felelősségünk tudatában döntsünk, mérlegelve az aktuális helyzetet, a szabályzók iránymutatásait, a helyi hatóságok által közzétett szabályokat! 
 • Amennyiben bármely cserkészed szülője nem kívánja elengedni gyermekét bármely programra, tartsd ezt tiszteletben! 
 • A programokat lehetőleg a szabadban tartsuk! 
 • Fokozottan figyeljünk a személyes higiéniára: kézfertőtlenítés, gyakori kézmosás javasolt (a helyes kézmosásról videó itt), különösen étkezések előtt. 
 • Találjunk ki új módszertanokat, játékokat amiben az egészségről tanulunk – most mindenki figyelni fog! 
 • Cserkészfoglalkozás után fertőtlenítsük az asztalokat és gyakran használt eszközöket! 
 • Ne együnk/igyunk egymás edényeiből! 
 • Kerüljük a testi kontaktust (kézfogás, puszi, ölelés), különös tekintettel az érintéses játékokra! 

 A helyzet gyors változását látva továbbra is arra kérünk Titeket, hogy kövessétek figyelemmel a kormányzat és a helyi hatóságok utasításait, tekintsétek ezeket irányadónak és járjatok el a lehető legnagyobb körültekintéssel! Bár a helyzet alakulása bizakodásra adhat okot, fontosnak tartjuk mindannyiunk figyelmét felhívni arra, hogy magunk és a ránk bízottak biztonsága érdekében inkább óvatosan és mindent kétszer átgondolva járjunk el! Ha bármilyen tervezett tevékenységetek, programotok kapcsán kérdésetek van, úgy bátran keressétek a kerületi vagy az országos elnökséget a helyzet tisztázása végett! 

Végül pedig engedjétek meg, hogy továbbra is figyelmetekbe ajánljuk az MCSSZ által a karantén-időszakra indított kezdeményezéseit, mint például a Tanulj otthon! kezdeményezést vagy az Online Módszertani Gondolatok cserkészeknek csoportot. 

A cserkészmunkát és a nyári táboroztatást érintő történésekről és további döntésekről az Országos Elnökség továbbra is e-mailben, az Országos Hírlevélen keresztül, illetve az MCSSZ Országos Elnökség Facebook-oldalán keresztül tájékoztat Benneteket.

Jó munkát!

Az országos elnökség nevében:

Hegyi Armand csst. (105.)

országos vezetőtiszt

Kategóriák: Cserkész planet

Hírek az Össze-SZÖVŐ-ről!

Cserkész Magazinok - 2020. május 20., 16:02

Kiderült, hogy melyek a legügyesebb őrsök a Kárpát-medencében! Május 3-án volt a döntő feladatainak leadási határideje, és a javítás után május 11-én volt a nyertesek bejelentése a facebook oldalon. A nyereményeket és ajándékokat a csapatmentorok által juttatjuk el a győzteseknek.

Gratulálunk a győztes őrsöknek! 

Kiscserkész korosztály:

 1. MCSSZ / V. kerület / 175. sz. cscs. / Anakonda őrs
 2. SZMCS / 35. sz. cscs. / Zöld Gyíkok őrs
 3. RMCSSZ / Maros körzet / 30.sz.cscs. / Szarvas őrs

Cserkész korosztály:

 1. KMCSSZ / 87.sz.cscs. / Brokkoli őrs
 2. MCSSZ / IV. kerület / 14.sz.cscs. /Sün őrs
 3. RMCSSZ / Maros körzet / 128.sz.cscs. / Medve őrs

Kósza korosztály:

 1. MCSSZ / II. kerület / 19.sz.cscs. / Puma őrs
 2. RMCSSZ / Maros körzet / 30.sz.cscs. / Mókus őrs
 3. KáMCSSZ / 3.sz.cscs. / Rozmár őrs

Kiscserkész korosztályi döntő feladata:

Felosztottunk egy cserkésztörténeti mesét a résztvevő őrsök között. Az őrsök a többi őrs részletét nem ismerik. A saját részüket az őrsvezetők szétosztották a tagok között, és mindenkinek kellett rajzolni abból egy képregény kockát. Majd összeillesztjük a részeket, abból kapunk egy képregényt, melyből az őrsök megtudják a mese egészét.

Cserkész korosztályi döntő feladata: 

A szövetségében híres épületet/szobrot/jellegzetességet kellett elkészítenie minden őrstagnak 3 fajta otthon megtalálható újrahasznosított anyagból. Ebből születni fog egy térkép, melyen megtalálhatóak ezek az alkotások, és azoknak a szövetségen belüli pontos helye is látható lesz.

Kósza korosztályi döntő feladatai:

 1. feladat: Minden őrsnek fel kellett vennie a kapcsolatot a döntőbe jutott többi kósza őrssel, és játékos formában meg kellett ismerniük egymást.
 2. feladat: Készítenie kellett minden őrstagnak cserkészismereti oktató videót, és publikálnia kellett azokat szövetségi szinten.

A vetélkedőt a Lépj át a határaidon! projekt támogatta.

(A borítókép a tavalyi díjátadón készült.)

Kategóriák: Cserkész planet

Nem egyedül rajtunk múlik a jövőnk! (Az én teremtésvédelmem… vol. 4.)

Cserkész Magazinok - 2020. május 15., 11:12

Új tematikus programéve van az MCSSZ-nek. A legutóbbi INDABA konferencia fő témáját a környezeti neveléssel és a teremtésvédelemmel foglalkozó ZÖLD munkacsoport határozta meg, s ebben a témában indult útjára a programévünk. Most Turóczi Hajnalka csst. (25.) a „Mustármag” lelki nevelési szakvezető mondja el gondolatait a teremtett világ iránti felelősségünkről.

Vezetők Lapja: Ferenc pápa „Laudato si” enciklikája nyomán többekkel beszélgettünk már arról, hogy cserkészként mit jelent számunkra a teremtésvédelem. Benned mi fogalmazódik meg?

Turóczi Hajni: A teremtésvédelemben fontos helye van a környezetvédelemnek, de a téma összességében mégis túlmutat ezen, és egy gyökeresen más megközelítést kínál; azt a szempontot hozza be a gondolkodásunkba, hogy a Jóisten alkotta meg a világot, ezért nem lehet öncélú annak megmentése. Nem csupán azért kell óvnunk, hogy magunknak vagy az unokáinknak legyen jobb! Mi ajándékba kaptuk az életünket, a Földet, benne minden állattal, növénnyel, éllettelennel. A dolgunk, hogy harmóniában, egyenlőségben éljünk. Ez kivételes feladat és egyben lehetőség: Isten az embert tette meg a teremtés őrévé, ezért a mi felelősségünk annak további sorsa. Ez közös ügyünk, amin dolgoznunk kell, amihez Istent hívjuk segítségül. Hinnünk kell, hogy nem egyedül rajtunk múlik a jövőnk.

VL: Ez nem lehet egyfajta tétlen Istenhez fordulás, hanem a bennünk élő jóakarat munkája. A lelkiismeretünk, a tenni akarásuk dolga, amihez Istent magunkon keresztül hívjuk segítségül.

TH: Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy próbáljunk mindent megtenni, a többit bízzuk a Jóistenre. Azonban nem dőlhetünk hátra, hogy majd minden jó lesz. Van feladatunk – attól függően, hogy kinek, mire van hívása. Van, aki a mélyszegénységben élők, hajléktalanok felé fordul, más a betegeket támogatja. Értenünk kell, hogy nem vagyunk egyedül! Istent segítségül lehet hívni erre a szolgálatra amellett, hogy mi is tenni szeretnénk azért, amit ő alkotott.

VL: Ebben az odafordulásban megszólal az a szempont is, hogy nagyrészben az emberiség tehet arról, hogy pusztulni látszik a jövőnk.

TH: Kérdés, mennyire jó az, ha magunkat hibáztatjuk mindezért? Valóban, a mi szabad akaratunk tehet arról, hogy kizsákmányoljuk a Föld energiáit, embertársainkat – ez a mi rossz utunk. Az önsanyargatás, a magunk hibáztatása viszont bénító lehet. Nem várhatjuk sopánkodva a világ végét, azt úgyis csak az Isten tudja, mikor lesz. A szorongásból ki kell törni, nem állhatunk meg itt! Felismerve és elfogadva a jelenlegi helyzetet azt érdemes keresnünk, mit tehetünk a dolgok javítása érdekében.

VL: Tudtatok-e építkezni a lelki nevelési munkacsoportban Ferenc pápa enciklikájából?

TH: Éppen két hete indult el egy közös projekt a ZÖLD munkacsoporttal a közösségi média felületeinken, amelyek a Pápa enciklikájára épülnek. A bejegyzéseket hetente tesszük közzé, és addig tart, ahány fejezete van az írásnak. A metódus szerint kiválasztunk pár idézetet, ajánlunk hozzá gyakorlati módszereket, elsősorban a vezető és vándor korosztály számára. Majd egy videó, egy interjú vagy egy podcast következik. 

Korábban az INDABA-ra is vittünk a Mustármaggal „lelki ösvényt” a teremtésvédelem témakörében. Már akkor is megfogott, hogy ez nem csak egy hitbéli írás, a Pápa a tudomány képviselőit is bevonta az értekezésébe: ez egy igazán átfogó, korszerű, interdiszciplináris, olvasmányos tanulmány. A szemlélete alapján kimondható, hogy nem zárkózik el a tudományos meglátásoktól, ami szerintem csodálatos! A teremtésvédelem pedig pont olyan téma, amiben egy irányban mutat a tudomány és a vallás.

Ferenc pápa azt mondja: az a kérdés, hogy mi, emberek hogyan nézünk a világra: tudunk-e empátiával fordulni a többiek felé, vagy csak énközpontúan. Ha ezt meg tudjuk változtatni, akkor tudunk majd tenni az emberiségért, az egész világért. Talán ebben gyökerezik az egész teremtésvédelem kulcsa. 

Nagy Emese

Kategóriák: Cserkész planet

Tatonka Kettle rozsdamentes tábori főzőedény

A vadon szava - 2020. május 15., 0:25

Manapság nagy a bolti választék a nyílt tűzön sütésre-főzésre használható tábori edényekből. Összeszedtünk néhány megfontolandó szempontot a témában, valamint a számunkra egészen bevált Tatonka Kettle nevű típust elemezzük most alaposabban.

[...] Bővebben!


Kategóriák: Cserkész planet

Az Országos Elnökség tájékoztatása a koronavírus témájában IX.

Cserkész Magazinok - 2020. május 14., 11:50

Kedves Cserkésztestvérek!

Az időszak, melyben most élünk sok szempontból megpróbáltatásokkal teli. Nem csak őrsgyűléseket tartani nehéz, vagy csapattábort szervezni, esetleg motiválni vezetőinket/vezetettjeinket, hanem az egészségügyi kockázatokon túl gazdaságilag is nagy hatással van ránk a kialakult járványhelyzet. Sokan veszítik el munkájukat vagy jövedelmük egy részét és kerül ezáltal nehéz helyzetbe családjuk. Lehet, hogy a Te csapatodban, őrsödben is van ilyen tekintetben érintett cserkész. Célunk, hogy cserkészközösségként ne csak a cserkészmunkánk elvégzésében segítsük egymást, de lehetőségeinkhez mérten segítő kezet nyújtsunk nehéz helyzetbe került cserkésztestvéreinknek vagy a közösségünkhöz valamilyen módon kapcsolódóknak. 

Éppen ezért szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a Magyar Cserkészszövetség kezdeményezését, melynek célja, hogy pénzbeli adományt juttasson el mindazon családok számára, akiknek most segítségre van szüksége. A gyűjtéshez kapcsolódó információk a https://mu.cserkesz.hu/segits/korona weboldalon érhetők el. 

Egyrészről kérünk Titeket: ha van lehetőségetek adományozni, tegyétek meg! Másrészről kérünk Titeket, hogy tartsátok gondolataitokban ezt a lehetőséget, hogy minél több ember segítségre találhasson általa! Sokak számára nehézséget jelent segítséget kérni a nehéz időkben, ezért nektek is proaktívnak kell lennetek, figyelve arra, hogy környezetetekben, csapatotokban ki szorulhat segítségre. A kedvezményezettek körébe nem csak a segítségre szoruló családok jelentkezhetnek, de akár Ti, vezetők is ajánlhattok be családokat. 

A gyűjtés során a családok a megítélt összeget havi rendszerességgel a tárgyhó 10. napjáig kapják utalás útján egészen az év végéig. A rendszerbe bekerült családok újrajelentkezés nélkül kapják majd a támogatást. Egy család havi minimum 20.000 Ft támogatásban részesül, mely már tényleges segítséget jelenthet. 

Kérünk Benneteket, hogy legyetek figyelmesek és körültekintőek csapatotok cserkészeinek családjai iránt. Juttassátok el számukra ezt a lehetőséget! Ha kérdés merülne fel, akkor keressétek fel a gyűjtés weboldalát és kérjetek bátran segítséget az ezzel foglalkozó kollégáktól!

Ahogy eddig is mindig kihangsúlyoztunk, kérünk Titeket, hogy nagy odafigyeléssel és folyamatosan tartsátok a kapcsolatot vezetettjeitekkel és tájékozódjatok a helyzetükről.  Legyetek nagy figyelemmel arra, hogy milyen változások mennek végbe csapatotokban, van-e lemorzsolódás, és ha igen, akkor kezdjetek el utánajárni! Ebben a nehézségekkel teli helyzetben sokszor leginkább azok morzsolódnak le, akiket nem tudunk jól elérni – legyen ennek oka a digitális eszközök, az internet vagy a támogató családi háttér hiánya. Tegyünk azért, hogy segítsünk mindazoknak, akiknek szüksége van bármilyen jellegű támogatásra! 

A járványidőszakban cserkészeket és a nyári táboroztatást érintő döntésekről és történésekről az Országos Elnökség továbbra is e-mailben, az Országos Hírlevélen keresztül, illetve az MCSSZ Országos Elnökség Facebook-oldalán keresztül tájékoztat Benneteket. 

Jó munkát!

Az országos elnökség nevében:

Hegyi Armand csst. (105.)

országos vezetőtiszt

Kategóriák: Cserkész planet

Idén is vár bennünket Budakeszi és a Busóbál!

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 13., 4:54
Idén is ellátogatunk a Budakeszin megszervezésre kerülő, országos kiscserkész programra, a Busóbálra.
Kategóriák: Cserkész planet

Vezetői hétvége

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 12., 16:38
2019., Vezetői hétvége
Kategóriák: Cserkész planet

Cserkész rajprogram

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 12., 16:38
2019., Cserkész rajprogram
Kategóriák: Cserkész planet

Csapattábor

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 12., 16:38
2019., Csapattábor
Kategóriák: Cserkész planet

Őszi kiscserkészkirándulás

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 12., 16:38
2019., Őszi kiscserkészkirándulás
Kategóriák: Cserkész planet

Téli tábor 2020

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 12., 16:38
Idén is megrendezésre kerül a téli táborunk...
Kategóriák: Cserkész planet

IX. Éjszakai Hadijáték

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 12., 16:38
X. Éjszakai Hadijáték kószáknak vándoroknak
Kategóriák: Cserkész planet

Csapatkarácsony

121. dr Vetéssy Géza - 2020. május 12., 16:38
Mentsük meg együtt a karácsonyt!
Kategóriák: Cserkész planet

Oldalak