2018. április 28. (szombat) 10 óra 00 perc

Kedves Cserkésztestvérem!
 
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése alapján meghívlak az Országos
Tanács ülésére.  Kérlek, cserkészegyenruhában jelenj meg!
 
Az ülés helyszíne: Budapest, Tömörkény u. 3/a
Az ülés kezdete: 2018. április 28. (szombat) 10 óra 00 perc 

Tervezett napirend:
 1. Az Országos Tanács operatív működése
 2. Vezetőképzési Szabályzat
 3. Az Országos Küldöttgyűlés elé terjesztett beszámolók megtárgyalása
  1. Az Országos Elnökség tagjainak a Magyar Cserkészszövetség 2017. évi működéséről szóló beszámolója
  2. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
  3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkájáról
  4. Beszámoló az Etikai Bizottság 2017. évi munkájáról
  5. Beszámoló a Magyar Cserkészszövetség lelki közösségeinek 2017. évi munkájáról - Tábortűz
  6. A 2017. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló)
  7. A Magyar Cserkészszövetség 2018. évi költségvetési tervének elfogadása
  8. A tagdíj mértékének megállapítása
 4. Belépési nyilatkozat és referencia tárgyalása, valamint ennek beépítése az SZMSZ-be - előkészítő anyag 1.és 2.
 5. Az MCSSZ hosszú távú célkitűzései, valamint stratégiájának tervezése
 6. Csapatalapítás és csapat megszüntetés
 7. Egyebek
  1. Az OT soron következő ülésének dátuma
  2. Ülések időpontjának kijelölése a 2018/19-es cserkészévben

(Tervezett időtartam: 7 óra)
Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/meghivo
 
Kelt: Budapest, 2017. április 13-án.
 
Jó munkát!
                                                                                                                                                                                     
                                                              Székely Csaba csst. (304.) sk.
                                                                            OT elnök